Honlap neve
Velünk a múlt

MENÜ

Írások 2017.05.07-e után

Polák István: mi okból mi célból és meddig új az új? (2017.10.22.)

Polák István: Digitális technikák az oktatásban (2017.10.17.)

Csider Sándor két verse (2017.10.14.)

Polák István: Esettanulmány2 (Vas, beton, vasbeton) (2017.10.14.)

Polák István: Olvasónapló6 (2017.10.04.)

Polák István: A felzárkózás perspektívája (2017.09.19.)

Polák István: A tankönyvek ingyenességéről (olvasónapló6.) (2017.09.11.)

Polák István: Olvasónapló5 (2017.089.01.)

Polák István? Hallgatónapló(1)(2017.08.30.)

Polák István: Evidenciák a digitális szövegalkotás és szöveglözlés előnyeiről (2017.08.23.)

Polák István: Polkorrektség (2017.08.20)

Polák István: Olvasónapló4 (2017.08.12.)

Polák István: Adalékok a közeledés kérdéséhez (2017.08.11.Frissítve 08.19-én.)

Polák István: Egy rádióműsor végéhez (2017.08.10.)

Polák István: Egy tanulságos esettanulmány (a szociális érzékenységről) (2017.08.09.)(Frissítve az írás vége: 08.23-án)

Polák István: Amikor a forma alulmarad (2017.08.06.)

Polák István: Olvasónapló (3) (2017.-07.30.)

Csider Sándor emlékező beszéde Békássy Ferenc sírjánál Zsennyén (2017.07.26.)

Polák István: Ismertető Horváth Tamás tanulmányáról (2017.07.26.)

Polák István: Olvasónapló(2) (2017.07.26.)

Polák István: Olvasónapló (1) (2017.07.21.)

Polák István: Gondolatok Csider Sándor verseit olvasva (2017.07.12.)

Polák István: A kommunikáció ötödik forradalma (egy vitairat-sorozat tömörítvénye) (2017.07.08.)

Polák István: Odüsszeusz utolsó utazása (2017.06.11.)

Polák István: Politikailag korrekten a szegénységről (2017.06.11.) (Frissítve 06.18-19-én,   ill. folyamatosan.  Legutóbb  07.08-án.)

Polák István: Egy majdnem filmszociológiai dolgozatról (2017.06.10.)

Polák István: Wigner Jenő szavai nyomán (2017.06.07.)

Polák István: A tudás almája (2017.06.04.)

Polák István: A nemzetközi globális (2017.06-01.)

Polák István:  Fikció és/vagy valóság (2017.05.23.)

Az emberke tragédiája avagy pont pont pont pont (1969-2017)(Az utószó  frissítve 05.17-én)

Polák István - A gondolkodó lény (2017.05.13.)

Polák István: Politikailag korrekt nyomkövetés (2017.05.07.)

Polák István – Páratlanul páratlan   (az ÉS Páratlan oldalára javasolt, s ott meg nem jelent írások) (2013-   )

-------------------------------------------------------------------------------------

Polák István:

 

   Épp az Új Művészet digitális archívumában bolyongtam, amikor a címmé tett kérdések eszembe jutottak. De hogy tovább kérdezzek: mi az arány az új és a nemúj között? Kis mintavétel következik, a MATARKA segítségével.

 

   A honlapon 1817 időszaki kiadvány azaz folyóirat címét (továbbá a címek mögött a digitális tartalomjegyzék és teljes tartalom egy részét) találjuk meg. Közöttük 19 kezdődik az „új” szóval. Bizonyára van még néhány, de talán nélkülük is kideríthető az elnevezésekről valami. Az arányt araszolgatva, a felsorolást figyelve máris megállapítható, hogy nem tengett túl a mindenáron megújulás direkt demonstrálása, hangos hirdetése, transzparenssé tétele. (1,05 % viseli az "új" szót, s ennek a fele tette hozzá a régijéhez.)

   Ez a 19 folyóirat két csoportra osztható aszerint, hogy volt-e (jelző nélküli) elődjük. Kilenc folyóiratnak nem volt, ezek a következők: Új Diéta (2006-),  Új Exodus (1989-), Új Galaxis (2003-), Új Hegyvidék (2006-2009), Új Ifjúsági Szemle (2003-), Új Katedra (2008-2013), Új Magyar Építőművészet (2003-), Új Magyar Levéltári Központ Közleményei (1982-1988), Új Nézőpont (2014-).

   A többi tíz pedig a következő, a névváltás időrendjében, jelezve az előd évszámait is: Új Aurora (1823-1833, 1973-), Új Egyenlítő (2003-2012, 2013-), Új Forrás (1969-1971, 1971), Új Pedagógiai Szemle (1959-1989, 1991-), Új Holnap (1990-1994, 1995-), Új Dunatáj (1980-1995, 1996-), Új Jel-kép (1980-2011, 2012-), Új Látóhatár (1958-1989, 2003-), Új Magyar Közigazgatás (1990-2012, 2008-), Új Művészet (1902-1918, 1960-1990, 1990-).

Az előzmény nélkülieknek nem volt mitől megkülönbözniük, netán elhatárolódniuk, tehát talán a figyelemkeltés vagy a korszerűség jelzésének szándéka vezethette az elnevezőket. A névváltoztató lapoknak az új néven megjelent első számából derülhetne ki a névváltoztatás oka és célja. Ha egyáltalán megfogalmazták ezt azokban az első számokban. És ha olyan nagyon érdekelne ez a megfogalmazás. Nem érdekel annyira, hogy kutassak utána. Két különlegeset mégis kiemelek.

   Az Új Magyar Közigazgatás elődje Magyar Közigazgatás címen tizenhárom évfolyamot élt meg, a rendszerváltáskori indulása után. Még az életében létrejött a ma is élő utód, illetve a rivális, hiszen nyolc éven át egymás mellett futottak. És van ma egy Magyar Közigazgatás alcímű folyóirat is, aminek a főcíme Pro Publico Bono, 2013-ban indult, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai folyóirata.

   Az Új Forrás elődje Forrás címmel és antológiaként indult 1969-ben Tatabányán. Ugyanebben az évben jelent meg ugyanezen a címen egy folyóirat is, Kecskeméten. Hogy a címválasztás véletlenjében kié volt az elsőség, talán nem is érdekes. A tatabányaiak visszakoztak két évvel később, 1971-ben. Odatették a nevük elé az „új” jelzőt, hiszen csak nyolc évvel később, 1979-ben lett évi hat számmal megjelenő folyóirat az antológiából. Ezzel még egy áthallásos rövidítést (UFO) is lehetővé tettek. (Eszünkbe juthat erről az alapításért és a névért folytatott versenyfutás a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchényi Irodalmi és Művészeti Akadémia létrejöttekor. Itt az a paradoxon, hogy az alapítványként induló lett az univerzális nevű, s a nagy akadémia kebelén belüli a máig marginálisnak látszó. Hiszen a mostanra köztestületté lett MMA ezerszeres állami támogatást kap.)

   Érdekes lehetne még az első csoport tagjainak indulási és a második csoport tagjainak névváltási évszáma. Aki erre is odafigyel, talán lát benne némi tendenciát. Általában és különösen. Pl. öt folyóiratnál található a 2003-as évszám. Felvetődhet a kérdés, hogy mennyi ideig tarthatott az alapítás vagy névváltás előkészítése. Talán azt is meg lehetne nézni, hogy jelölik-e a névváltó kiadványok az évfolyamot, s ha igen, akkor az folyamatos-e vagy megszakított.

   Kilógna minden sorból az Új Köznevelés. Azért is, mert nincsen benne a MATARKÁ-ban, hiszen 1945-től fogva hetilap volt, Köznevelés címen. Aztán egy átalakulási folyamatban kétheti lett 2010 után, s minden második száma jelent csak meg nyomtatásban. A közteseket digitálisan érték el az előfizetők. Végül 2013-ban havilap lett, de már „csak” digitálisan jelenik meg, viszont megtartotta a folyamatos évfolyamszámozást, jelenleg a 73. évfolyamát futtatja.

 

   Látható talán, hogy a címben feltett három kérdés közül az első kettőre (mitől, azaz milyen okból és miért, azaz milyen célból) nem keresem igazán a választ. Ha ez így van, akkor legalább a harmadikra (és meddig) mondjak valamit. Azt, hogy túl sokáig nem lehet. Bármi, ami új, vagy megkopik vagy megpatinásodik néhány évtized alatt. Akkor pedig már csak jóindulatú iróniával nevezhető újnak.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Digitális technikák az oktatásban

   Bevezetés: a téma aktualitása

 

http://nepszava.hu/cikk/1143233-online-iskola-kell-nekunk

http://nepszava.hu/cikk/1143242-hamarosan-robotokkal-versengunk-a-munkahelyert

Az egy napon belül közzétett két írás is pregnánsan bizonyítja, hogy a már eddig is több írásomban emlegetett digitális információkezelésnek nemcsak a könyvtárakra, a könyv- és folyóiratkiadásra van vagy még inkább lesz sorsdöntő hatása, hanem a teljes életünkre. Ebben a hat éves korban kezdődő, iskolarendszerű képzésünkre is. A mai fiatalok beleszületnek a digitális világba, vagyis nekik – a mai 40-100 éves korosztályokkal szemben - nem esik nehezükre a hozzá való alkalmazkodás. Sőt, elemi szükségszerűség, hogy minél többet tudjanak a lehetőségeikről, s ezzel együtt minél jobban felvértezhetőek legyenek a káros mellékhatások ellen.

 

   Tárgyalás: a digitális technikák vázlatos áttekintése az ismeretterjesztés szintjén.

 

   Ehhez egy kicsit vissza is kell utalni a korábbi évezredek-tizedek oktatási színvonalára. Mert kezdetben volt a tábla. A tábla háza, hogy egy ókori mezopotámiai kifejezéssel éljünk. Benne az agyagtábla, amin írni tanultak. Ez aztán a görögöknél-rómaiaknál viasszal bevont fatáblává alakult. Arra írtak a stylussal (görögül stylossal) aminek ugyebár két vége volt. A hegyessel írtak, a lapossal töröltek. Jótanács abból az időből a lapos vég sűrű használata. Aztán a táblából palatábla lett, a stylosból palavessző, s ez még nagyszüleink idején is dívott, az első iskolás években. Ja, és mindezekkel együtt a szép nagy, lábakon álló vagy falra akasztott iskolatábla. Aztán jöttek a tankönyvek. Az én elsős osztályos időmben még egyetlen tankönyvünk volt, az első fele olvasókönyv, a második fele számtankönyv. A nyolcvanas-kilencvenes évekig egytankönyvű volt a hazai iskolarendszer, abban az értelemben, hogy minden tantárgyhoz egyetlen érvényes tankönyvet használtunk. Aztán jött a tankönyvíró és tankönyvkiadó piacgazdaság, amiben tankönyvek sora jelent meg ugyanarra a célra, s az iskola vagy a pedagógus válogathatott. Aztán jött a NER, s újra egytankönyvű lett a világ. Ráadásul az ingyenesnek nevezett könyvekkel még meg is fosztották a családokat a tankönyvek, a tankönyvekbe írt tudás birtoklásától. Illetve azok a családok, akik meg szeretnék tartani a gyermek tankönyvét, netán az érettségiig, azok pénzért megtehetik. (Ezt egy másik írásomban részleteztem.)

 

   A technikák, az oktatási technikák azonban nem merültek, nem merülnek ki az írás-olvasás és a többi alapismeret tanári magyarázat és tankönyv alapján való elsajátításában. Mindig volt szemléltetés is. Eleven szemlélettől az elvont gondolkodáson át vissza a gyakorlatig. Vagyis először a szemléltetés valódi volt, tárgyias. Ha pl. az almáról volt szó, akkor megszemléltük előbb egészben, majd kettévágva. Aztán ahogyan bonyolódott a tananyag, ez már nem volt elég. A tankönyvi illusztrációk mellett megjelentek az oktatástechnikai eszközök. A fizikai és kémiai szaktanterem a laborjával, a különféle spektomátok, írásvetítők, diavetítők, filmvetítők, lemezjátszók, audio- és videmagnók, vele a televízió. Egy időben még iskolatelevízió is volt mint műsorfajta. S mindezek csúcsán most a digitális technika van. A világháló a maga egyre gazdagabb tárházával. Az interaktív digitális tábla a régi falitábla helyett, s a laptop a könyvek és füzetek mellett, majd egyre inkább helyett. Ezekkel hazánkban még csak mint ígéretes vagy fenyegető jövővel számolunk. De akár tetszik, akár nem, számolnunk kell vele. Ezért számolok én mostanában a laptoppal mint mértékegységgel olyankor, amikor hazai vagy uniós források fecsérlésével találkozom. Lásd egy másik írásomat (Esettanulmány2), ami többek között egy városi sétány egyetlen méterének bekerülési költségéről, azaz tíz laptop áráról szól.Mert az utóbbi években a futballra költött költségvetési százmilliárdok feléből a közoktatás minden tanulójának az iskolapadjára laptop lett volna helyezhető.

   Miért és hogyan fogja felváltani az oktatásban a táblát és a könyveket-füzeteket azok digitális változata? Az első url-en jelzett írás elolvasása választ ad a kérdésre. (Külön szépsége a dolognak, hogy a szerzője, Homor Géza nyugalmazott főiskolai docens. A hangsúlyom a nyugalmazotton van.) A digitalizált és bárki által azonnal és ingyen elérhető ismeretek univerzuma alapjaiban rendíti meg az összes nemzeti alaptantervet. Az alaptantervek és a tankönyvek minden item-e, minden tudáseleme mérlegre kerül, illetve mérlegre kellene kerülnie, annak eldöntése érdekében, hogy a tanuló fejébe gyömöszölődjön-e, vagy elég lesz azt megmutatni, hogy hol érhető el. (Itt egy kis kitérőt téve el kell mesélnem, hogy egy időben, tán négy évtizede, azt gondoltam, a zsebszámológépek korabeli elterjedése és egyre olcsóbbá válása idején, hogy felesleges az egyjegyű szorzótábla bebifláztatása. Helyette feladatok ezrét kell megoldatni, s majd a pötyögés közben memorizálódik. Nem tettem lépéseket annak érdekében, hogy ez kísérleti úton kiderüljön. Így még ma is memorizálják a tanulók a szorzótáblát. Pedig kisdiákkoromban minden számtanfüzet hátsó oldaláról is leolvasható volt. Ma már másként gondolom, mert a memorizálásnak általában is van haszna. Pl. a kilences szorzótábla fejben tartása ugyanolyan hasznos, vagy ugyanolyan felesleges, mint a Himnusz teljes szövegének a megtanulása. De ma már nem mondanék le egyikről se.) Ez a dilemma vonatkozik akár a magyar helyesírás szabályaira is, az összes tantárgy összes ismeretanyagán belül. A most készülő NAT anonim munkatársai alighanem nem foglalkoznak ezzel a dilemmával, hiszen ha foglalkoznának, akkor nem maradhatnának az ismeretlenség homályában. Akkor nemzeti konzultációt kellene hirdetniük arról, hogy benne legyen-e a tananyagban számonkérhető formában az Aranybulla tartalma, a gyorsuló sebesség kiszámítása, Arany János balladái vagy éppen a kovalens kötés mibenléte. Vagyis mi az a minimális ismeretanyag, aminek a tudása az egyes iskolafokozatból kilépőktől legalább a kilépés pillanatában elvárható. Egy modern NAT-nak ugyanis elég lenne csak ezt az ismeretanyagot rögzíteni, s rábízni az egyes iskolákra, hogy annak a begyömöszölését milyen úton és milyen eszközökkel érik el. Illetve nem lenne elég, mert emellett egy modern NAT-nak azt is rögzíteni illene, hogy milyen készségek kialakítása várható el a mechanikusan felidézhető ismeretanyag segítségével. Pl. egy nyolcadikból kikerülő diáknak mennyi idő alatt és milyen minőségben illik megfogalmaznia egy kétezer karakteres esszét egy tetszőlegesen véletlenül megadott témában, mennyi idő alatt illik megterveznie egy plakátot egy rendezvényről, mennyi idő alatt illik egy költségvetési kalkulációt elkészíteni egy megadott paraméterekkel rendelkező iskolai kirándulásról stb.

 

   És itt érdemes konkretizálnom is azt a víziómat, ami a világhálóval támogatott oktatásról szólhat. A már említett másfél millió laptop segítségével nemcsak az új anyag feldolgozása lehetne színesebb és teljesebb, hanem helyettesíthetné az „ingyenes” (ma már csak kölcsönözhető) tankönyveket. Segítené a differenciált, képességre szabott   tanítást és számonkérést. Projektor nélkül lenne beilleszthető a tanórába az iskolatelevízió eddig elkészült összes tananyaga. Számolási feladatok, szódolgozatok, tesztfeladatok azonnali, minden tanulóra kiterjedő és a digitális táblán táblázatba foglalható értékelését tenné lehetővé. A példák sora folytatható. Egy még konkrétabb példa: ha  a téma a Parainesis Kölcsey Kálmánhoz, akkor a mű „elhelyezése” után jöhet az url, amit a csoport tanulói megnyitnak:

http://mek.oszk.hu/06000/06028/html/gmkolcsey0002.html

És ezután a tudáshoz vezető királyi utak sora nyitható meg. Egyes részeinek kijelölése után a tételmondatok keresése, szövegértési feladatok kijelölése, horribile dictu a következő mondatok lefordítása, „lerontása” mai magyar nyelvre: „Éveid száma is egymás után szaporodik, s nemsokára a tapasztalás tekinteteidet oly tárgyakra intézendi, miket a gyermekkor boldog szakában még nem ismersz. Túl az atyai ház falain más világ nyílik fel, hová midőn lépni fogsz, kedvetlenül kell majd gyakran szemlélned: miképpen a legszentebb nevek vagy megtapodtatnak, vagy álorca gyanánt használtatnak gonosz célokat eltakarni. E látomány, jól tudom, kínos fájdalmat okoz keblednek, s annál kínosabbat, mennél tisztábban megőrzended szíved érzéseit; de vigyáznod kell, nehogy miatta vagy az emberi nem iránt gyűlölettel viseltessél; vagy kísértetbe jöjj az erkölcsiség azon ideálát, mit a bölcsek rénynek* neveznek vala, hiú képzeménynek tartani.” Majd ezen önálló feladatok megoldása után következhet a teljes mű gondolati vázának elkészítése, az egyes megoldások egymással és a tanár által készítettel vagy egy elismert országos tekintély vázlatával való összehasonlítása. S ha egy ilyen, akár több tanórán át tartó „gyakorlás” tartalmas és sikeres, akkor bizton remélhető, hogy más hasonló esetben is az lenne. S hasonlóan konkrét tananyagelem bármilyen tantárgyból kiválasztható. Illetve – de ezt már csak felvillantom – az se biztos, hogy a mai hagyományos tantárgyakban kellene gondolkodni. Mert nem kellene elválasztani egymástól a történelem és az irodalom, a művészettörténet tanítását, vagy a fizika-kémia-biológia-földrajz tanítását. Ez utóbbiak helyett jöhetne a nem kampányszerűen bevezetett természetismeret, ugyancsak a digitálisan elérhető ismeretekre támaszkodva. De mielőtt félreérthető lennék: ki kell jelentenem, hogy a könyvek és az élő kísérletek se nélkülözhetők továbbra sem, de most már nem mint tankönyvek, hanem pl. irodalmi szövegek vagy a fizikai-kémai folyamatok élő bemutatása. S elég csak utalnom arra, hogy ez az „online-iskola” a remélhető sokszínűsége és hatékonysága mellett (a kezdeti beruházáson túl) mennyire gazdaságos lenne. A sok ingyenes (kölcsönözhető) tankönyv évenkénti legyártása helyett, a bekerülési költségének töredékéért oktatócsomagok, témavázlatok (óratervek) sokaságával lehetne gazdagítani a tanulási folyamatokat.

 

   Befejezésül egy idézet az első url-ben megadott írásból, Homor Gézától. Az utolsó mondatai, mert ezek a mi utolsó mondataink is lehetnének: „Ha holnap létrejönnének a fenti elveket is tartalmazó rendszer működési feltételei, akkor is kellene legalább egy évtized, hogy automatizmussá váljon. Ha késlekedünk, és egy Parragh-ballasztos XIX. századi oktatást konzerválunk, reménytelenül lemaradunk, mert mások lépni fognak, illetve már léptek is.”

-------------------------------------------------------------------------------------

Csider Sándor két verse:

Hallgass csendet!

 

Sétálj erdőszélre,

ülj üde zöld fűbe

csendben.

 

Ajkadon nincs bilincs,

meséld el, hogy mi nincs

rendben.

 

Csönd hangtól sose félj,

elmondja, hogyan élj

szebben.

 

*

 

Ésszel hallgasd szíved neszét,

eszed szavát szíveddel mérd.

 

Bűnöst segítsd megváltozni,

könnyű másra átkot szórni.

 

Szándékosan ne tégy rosszat,

társa ne légy gonoszoknak.

 

Csak aki szolgál, az szabad,

tetted karolja szép szavad.

 

Óvjad, kit a sors rád bízott,

gyenge karod legyen áldott.

 

*

 

Pótolni nem lehet,

helyetted nem szeret  

senki.

 

Szép álmod égbeli,

ne hagyd elszállani,

veszni

 

 

Keress egy gyöngyszemet,

amiért érdemes

LENNI!

 

Nem kérdezem

 

Mikor zöldben ég, lángol az erdő,

hulló levelet ringat a szellő.

Milyen üzenetre voltak vevők,

nagy útra kelők, elsőként veszők?

 

Semmiben szállnak sehol nincs ágra,

röptüket sehol, senki se várja.

Emléket őriznek egykori társak,

nyár végén ők is semmivé válnak.

 

                         *

 

Mikor ádáz fagyban fázik a hó,

pimaszul zöldell néhány fűcsomó.

Sejtjeik sejtik: nem is oly távol

langyos felhőkben esőcsepp táncol.

 

Fehér világban őrzik a zöldet,

várják a tündér élet esőket.

Ereje olvad dermesztő télnek,

társaik sorra életre kelnek.

 

*

 

Sokfelé járok, ajkam szép szót hord.

Kísér a nap, olvasni lát a hold.

Nem hittem, hogy egy éjjel rám talál,

megnéz, szívemre jelt üt a halál.

 

Nem rakott fészket bennem félelem,

dolgozom, senkitől nem kérdezem:

ha felborul és elmerül szívem,

érinti-e majdan bűvös elem?

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Esettanulmány2 (Vas, beton, vasbeton)

 

   Ezúttal egy szombathelyi fejlesztésről, három tételben.

 

   Első tétel: előzmények és a fejlesztés, tényszerűen. Kormányzati keretből kapott a város 8,7 milliárd forintos támogatást városfejlesztésre. Ebből 5,5 milliárdot a 2016-os Szent Márton-év keretében. S ez utóbbi csomagba tették bele a Járdányi Paulovics Romkerten átvezető sétány megépítésének tervét is. A sétány megvalósult, 2017.10.10-én, kedden avatták ünnepélyes keretek között. A világítással is ellátott sétány nyári időben reggel öttől este tízig biztosít rövidített átjárást az Ady tér (buszpályaudvar) és a belváros között. Hossza 184 méter, Bekerülési költsége 173 millió forint volt. Az előzményekről és a megvalósulásról további információk szerezhetők és fotók láthatók az alábbi forrásokból:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/szombathely-8-7-milliard-forint-kormanyzati-tamogatast-kap/

http://m.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/a-szent-marton-terv-megvalositasa.5721/

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/14254/szombathely_nepe_birtokba_veheti_a_romkert_felett_ativelo_passza/

 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/romkert_setany_avato_szombathely

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/14263/

   Második tétel: szubjektív és egyoldalú megjegyzések. Eddig csak képeket láttam róla, azonban hamarosan skubizni (vizuálni, megszemlélni, szemügyre venni, tanulmányozni) is fogom. Az ötlet helyeselhető, a megoldás csapnivaló, dilettáns, környezetbe nem illő és embertelen. A monstrum börtönsétány-szerű érzetet kelthet. A képeken a sétány kerítésének mindkét végpontja látszik, az Ady tér felőli is és a székesegyház felőli is. Mindegyik a talajszintről emelkedik, s magasabb az átlagos embermagasságnál. Két alak is van néhány képen, azokról arra következtettem, hogy a sétaútnak nevezett ösvény magasabb, emeltebb részeinek kerítése is legalább egy méter és legfeljebb 120 centi magas. Ezen ott átmászni nem nehéz, ha valakinek az lenne a mániája, hogy bebarangolja a kertet. De nemcsak a korlátolás nem tetszik, hanem a kivitelezése se. Durva, robusztus acélelemek. Ha vannak olyan szakaszai az útnak, ahol olyan magasan fut, hogy balesetveszélyes lenne, (leeseve róla sérülést okozhatna), akkor is légiesebb, stílusosabb megoldást kellett volna találni. Netán plexis átláthatóságút.

S ha a funkcióját tippelem, akkor két, egymástól teljesen független előnyét tudnám magamban megnevezni. A fontosabbnak látszó szerintem a buszpályaudvar és a Fő tér összekötése, jobb elérhetősége. Mert korábban pl. az MMIK felé kellett kitérni. Úgy saccolom, hogy ez (az Ady tér és a Berzsenyi tér összekötése) nem egészen felére rövidíti az útvonalat. Szerintem négyszáz méterről a megnevezett 180 méterre, ami csomagok cipelése esetén lehet előny. Négy percről csökkentheti az áthaladási időt két percre. Persze csak a nappali időszakban, napi 17 illetve 15 órában, igazodva az autóbusz-pályaudvar forgalmához? Nem tudom, hogy be van-e kamerázva. Vagyis ez az előny funkcionálisan hasznos. A másik a sétaút jellege, az andalgás és a romok nézegetése céljából. Ez is legitim és hasznos cél, mind a helyieknek (a város és a megye lakóinak, akik akár többször is arra mehetnek), mind a messzebbről érkező turistáknak, kirándulóknak. Nekik azonban érdemes lenne a már emlegetett mozaikos részt is megnézni, de úgy vélem, hogy a sétaút nem érinti. Ők tehát legfeljebb a terepőr segítségével nézhetik meg. Ha van terepőr és pénztáros. A régmúltban volt, a székesegyház felőli oldalon.

Továbbá nem tudom biztosan, hogy a 173 millió kinek a pénze volt. (Alighanem teljes mértékben az államkasszából került ki.) Ha a Szent Márton Terv része, akkor a hazai és nemzetközi egyházak adták-e össze egy részét, a hívők adományaiból; netán uniós pénzből ment vagy hazai költségvetésiből? A két utóbbi esetben az én pénzem is benne van. (Illetve az enyém már „csak” annyiban, amennyiben ÁFÁ-t csorgatok vissza a nyugdíjam havi költögetésével.) Ez esetben piszokul fel vagyok háborodva. Az újabb fotókon látom, hogy van a kerítésnek 180 centis szakasza is. Mint egy börtön, s ezt a cikk egyik része említi is. Az pedig, hogy kivilágítható, s az éjszaka 7-9 órájában zárva van, egyszerűen közröhej. S ki az, aki naponta ötkor kinyitja? A waltonos biztonsági őr? De a legfelháborítóbb az, hogy métere egymillióba került. Ennyiből van a déli vasfüggönyünk métere is. Úgy látszik, kialakulóban van egy kerítésépítési szindróma. Itt is egymillió forintba került métere, ahogyan a déli vasfüggöny esetében. S ahogyan a népszavás írásomat zártam, itt is ugyanúgy tudok zárni. Ennyi pénzért 1800 laptopot lehetett volna venni szombathelyi iskoláknak.

 

Harmadik tétel: általánosítás. Előbb azonban asszociáljunk arra a másik förmedvényre, amit 2000-ben emelt az akkor éra a székesfehérvári romkert fölé. Élt négy évet. ( http://epiteszforum.hu/vedoteto-utan-kiralyi-seta-elott ) Itt érkezünk el a cím zárójeles részéhez. Mert furcsa egybecsengések vannak egyrészt a másfél évtizeddel ezelőtt és a mai látványberuházások között, másrészt a mai egészországos elárasztás részelemei között. Stadionok, csarnokok, dísztérköves passzázsok és városközpontok, egy év alatt felpúposodó vagy megrogyó kerékpárutak, kilátók, ezek mind-mind fejlesztési keretekből épülnek. Közben egy kórházi gép hiánya miatt nyílt mellkassal viszik át a gyermeket a másik kórházba, vagy kell újabb időpontért kuncsorogniuk a mellrákos nőknek. Az iskolák eszközállománya csak pusztul, a digitális táblák elektromos terhelését nem bírja a vezetékrendszer, a technika szertárak anyaghiányosak, a számítástechnikai termek száma jó esetben konstans, s jó, ha van szaktanár az ottani órák megtartásához. Holott – ahogyan az a Népszavában is olvasható (http://nepszava.hu/cikk/1143059-hianyos-munkaskepzes) – már egyetlen szakma se tanulható informatikai és idegen nyelvi alaptudás nélkül. Tehát nem a vas, nem a beton és nem a vasbeton alapozza meg a magyar nemzedékek jövőjét, hanem az önművelés, a világban való tájékozódás és a gyors alkalmazkodás képessége. Ezen pozitív képességek legfontosabb elsajátítási helyszíne az iskola. Amelynek se a hardverállománya (oktatástechnikai eszköztára), se a szoftverállománya (a pedagógusok - s nemcsak az informatikát tanítók – korszerű elméleti és módszertani tudása, a modern eszközök alkalmazásának készsége) jelenleg nem alkalmas ezen célok megvalósítására.

 

Utóirat. A bevezetőben jelzett program keretében folyik gőzerővel a Berzsenyi tér átépítése. Sivár gránitburkolat képe látszik, szemben a korábbi, bokros-virágos szigetekkel szabdalt parkolóhelyekkel. Tehát itt is azt mondhatjuk, mint Babits gazdája, aki bekeríti házát: „A Régi jobb volt.” Az uj stadion pedig a tervezett 8,8 milliard helyett 15 milliardba kerult.

------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Olvasónapló6

 

   Vegyes gyűjtemény. Elsőként a digitális világról, ami úgy tart a hatalmában, ahogyan a macska tartja karmai között az elfogott egeret. Hol szabadon engedi kissé, hol pedig újra elkapja. Azt azért remélem, hogy a példázat végkifejlete nem érvényesül.

 

   Azt a forrást, amit már olvasásra is javasoltam a minap a „Tolle, lege!” mottó után a memoszerk-en, egy ismerősömnek köszönhetem. Ő hívta fel rá a figyelmemet. Sokáig élt Stuttgart közvetlen szomszédságában, így a Mercedes vezérigazgatójának a gondolataira is odafigyelt. http://www.concordforditoiroda.hu/a-mercedes-vezerigazgatojanak-joslatai Ezt a forrást hivatkozásként beletettem a legutóbbi hozzászólásomba is, ami várhatóan az október 6-i ÉS-ben fog megjelenni. Most néhány bíztató vagy elriasztó részletét idézem.

 

„Amerikában a fiatal jogászok nem kapnak munkát. Az IBM Watson jóvoltából másodpercek alatt kaphat az ember online jogi tanácsot (egyelőre csak egyszerűbb kérdésekben). Ezek a tanácsok 90%-ban beválnak, szemben az „emberi” tanácsok 70%-os mutatójával….

Az IBM szuperszámítógépe, a Watson már a rákdiagnosztikában is fontos szerepet tölt be: a program által felállított diagnózis négyszer olyan pontos, mint az orvosok általi. A Facebook mintafelismerő szoftvere jobban felismeri az emberi arcokat, mint az emberek. 2030-ra a számítógépek okosabbak lesznek, mint az emberek….

Önvezető autók: 2018-ban hozzák forgalomba az első önvezető autókat. 2020-ra az ipar egésze át fog alakulni. Senki nem szeretne majd saját autót, mert egyszerűbb lesz telefonon hívni egyet, amely felvesz minket a megadott helyen, és elszállít a célállomásra. Nem kell majd parkolóhelyet keresni, csak a megtett táv alapján fizetni, és utazás közben foglalkozhatunk mással is. Gyermekeinknek nem lesz jogosítványuk és saját autójuk sem….

A tavalyi évben világviszonylatban több napenergetikai beruházás történt, mint fosszilis alapú. Az energetikai vállalatok mindent megtesznek a hálózati hozzáférés korlátozása érdekében, hogy megelőzzék egy esetleges versenyhelyzet kialakulását a házi napelemrendszerekkel szemben, de hosszú távon nem szállhatnak szembe a technológia fejlődésével.

Az olcsó elektromos áramnak köszönhetően bőséges és olcsó vízkészlet áll majd a rendelkezésünkre. Egy köbméternyi sós víz sótalanításához mindössze 2 kWh áramra van szükség. A legtöbb helyen, csak ivóvízből szenvedünk hiányt. Képzeljük el, hogy milyen távlatok nyílhatnak meg, ha korlátlan mennyiségű vízhez juthatunk hozzá – és mindezt szinte ingyen! …

3D nyomtatás: …Az idei év végére az új okostelefonokkal lehetőség nyílik 3D szkennelésre. Az arra alkalmas eszközökkel beszkennelhetjük lábfejünket, és kinyomtathatjuk a számunkra tökéletes cipőt.

3D nyomtatással Kínában egy hatemeletes irodaházat építettek fel. 2027-re minden tízedik terméket 3D nyomtatással fognak előállítani….

Technológiai újításon töri a fejét? Tegye fel a kérdést magának: szüksége lehet erre a termékre/szolgáltatásra a jövőben? Ha úgy érzi, igen, igyekezzen mielőbb megvalósítani! Ha okostelefonnal nem kompatibilis az ötlet, felejtse el! Egy utolsó tanács: ha huszadik századi fejjel gondolkodunk, akkor a 21. században nem járhatunk sikerrel.

A munka világa: a jelenlegi állások 70-80 százaléka feleslegessé fog válni a következő 20 évben. Számos új munkakör létesül majd, de az még kérdéses, hogyan fognak tudni a munkavállalók elhelyezkedni.

Mezőgazdaság: Egy mezőgazdasági robotnak köszönhetően a harmadik világbeli országok termelőinek már nem kell a földeken dolgozni, elegendő a gépe(ke)t irányítani.

Élettartam: Az átlagos élettartam napjainkban évente három hónappal nő. Négy évvel ezelőtt ez a szám 79 volt, ma már 80. A növekedés mértéke is fokozatosan növekszik, így 2036-ra már évente több mint egy évvel fog emelkedni a várható élettartam. Így tehát mind nagyon hosszú ideig élhetünk, valószínűleg még 100 évnél is jóval tovább!

Oktatás: Afrikában és Ázsiában már 10 dollárért (kb. 2600 Ft) kapható a legolcsóbb okostelefon. 2020-ra az emberek 70%-ának lesz okostelefonja, aminek köszönhetően mindenki számára elérhetővé válik a világszínvonalú oktatás.”

   Képzeletben tegyük e vízió mellé mindazt, amit a mai fiatalok itthon tanulhatnak. Pl. az ország egyetlen repülőgépszerelő szakiskolájában negyvenéves gépeken gyakorlatoznak, és egy nyugdíjas oktató zsákban viszi otthonról az alkatrészeket. És gondoljunk a most kidolgozás alatt álló új NAT-ra. Mit tudunk a munkálatokról? Semmit.

 

   Ezek után irányítsuk tekintetünket az elmúlt napok egyik szégyenteljes eseményére. Talán mindannyian úgy gondoljuk, hogy Őcsény nem előre megfontolt lakossági szándékkal híresült el éppen arról, amiről. Itt nem is hivatkozom konkrét forrásokra, csak az eseménysorra. Talán nem túlzás a sor elejére tenni azt a meghiúsult tervet, ami Zalavárhoz kötődik. A Migration Aid aktivistája elmondta, hogy keszthelyi lakosok sora hívta fel, reklamálva az ezer feletti migráns tervezett betelepítése ellen. Még egy helyi országgyűlési képviselő is exponálta magát az ügyben. Ezek után szivárgott ki az őcsényi panziós terve, egy tévériport nyomán. S utána következett az időutazás. Mintha csak a hatvanas években lennénk. A tanácselnök illetékesnek érzi magát egy vállalkozó ügyletében, lakossági fórumot hív össze a népharag levezetése céljából, de ellenkező hatást ér el vele. Végül itt is kútba esett a terv. Az pedig a szégyen csúcsa, hogy a megválasztott miniszterelnök a helyi lakosok mellé állt. S hogy mindezen jelenségeknek milyen mélyre nyúlnak a gyökerei, az egy friss népszavás cikk elolvasása után is látszódhat. http://nepszava.hu/cikk/1142049-ki-tamasztotta-fel-horthyt  Ha netán nem úgy gondoljuk, hogy minden mindennel összefügg, s hogy minden szónak súlya van, akkor a cikk elolvasása után próbáljuk meg ezt a véleményünket újragondolni. A cikk Baky László volt belügyi államtitkár 1945 decemberi peréből vett idézettel kezdődik. Ennek egy részlete:

„Elnök: Miért nem tartotta Ön megengedhetőnek, hogy a zsidók helyet foglaljanak a hadseregben?

Baky: Ez volt a meggyőződésem.

Elnök: De indokolja meg ezt a meggyőződését!

Baky: Antiszemita voltam.”

 

S egy másik idézet, a cikk végéről:

 

„1946 februárjában, Szálasi Ferenc pere során Mérő József népbíró, szociáldemokrata politikus a következőket mondta: „Szálasi Horthynak vezérkari tisztje volt és Horthy politikai iskolájában nevelkedett. Ez a politika termelte ki az önök politikáját. Gömbös Gyulán, Bárdossyn, Imrédyn keresztül, míg végül Szálasihoz jutottunk el. … Tisztában van a magyar nemzet azzal, hogy azt a politikát, amelyet Szálasi folytatott, Horthy kezdte el.” Kérdés, hogy 1993-ban a Horthy-rehabilitáció kezdetén vajon hányan vallották valóban magukénak – a pontos történelmi ismeretek tudatában vagy anélkül – ezt az ideológiát, s hányan találtak biztonságos menedéket a rendszerváltás után hirtelen feléledt antikommunista világnézetük számára Horthy árnyékában?”

 

   Harmadik fejezetként emelkedjünk kissé magasabbra, két cikk nyomán. Mindegyik az Élet és Irodalom legutóbbi számában, a szeptember 29-iben jelent meg. A harmadik oldalon Schein Gábor „kolléga”, tankönyvek és egyéb művek szerzője Képzelt agórán c. írása. Négy fejezetcíme: A közösről beszélni, Elhagyatottság és totalitarizmus, Dezintegráció, a valóság elvesztése, A szegénység hallatlan beszéde. Ebben a negyedikben teszi fel a kérdést a szerző: „… mit lehet itt tenni. Az egyik irány az elfogadás lehet. Nem tehetünk mást, el kell fogadnunk, hogy a hamis tudat kialakulása elkerülhetetlen, és egyedül arra van lehetőségünk, hogy milyen illúziók által lehetünk cselekvőképesek. Ez a válasz a mai magyar helyzetre alkalmazva azt jelentené, hogy az orbáni politikát csak egy lényegét tekintve szintén orbáni politika kényszeríthetné térdre. … A demokratikus intézményrendszer mindvégig tartalom nélküli, rosszul összetákolt színpad volt, ahonnan cinizmus és gőg áradt a tétlenségre ítélt, kisemmizett nép felé. …

   A másik utat a művészetek mutathatják meg a politika számára. … A valóságnak elkötelezett művész logikája ma az, hogy bemutatja, ami a valóság szélsőséges fiktivitásából kimaradt, amit mindenképpen el akar takarni, amit fedésben tart. Ez maga az elhagyatottság. A szegénység. … Tényleges emancipációra van szükség, olyanra, amely mentes minden moralizálástól. Amely nem lehajolni akar a szegényekhez, hanem megszervezi őket, amely segít kiharcolni, hogy belépjenek a nyilvánosság terébe.”

   Előtte azonban, a negyedik hasábban Arend gondolatát idézi, miszerint ahol emberek együtt vannak, ott nyilvános érdekek képződnek. Nekünk pedig jusson eszünkbe, hogy Hankiss Elemér a közösségek egyik jellemzőjeként valóban a közös érdeket nevezte meg. De tett mellé még három ismérvet: a közös célt, a közös értékrendet, s negyedikként e három tudatosodását, azaz a „mi-tudatot”. Erről ne feledkezzünk meg sose, amikor egyedül az érdeket hangoztatja bárki bármilyen vélemény vagy döntés igazolására.

   S mintha csak a gondolatsor folytatása lenne a Feulleton rovat írása. A szerző L.Varga Péter, a szintén egész oldalas írás címe: Behódolás után – egy új politikai esztétika felé. Itt is idézetek következnek.

   „Amióta a rendszerváltás kudarcáról lehet hallani a hazai politikai diskurzusban, foglalkoztat a kérdés, mit értünk a politika esztétikáján.” Ehhez „ … a közügyekkel való foglalkozás esztétikai kontextusait kell valamiképpen jellemeznünk.” S ehhez a jellemzéshez Schein Gábor egy korábbi írásához fordul. „Schein Gábor kiváló esszéjében arra emlékeztet, hogy a szóban és írásban kifejezett gondolatcsere és ábrázolóerő – végső soron a műfeldolgozás – alapvető feltétele a szabadság eszméje. A párbeszéd … író és olvasó között.” Ezután - hosszabb gondolatsorokon és hivatkozásokon keresztül - a hangoltság jelenségét fejtegeti, azt, hogy hangoltságunk meghatározza a világhoz való viszonyunkat. A hangoltság eredete pedig a nyelvben keresendő. „… minden, ami nem a megfelelő nyelvi készletből való, gyanús és káros, ezért a politikusok és tanácsadóik többnyire óriási energiákat fektetnek abba, hogy a rendelkezésre álló vagy még inkább: a rendelkezésre bocsátott nyelv sose a megértés és a megértéssel levés elve legyen, hanem a gyanú alapján működjék.” (Kiemelés tőlem.P.I.) Pedig a megértés maga a szabadság. „Nem törvényekbe írt szabadságról van szó, …hanem arról a szabadságról, ami polgárrá és demokratává teszi az egyént. Arról a szabadságról, ami a közlés felszabadító erejében rejlik, amelyet nem korlátoz a rendelkezésre bocsátott nyelvi készlet és grammatika. „

 Utóirat, három  nappal később:

A források tisztaságáról (röviden)

   Nemrég egy netes forrásra hívta fel a figyelmemet egy közeli ismerősöm. Megnéztem, elolvastam, reálisnak találtam a tartalmát, s még azt is hihetőnek tartottam, hogy a Mercedes vezérigazgatójától származik. Hivatkoztam is rá a hatodik hozzászólásomban (ÉS.2017.10.06. 40. sz. 12. p.), s belevettem a hatos számú olvasónaplómba. A tételes felsorolás (lista) azokat a jelenségeket tartalmazza, amelyek az elektronika, a számítástechnika és az informatika együttes fejlődésének következtében a közeli jövőben teljesen átrendezik mind a mindennapjainkat, mind a munkavégzésünket. Azok munkavégzését, akiknek a feladatait részben vagy egészében robotok fogják átvenni.

   Aztán 2017.10.08-án az egyik tv-csatorna esti műsorában foglalkoztak ezzel a publikációval. Azt közölték, hogy a hivatkozás hamis, nem attól a személytől származik, akit megneveztek. A műsor azonban nem állt itt meg. Sorra vette a felsorolás néhány állítását, s tulajdonképpen hegyben hagyta, megerősítette azok igazságát. Mit gondoljon ezek után a gyanútlan hírfogyasztó? Melyik állítást vegye készpénznek. Hiszen a hitelességet tekintve a forrás maga másodlagos dolog is lehet. S ha egy állítás áll szemben egy másikkal, akkor az eredmény döntetlen. Melyik mondott igazat a forrásról? A filmösszeállításban nem kérdezték meg az igazgatót, s ő így se megerősíteni, se cáfolni nem tudta a neki tulajdonított jóslatokat.

   Nem tartom feladatomnak az igazság kiderítését, a források hitelesítését vagy cáfolását. Kevés lehetőségem lenne rá, s a jóslatsorban nem is találnék olyan elemet, ami irreális vagy megtévesztő lehetne. Mivel azonban két helyen is továbbadtam, úgy érzem sportszerűnek, hogy ezt a fejleményt is a honlap olvasói elé tárjam. Gondolkodjanak el tehát legalább két dolgon. Az egyik a már sokszor hangoztatott veszély, a világhálón közzétett tartalmak hihetősége vagy feltételes fogadása. A fenntartásokkal végzett, óvatos és mindig mérlegelő olvasásmód. A másik a két forrás megállapításainak egybecsengése abban a pár dologban, amit mindkét helyen felvetettek. Hiszen ha csak kétharmada lesz igaz a jóslatoknak, akkor azzal a kérdéssel is kell foglalkoznia a ma ötvenéveseknek és az ennél fiatalabbaknak, (nemcsak a fejlett országokban, hanem hazánkban is), hogy mit fognak tenni aktív életük utolsó szakaszában. Milyen munkára lesznek képesek és alkalmasak, s mit kell addig is tenniük, hogy ne váljanak munkátlanná. Hiszen ha addig fittyet hánynak a korszerű technológiára, akkor az utolsó 10-15 évben már akkora hátrányban lesznek, hogy azt képtelenség lesz behozni. De nem is lesz szükség átképzésre, mert a fiatal generációk el tudják látni a drasztikusan lecsökkent létszámú termelő feladatokat. Így hát az is felvetődik, hogy mik lesznek majd azok a ma még nem ismert munka- és tevékenységi körök, amelyek átveszik, felszívják a robotizációval felszabaduló aktív „munkaerőt”. Ezen már most érdemes gondolkodnia mindenkinek, egyénileg és társadalmi méretekben is. Társadalomkutatók, közgazdászok és politikusok közös munkája eredményeként lehet csak felkészülni a változásra.

-------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A felzárkózás perspektívája (cseppekben a tenger)

 

   Az elmúlt hónapokban – talán a felgyorsuló kampány miatt is - a közbeszédben hangsúlyos szerepet kapott hazánk gazdasági teljesítményének, s ezen át az átlagember életszínvonalának helye az Unión belül. Konkrétabban az a kérdés, hogy közeledünk-e az átlaghoz. A tusványosi beszédtől kezdve, napi- és hetilapok írásain át a különböző politikai beszélgetős műsorokig tapasztalhattuk, s ebből az ÉS is kivette a részét. (Pl. Székely-Gerő, Széky, s a hozzájuk fűzött kis kiegészítéseim.) Úgy vélem, hogy egyrészt a sok összetevős jelenség átlagszámai, a szélső értékeket nem mutató átlagok önmagukban nem adnak pontos képet, másrészt egy-egy kimetszett időállapot nem világít rá a folyamat irányára, s különösen nem mutatja meg az egyes társadalmi csoportok tagjainak életviszonyait. Ezért látnám érdemesnek a viszonyítást konkrétan, előbb hasonló helyzetű családok között, majd több évtizedes időtávlatban is elvégezni. Mert az átlagembert nem érdeklik az átlagok. Mindenkinek csak egy élete van, arra figyel leginkább, de annak színvonalát, minőségét nem mindig képes saját akaratával meghatározni, javítani.

   Lehetséges kérdések:

   a., Huszonhét évnyi piacgazdaság után még mindig 3,5-ször akkora a GDP/fő pl. Ausztriában, mint nálunk. Mik ennek az okai, mekkora volt ez a szorzó 27-17-10-7 évvel ezelőtt?

   b., Merre tartunk az átlagon belül, ha sereghajók vagyunk, s a mögöttünk lévők (Románia, Bulgária, Horvátország) közelednek hozzánk, s talán majd meg is előznek bennünket?

   c., Melyek azok a hazai jelek (szabályozók, beruházások, képzések stb.), amik a leszakadás veszélyét megszüntetik, netán a közeledés reményét növelik? (Vagy a leszakadás veszélyét növelik, a felzárkózás esélyét csökkentik?)

Jelen írásommal ezekre a kérdésekre próbálom a szakemberek (szakpolitikusok, közgazdák) és az olvasók figyelmét irányítani, s egyúttal néhány laikus gondolattal, némi konkrét adalékkal tovább árnyalni a kialakult képet.

 

   Folytassuk egy pillanatképpel. Ma Ausztriában (talán épp az uniós átlagnak felel meg) a minimálbér 1500 э, (450.000 Ft) s ez csak tb-köteles. Bruttóban három és félszeres az eltérés, ugyanúgy, ahogyan a GDP esetében, de nettóban a szorzó már 4,5. A napi fogyasztási cikkek árai szinte azonosak a hazaival, de még egy CitroenC3-as is csak másfélszer annyiba kerül. A benzin ára centire azonos. A karaj kint 1,3-szer kerül többe. Ezek csak kiragadott példák. Véleményem szerint legjobban az szemléltet, ha megnézzük, hogy a minimálbéren alkalmazottaknak hány percet (órát, hónapot) kell dolgozni egyes cikkekért vagy szolgáltatásokért. Tehát az autóért ott 15-16 hónapot, itt 38 hónapot (a szorzó: 2,5), a benzinért ott 8 percet, itt 40 percet (a szorzó: 5), egy kilogramm karajért ott 54 percet, itt 3,14 órát (a szorzó: 3,5). Ugyanezt tapasztaljuk, ha egy minimálbéres gyermektelen házaspár teljes havi költségét nézzük meg. Ausztriában1 a fele elég a teljes megélhetésre, a másik fele megtakarítható, vagy szabadon költhető. Itthon egy kalkulált számítás szerint ez mintegy 21 %. Vagyis kb. havi 35 000-et kell beosztani, ruhára, kultúrára, spórolásra stb. Ebből kellene lakásra is gyűjteni, és/vagy gyermeket nevelni. További adalékok találhatók a következő url-eken2.

 

   A kép akkor lenne teljes, ha – az első kérdésben is jelzett - időbeli viszonyításra is mód lenne. Ugyanígy kellene kiszámítani, hogy pl. 1970-től évtizedenként hány percet kellett dolgozniuk pl. a pályakezdőknek a különböző javakért, s mennyit odaát. (Erre tettem is egy kis próbát négy évvel ezelőtt3. Az derült ki, hogy pl. csak a húsért és a tojásért kell kevesebbet dolgoznunk, mint ötven éve, a benzin és a gáz 2,5-szer, a kenyér 1,3-szer és a vonaljegy ma 4,5-szer annyi munkaidőbe kerül. A könyvekért is két és félszer annyit kell dolgozni.) Két ország összehasonlítása, vagy hazánknak az uniós átlaghoz való viszonyítása csak így mutatná meg azt, hogy zárkózunk-e vagy lemaradunk.

 

   Miért nem elég az átlagokat nézni? Azért, mert - egy egykori ismerősöm mondása jut eszembe - az adott árszínvonal pl. a kenyér és a toronydaru árából tevődik össze, de kenyeret sokkal gyakrabban vesz az ember, mint toronydarut. Továbbá az átlagkeresetben benne van egy egymilliós és kilenc százezres fizetésű ember bére, s az átlag a gyönyörű 190 00 Ft, de a kilenc embert ez nem vigasztalja. Vagyis a normális eloszlás haranggörbéjét is meg kell nézni, azt, hogy ez a görbe milyen széles (x-tengely, rajta a görbe két vége, azaz pl. a legalacsonyabb és a legmagasabb bér- értékek mérőszámai) és az egyes x-értékeknél milyen magas (y-tengely, rajta az egyes bérkategóriákba tartozó emberek száma). S ezeket a görbéket érdemes országonként is összehasonlítani. Megmutatná, hogy ugyanannyian és ugyanolyan szegények-e pl. Ausztriában, mint a mi négymilliónk4.

 

A harmadikként jelzett kérdésre a legnehezebb egzakt adatokat, tényeket találni. Tippjeink persze lehetnek. Ehhez azonban vissza kell mennünk az időben ahhoz a ponthoz, ahol a jelenlegi kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát, s ezért cserébe megfosztotta őket az önálló gazdálkodás lehetőségétől. Azaz működtethetik a meglévő (megmaradt) intézményeiket, de fejleszteni, beruházni, munkahelyek létesítését támogatni leginkább az egyedileg adományozott és megcímkézett központi ajándékból tudnak. Ha pedig folyamatosan figyeljük a Magyar Közlönyben az egyedileg osztogatott fejlesztési forrásokat, azt tapasztaljuk, hogy a többségük nem termelő beruházásokra szól, hanem főleg betont igénylő, s a későbbiekben is csak pénzt vivő presztizsberuházásokra, legyen az uniós forrású vagy hazai. (Az alkotmányos költségnek nevezett korrupciós veszteséget most hagyjuk figyelmen kívül, hiszen – a vizes vb-t leszámítva - nem volt érdeke eddig senkinek bizonyítani a reális bekerüléseket. Nem tudunk viszonyítani.) Így lett kilátónagyhatalom a hóttsík vidéken fekvő Tyukod, így lesz hatezres betonteknő Szilvásváradon azért, hogy évente kétszer versenyt lehessen rendezni. S így lesz a Váncsa István által is emlegetett szakrális elvonulási központ hárommilliárdért valahol a Pilisben, úgy, hogy erre is van már kormányhatározat, de egyetlen szóba jöhető település se hallott róla. Ennyit a beruházásokról. Vállalkozói megtakarításból pedig azért nem várható, mert a hazai vállalkozások 90 %-a kisvállalkozás, se forgalma, se nyeresége, s ezért se hitelképessége nincs akkora, hogy jelentős modernizációra gondoljon. De nem is érdekelt benne, amíg relatíve még mindig alacsony a minimálbér. Olcsóbb a három munkás, mint helyettük vagy velük egy (három) modern gép. (Még a jószándékúnak tekinthető, magánbölcsődés pályázatokra szánt egymilliárd is csak ötletelés, mert a majdani működtetést úgy támogatja, hogy a 7-8 fős minibölcsödékben a gyermekenkénti várható hetvenezres költségből csak alig harmincezret ad normatívaként. Negyvenezer a szülőt terhelné?) S ebből a bekezdésből szándékosan hagytam ki az uniós támogatások felhasználását, mert a 2020 utáni helyzet egyelőre fekete lyuk.

 

 

   A tőkehiány mellett az alacsony bérszínvonal a vásárlóerőt, keresletet is csökkenti. Háromszor annyi karajt talán nem esznek osztrák szomszédaink, de a tartós fogyasztási cikkeiket sokkal gyorsabban cserélik (ezt tudták a náluk lomizó honfitársaink), s sokkal többet kirándulnak, üdülnek5. Vagyis működtetik a viruló kereskedelmet és szolgáltatásokat. Persze ehhez hozzájárul a sokkal racionálisabb ÁFA-rendszerük is, érdemes tanulmányozni. Ami pedig a képzést illeti? Egy friss statisztika szerint amióta 16 év a hazai tankötelezettségi korhatár, azóta drasztikusan (kétjegyű százalékkal) csökkent a 16-18 éves tanulók létszáma. A kiesők képzettség nélkül kerültek be a munka világába. Illetve a közmunka világába. S a kormányzati programmá nemesedett, Parragh-féle koncepció se segít a jó irányba menni, hiszen Ausztria teljes nyersvastermelésében 8-10 ember vesz részt. Vagyis nem a kétkezi élőmunka a korszerű és nyereséges termelés elsődleges útja. Végül: az elvonulási központ árából harmincezer laptopot lehetett volna venni a központosított magyar iskoláknak.

 

 

Jegyzetek

1)  A neten olvasható egy fiatal pár beszámolója. 2014-es adatok, tehát azóta feltehetően nem romlott a helyzet.

http://hataratkelo.blog.hu/2014/06/02/a_kolbasz_a_kerites_es_egy_kis_matek

2)   Vásárlási-megélhetési adatokról.

http://nepszava.hu/cikk/1136590-a-szegeny-itt-a-legszegenyebb

http://nepszava.hu/cikk/1138385-nyugdijemeles-ausztriaban-szocialis-alapon

http://nepszava.hu/cikk/1137819-lejtore-kerult-ketharmad

Hogy a hazai átlagok mögött milyen szélsőségek vannak, arra tehát a Statisztikai Hivatal adataiból is következtethetünk. Kiderül, hogy nemcsak a magyar és az osztrák átlag között van háromszoros eltérés, de ugyanekkora van a fővárosi és a borsodban dolgozók között is. Tudatában vagyunk ennek? Ugyanez érvényes a munkanélküliségi rátára is. Itt a mi szép országos átlagunk mögött az van, hogy ötszörös a különbség a keleti és a nyugati megyéink között – ha hiszünk a KSH-nak. Ez azt jelenti, hogy a szabolcsi és az osztrák adat között az eltérés már kilencszeres. Ld.: http://nepszava.hu/cikk/1138365-leverte-a-lecet-a-netto-ber

 

3)   http://ki.oszk.hu/3k/2013/05/az-olvasas-ara/

 

4)   http://168ora.hu/nagy-magyar-fizukamu-avagy-ezert-csak-alom-az-europai-szintu-berezes/

 

5) http://index.hu/belfold/2017/08/14/harommillio_magyar_felnott_van_aki_vagyik_a_balatonhoz_de_nem_jut_el/

 

 

 

  

  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A tankönyvek ingyenességéről (olvasónapló6) (2017.09.11.)

 

   Ilyenkor, a tanévkezdések idején örökzöld téma a tankönyvhelyzet. Hol abból adódik a „helyzet”, hogy nem érkezik meg időre, hol a tartalma kerül közelképbe, hol pedig – mint ezidén is – az ára. Sok fórumon (lapokban és elektronikus csatornákon) olvashattunk-hallhattunk most például az ingyenesség terjedéséről. Már a kilencedikesek is így kapják, egyöntetűen, tekintet nélkül arra, hogy eszik-e vagy sem. Illetve hogy rászorulnak-e. Az egyik megyei napilapban a három első mondat mindegyikében ott volt ezt az „ingyenes tankönyvek” szókapcsolat. Úgy gondolom azonban, hogy a részigazság ez esetben is megtévesztő. Érdemes tehát a dolog mélyére nézni. Legalábbis egy kicsit a felszín alá.

 

   Az egyik korábbi publikációmban is vázoltam már a téma egy szeletét, akkor, amikor a szakmunkástanulók magyartanításának elmúlt ötven évét tekintetem át. (ld. http://www.trezorkiado.fw.hu/Magyartanitas2013-3.pdf) Érdemes most is történetében nézni a dolgot. Az 1980-as évekig a magyar közoktatás szinte teljesen egytankönyvű volt. Elég csak célozni arra a minden előzmény nélküli váltásra, amivel a Romankovics házaspár első osztályos tankönyve, a szóképes bevezetőjű, kísérletek nélküli kísérleti tankönyv lett egyeduralkodó. Mára már a feledésbe is merült. Az egytankönyvűségnek azért egy előnye is volt, az átörökíthetősége. A mai ötven év felettiek számára, a családok számára nagy segítség volt, az első osztálytól az érettségiig. Kivételt képezett már akkor is a szakmunkásképzés. Ugyanis a munkásosztály önuralma (egykori ’bonmot’) abban is megmutatkozott, hogy ebben az iskolatípusban nem kellett fizetni a tankönyvekért. De nem is kapta meg a diák, év végén vissza kellett adnia, s még a szakmunkásvizsgára készülésben is csak a füzetei és a tanárai segítségére számíthatott. Minden szakiskolában volt tankönyvraktár. (Ennek a helyzetnek legalább két eredője volt. Egyrészt nem kellett évente újranyomtatni ezeket a tankönyveket, s ez nagy népgazdasági megtakarítást jelentett. Másrészt olyan „korszerűek” voltak ezek a tankönyvek, hogy évtizedekig nem kellett helyettük újakat írni.)

 

   Már a nyolcvanas évek végén megjelentek alternatív, kísérleti tankönyvek, amik 1990 után tovább szaporodtak és terjedtek. Egy iskolán belül általában ugyanazokat a tankönyvcsaládokat rendelték, de iskolák és települések között már voltak eltérések. Ez ugyan némileg nehezítette az iskolaváltásokat, de nem okozott áthidalhatatlan nehézséget. Hiszen a tanterv mint törvény akkor is és azóta is az egész országban előírja a törzsanyagot. A sokgyerekes vagy más okból szegény családok pedig tankönyvsegélyt kérhettek.

 

   Új szakaszt nyitott a tankönyvellátásban a 249/2000(XII.24.) kormányrendelet (már akkor is a karácsonyi hangulat indukálhatta az iskolai témájú rendeletrészletet, ahogyan aztán 2012 karácsonya előtt a nyugdíjas pedagógusok szélnek eresztéséről szólót), majd a 2001/XXXVII. sz. törvény a tankönyvpiacról és a tankönyvellátásról. Ennek nyomán még az osztályfőnököknek is lehetőségük volt beleszólni az akkori tankönyvtámogatási keret elosztásába. Ez a törvény szabta meg azt is, hogy a keret minimum 25 %-át tartós tankönyvek illetve kötelező olvasmányok beszerzésére kell fordítani. Ettől kezdve ha csak lehetett, a mindenkori iskolai (iskolai könyvtári) tankönyvkészletek keretén belül kaptak „ingyenes”, azaz a tanév végén visszaadandó könyveket a rászorultak. Már akkor is hangoztattam, hogy ez nem tisztességes megoldás. Hiszen megkülönbözteti a tanulót, alacsonyabb rangúnak érezheti magát az, aki csak kölcsön kapja, még akkor is, ha ingyen. S még az ingyenesek között is voltak olyanok, akiknek nem kellett visszaadniuk, mert nem a tartós tankönyvi kollekcióból kapták. De érdemes figyelni ezt a két kezdeti évszámot. Mert ettől kezdve „felmenő rendszerben” egyre több tankönyv került a tartós használatú kategóriába, függetlenül attól, hogy kibírt-e akár 2-3 tanévnyi használatot. A többi komplikációról akár ne is beszéljünk (a könyvtárosok plusz munkája, a tanuló elvesztette, meg akarta tartani, nem azt vitte vissza, amit kapott stb.). Mindezektől függetlenül az egy évvel későbbi kormányváltáskor a következő szoclib kormány is megtartotta ezt a szisztémát. Hát persze, hiszen megmaradt a népszerűnek szánt intézkedés, de egyre kisebb részt kellett rá fordítani az éves költségvetésből. Ekkor még a tankönyvválasztás lehetősége és a piaci kínálat összhangja is megvolt.

 

   Radikális váltás következett be két vonatkozásban is 2012-től. (2012/CXX törvény a tankönyvpiac rendjéről; 2012/CCXXXII törvény a tankönyvellátásról, 216/2013.II.28. EMMI-rendelet; 17/2014.III.12. EMMI-rendelet és a későbbi folytatásaik.) A kormányzat (vagyis a parlament) államosította a tankönyvpiacot, mind a kiadói, mind a terjesztői oldalát. Két tankönyvet hagyott a korábbi színes tankönyvpiacon tantárgyankénti választási lehetőségként, a terjesztést pedig monopolizálta, az állami KELLO-ra bízta. Ezzel az intézkedéssel pedagógusok és iskolai osztályok sorát kényszerítette rá menet közben a tankönyvváltásra. Ugyanekkor elkezdte kiterjeszteni az ingyenesség körét, s mára eljutottunk addig, hogy a közoktatás első kilenc évében minden tanuló ingyen kap (kölcsönzésre!) tankönyvet. S ezt az ingyenességet – ahogyan a bevezetőmben is jeleztem – a napi propaganda ingyenes tankönyvnek nevezi. A tankönyv használata valóban ingyenes, de akkor ezt így kellene nevezni. Ingyenes használatúnak, vagy kölcsönzési díj nélkülinek.

 

   A mai gyakorlat tehát az, hogy a tanévek második felében, illetve a továbbtanulók felvételi eljárása során összesítik a következő tanévi tankönyvigényeket, majd ezeket iskolánként összehasonlítják a tankönyvraktárakban, könyvtárakban nyilvántartott tartós tankönyvek készletével. (Ebben még az is kockázatot jelent, hogy az éppen használatban lévőkről nem lehet biztosan tudni, hogy a tanév végéig visszakerülnek-e, s ha igen, akkor milyen állapotban.) Új igényként, azaz megrendelésként azt a mennyiséget határozzák meg, amit nem tudnak a készletből kielégíteni. Illetve ha új típusú könyvet kell vagy akarnak megrendelni. (Pl. a kettő közül a másikra állnak át.) Ezeket az új tankönyveket aztán már névre szóló csomagolásban szállítja augusztus végén-szeptember elején a KELLO. A régieket a tanuló egyénileg vagy osztályonként kiosztva veszi át. Kisebb-nagyobb nehézséget, késlekedést okoz, ha valaki a rendelési idő után vált lakhelyet vagy iskolát. Ennek a folyamatnak előbb-utóbb az jelenti a csúcspontját, amikor már alig kell központilag új könyvet nyomtatni és „postázni”. Na persze azt se hallgassuk el, hogy ha bármelyik család fizetni szeretne a könyvekért, azaz nem akarná a tanév végén visszaadni, akkor időben jelezheti, hogy nem veszi igénybe az ingyenességet. De még akkor is rendelhet magának saját pénzén a település erre szakosodott könyvesboltjában, ha egyébként kapott egy garnitúrát ingyen is. S a mai szabályok szerint a munkatankönyvek és munkafüzetek csak az általános iskola 1-2. osztályában ingyenesek. Elvileg a felsőbb osztályokban ceruzával kellene beléjük írni, s év végén kiradírozni, hogy a következő évjárat is gondolkodhasson egy kicsit a feladatokon.

 

   Záró gondolatként csak annyit jegyzek meg, hogy véleményem szerint egyik szélsőség se tekinthető királyi útnak. Sem a teljes térítés, sem az a teljes „ingyenesség”, ami felé ez a mai rendszer halad. A szülők szabad döntésére kellene bízni a választást. A rászorulókat pedig egyedi mérlegelés után kellene valamilyen mértékben támogatni, akár a teljes ingyenességig. Az csak az igazságosság látszata, hogy a gyermekek száma dönti el (jelenleg a középfok utolsó évein) az ingyenességet, függetlenül a családok anyagi helyzetétől. Hiszen a gyermeknevelés további terheit se a gyerekek száma határozza meg elsősorban, hanem a szülők keresetének mértéke. Hiába írhatja le ma már az összes közterhét a kisebb keresetű háromgyerekes család, ha az nem éri el a százezer forintot, hanem esetleg csak a felét, akkor bizony az ő gyermekeik fele akkora támogatást kapnak, mint a pl. bruttó havi háromszázezret elérő más családokéi. Látszólag tehát a felét is érdemlik. A tudást pedig még csak jelképesen se lenne szabad kölcsön kapniuk a mai iskolásoknak. Ezért aztán akár a polgári engedetlenség egyik eleme is lehetne a „tankönyvet vissza nem adunk” jelszó.

------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Olvasónapló5  (2017.09.01.)

 

   A mai tanévkezdés örömére. A Népszava közölt egy cikket, benne néhány keretes részt. A teljes írás sokáig elérhető az itt megadott url-en, ezért ismertetése felesleges.  http://nepszava.hu/cikk/1139262-baljos-arnyak-az-iskolakezdes-felett   Az első keretben számok: Elkezdik. Mától mintegy másfél millió gyerek jár majd iskolába. Közöttük 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait.” Ezeket a számokat gondoltam, számoltam tovább.

   A 751 000 általános iskolás évfolyamonként átlagos létszáma kereken 94.000. Majdnem ennyi az utóbbi évek átlagos születésszáma is, vagyis beállt egy kilencvenezer és kilencvennégyezer közötti sávba. A 14-19(21?) év közötti középiskolások összesen kereken négyszázharmincnégyezren (434.000) vannak. Talán duplázhatjuk a létszámukat, ha össze akarjuk vetni a náluk fiatalabbakkal. Így, nyolc évre vetítve ők kereken 870.000-en lennének. Százhúszezres mínusz a fiatalabbak kárára. évenként legalább 12-15.000-rel vannak kevesebben az egyes alapfokú évfolyamokban. Pedig a mostani 14-19 évesek között nincsenek ott se azok, akik nem kezdik el a középiskolát, mert már nyolcadikban elérik a tankötelezettség felső határát, se azok, akikről egy másik írásban lehetett olvasni, vagyis azok, akik ugyan elkezdenek egy középfokút, de nem érnek a végére. Ők is 16 évesen lépnek ki az életbe.

   A középiskola típusaihoz előre kell bocsátani, hogy az itt megnevezett szakközépiskola a régi szakmunkásképzővel azonos. A szakiskola szót nem is tudom értelmezni, utána kell néznem. Alighanem olyan, tanfolyami jellegű képzést jelent, ami nem ad OKJ-s szakmunkásbizonyítványt. Illetve egy két évvel ezelőtti index-es írás szerint az sni-s tanulókkal foglalkozó iskola. A szakgimnázium a régi szakközépiskolának felel meg. S itt újra háborogni fogok amiatt, hogy az átkeresztelés során nem óhajtottak új nevet találni a régi szakmunkástanulóknak, hanem rájuk ragasztották a korábbi szakközépiskola-titulust. Így aztán jó ideig keveredni fog a fogalom, mindig meg kell kérdezni az érintetteket, hogy mikor végezték a szakközépiskolát. Mert mást jelent a 2018 előtti és utáni bizonyítvány esetén.

   A 434.000 középiskolás kétötöde (42 %-a) gimnazista, a másik kétötöde (39 %-a) szakgimnazista, azaz érettségit és szakmát fog kapni a végén. Hogy a kettő együtt mennyit ér, azt majd az élet mutatja meg, akkor, amikor először végeznek, talán 2019-ben. S a maradék egyötöd (19 %) a szakmát tanuló szakközépiskolás és szakiskolás.

   Itt Parragh László jutott eszembe, s az ő nagyszerű koncepciója, a szakközépiskolások számának szaporítása. Mert talán igaza lehetne. Hiszen ma már munkaerőhiány van több szakmában is. Három esetben lehetne igaza. Ad egy: Ha nem átirányítani akar másik iskolatípusokból, ha nem akarja tovább korlátozni a tanulók és szülők iskolaválasztási önállóságát, szabadságát. Ez a szabadság ma is korlátozott. A mai keretszámok szabnak neki határt. De Parragh nem azokkal akarja szaporítani, akik be se iratkoznak, vagy akik kiesnek a középfokról, hanem az első 40 %-ot akarja faragni. Nem tudok róla, hogy milyen mértéket tud elfogadni, hány százalékot akar lefaragni. Talán nem is mondta el, nem írta le. Csupán a gyenge gimnáziumok megszüntetését követelte, az olyanokét, ahova – szerinte - 2,5-es átlaggal be lehet kerülni. Ad kettő: Akkor is igaza lehetne, ha adatokkal bizonyítaná, hogy a szakmunkások jobban keresnek, mint az érettségivel rendelkezők, s kevesebb is közöttük a munkanélküli. Tudomásom szerint egyik feltevés se igaz, hanem azok ellenkezője. Ad három: Akkor is igaza lehetne, ha adatokkal bizonyítaná, hogy a két másik iskolatípusban az érettségizettek között alig vannak olyanok, akik később szakmát is tanulnak, s így érettségivel rendelkező szakmunkásokká válnak. Ugyanúgy, mint a másik úton, amikor a szakmunkások tanulnak tovább 2-3 évig, s úgy szerzik meg az érettségit. Mert ha csak arról van szó, hogy amellé az egyötöd mellé, a 19 % mellé másik másfél ötöd, azaz 30 % körüli érettségizett szakmunkás csatlakozik évente a 20-24 évesek korosztályaiból, akkor nemhogy nincs igaza, hanem hosszú távon káros az ő koncepciója. A jelen szűkös érdekeit előbbre helyezve (olcsóbb képzés, gyorsabb munkába állás) gátolja a jövőbeli fejlődést, innovációt, technológiai modernizációt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Polák István: Hallgatónapló(1)

   Nincs mód másként nevezni egy rádióműsorról leírt gondolatfutamokat. Lehet, hogy árván marad az írás, lehet, hogy társai lesznek. Véletlenül hallgattam meg ugyanis - , egy   baráti javaslatra és utólag -, a Klubrádió 2018.08.28-i egyik műsorát. A Reggeli járat-ban beszélt kilenc órától Rózsa Péter Pogátsa Zoltánnal. Jegyzeteltem, s most reflektálom.

   Nyitó állításként Pogátsa besorolta magát a két oldal közé, középre, szociális demokráciának nevezve a csoportja felfogását. Ez tehát egy HARMADIK útnak látszik. Ezután a mai helyzetet próbálták értékelni a „Hol élünk ma?” kérdés mentén. Minden lejegyzett gondolatot nem lenne értelme megemlítenem, hiszen az érdeklődők egy ideig meghallgathatják. Csak azokat említem meg, amik megleptek, vagy amiket fontosnak tartok megismételni, vagy amikkel vitatkozom.

   Fontos adat, hogy 107.000 Ft-tal alacsonyabb a szabolcsi átlagbér, mint a fővárosi.

   Fontos adat, hogy az elmúlt évtizedekben ezermilliárdos lakástámogatást kaptak a gazdagok. (Hozzáteszem, hogy ez 1998-2002 között indult el, amikor is az a család, amelyik 100.000 Ft-os havi törlesztőrészletet tudott vállalni, az ugyanennyi kamattámogatást kapott. Amelyik csak 30.000-et, az meg annyit. Aztán 201o után valamikortól ebben a szellemben írhatta le az adójából a 100.000 Ft-ot havonta, - már akinek volt annyi adója – a háromgyerekes család. Akinek meg csak 30.000 adója volt, az annyit írhatott le. Egyik gyerek háromszor annyit ért, mint a másik. Erről persze nem volt „idő” szólni a műsorban.)

   Vitatandó véleménye (állítása) Pogátsának, hogy helyes volt a 3.000 milliárdnyi magánnyugdijpénz elvétele. Nem volt helyes. Hiszen ha nem működött jól, akkor először meg kellett volna kísérelni megjavítani. De a pénz jól jött, be lehetett tömni vele az IMF elzavarásával keletkezett léket. Ráadásul nem is indokolta meg valósan a gondot. Nem plusz pénz kellett a veszteségek kompenzálására, hanem a biztosításra kötelezettek után az állami nyugdíjalapba be nem fizetett 25 % hiányzott. Az államosítással két légy lett agyoncsapva. Lett háromezermilliárd talált pénz, amivel azóta se számoltak el rendesen, s lett a 25 %-os plusz forrás a fejenkénti állami nyugdíjkasszába, amit onnantól nem kellett a büdzsének külön pótolni.

   Fontos megjegyzése PZ-nak, hogy évtizedek hibája, de főleg az utóbbi évtizedének, a humán tőke elhanyagolása. Ez a gondolat aztán búvópatakszerűen többször is előbukkan. További helyeselhető állítások: az önkormányzatok kiüresítése, az érdekegyeztetés megszűnése, a középosztály zsugorodása, a magyar átlagbérek az uniós legalsó sávjával azonosak, ma a középosztályba a társadalom felső 20 %-a tartozik.

   Bírálta a falusi iskolák megszüntetését, szerinte fejleszteni kellett volna. Ez így elnagyolt, sommás ítélkezés. Mert falva válogatja. Az 1000 fő alatti kistelepülésekről az iskola megszűnése előtt elvitték már a gyerekek felét a közeli nagyközségi vagy városi iskolákba. Évfolyamonként 4-5 gyerekkel nem lehet iskolát működtetni, s a családoknak se lehet megtiltani, hogy a gyereket oda írassák be, ahol fogadókészség is van és színvonal is.

   Vitatandó véleménye, hogy a lakóhelyükön sose kapták meg a romák a tanulási esélyeket. Ez így nem igaz. Ugyanannyi esélyt kaptak, mint a nemromák. Ez persze relatíve kevés volt. S valóban alig voltak többletsegítségre irányuló törekvések és kísérletek.

   Helyes állítása, hogy a magyar kis- és középvállalkozások „taccsra lettek téve”. Arról azonban nem beszélt, hogy a kicsikből túl sok van, ezért lenne nehéz , sőt értelmetlen mindegyiket támogatni, a középvállalkozásból pedig kevés. A kicsikből lehettek volna a közepesek, ha a szabályozók és a támogatások megengedték volna. De stratégiai partnerek is csak a nagyok lettek.

   Helyesen említette, hogy Matolcsi sokat olvasott a fejlesztőállamról (Dél-Korea, Szingapúr stb.), de nem azt csinálta. S „a Fidesz kivonta a pénzt az oktatásból.” De megállapította, hogy a folyamat korábban indult, 2010 után „csak” tetőzött. A szoclib időkben 6 %-ról 5-re csökkent, majd a Fidesz alatt 3,7-re. Szerinte emelni kell. (P.I. megjegyzése: nem véletlen, hogy egy nappal később, azaz 08.29-én Hiller már az 5 %-ra való emelést hangoztatta.)

   Idézet: „Egyszemélyes kormányzás – vizet markolás.” Továbbá hangsúlyozta, hogy a kilábalás első feltétele a KÉPZÉS, s a TOVÁBBKÉPZÉS. Hiszen a közunkások 80 %-ának korábban volt állása, munkája, azaz értett valamihez. Ezért képezhető, átképezhető lenne. HA nem kellene árkot ásnia.

   A beszélgetés vége felé volt szó a középosztály kialakulásáról, arról, hogy nyers piaci viszonyok között nem alakul ki. Ezért újraelosztás kell, de nem úgy, hogy az állam feladata az új munkahelyek teremtése.

   Legvégül volt szó – s méltánytalanul kevés idő jutott rá – az uniós támogatási rendszerről, az itt meglévő forrásokról. Amiket Pogátsa szerint is fejlesztésre kapunk, de „ma Magyarország rosszul használja fel”. S nemcsak az a baj, hogy nem termelő presztizsberuházásokra fecsérlődnek el, hanem az, hogy az alulfinanszírozott termelői illetve innovációt szolgáló alrendszerek „nem tudják felszívni”. Sajnos nem volt idő kibontani, értelmezni ezt a megállapítást.

   Végül a csapatának a programja iránt érdeklődőknek a Népszava cikkeit és az Új Egyenlőség mozgalom webfelületeit ajánlotta a figyelmébe.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Evidenciák digitális szövegalkotás és szövegközlés előnyeiről

 

   Modern korunkban átalakulóban van az írásbeliség. A postai levelek és táviratok kiveszőben vannak, átveszi helyüket a világháló: az okostelefonos és a számítógépes kommunikáció. Tehát a toll-papír helyett a hang-kép-klaviatúra-képernyő. Tartja azonban régi hadállásait az időszaki kiadványok serege. Vannak már ugyan kizárólag elektronikusan megjelenő napi-hetilapok és folyóiratok, sőt, pl. a Magyartanítás is már évek óta csak digitálisan rendelhető meg, de a többség – mind a kiadók, mind a használók többsége – még ragaszkodik a nyomtatott formához is. Valahol talán már írtam, hogy nem tudom megtippelni, mikorra válik véglegessé és teljessé az őrségváltás, ami lezajlott a kódexek és a nyomtatott könyvek között. A továbbiakban a címben jelzett előnyöket kísérlem meg összefoglalni.

 

   A szövegalkotásé. A fogalmazás szakaszában a képernyőn a szöveg szabadon és gyorsan formálható. Ezt nem is fontos részletezni. Hiszen a kézírással szemben sokkal könnyebb kiegészíteni, átrendezni, javítani. Hátránya – ha ez egyáltalán hátrány -, hogy utólag nem fejthető vissza az alkotás folyamata. Ez talán csak a szépirodalmi szövegek utólagos elemzése, értelmezése során jelentkezhet. A filológusok nehezebben tudják követni a versek, novellák és regények szövegelőzményeit, az alkotói folyamatot. Ez a hátrány azonban eltörpül az alkotónak azon előnyével szemben, hogy így több ideje lehet a befejezett írás után újabb témák és művek megírására. Ez az időmegtakarítás a szakmai és publicisztikai alkotások esetében még nagyobb előny. A késznek, véglegesnek látszó szöveg célba juttatása is sokkal gyorsabb.

   S nemcsak az eredeti megfogalmazások, változtatások, hanem a hivatkozások, idézetek is sokkal egyszerűbben építhetők bele a szövegbe. Nem szükséges szavanként leírni, gyorsan és pontosan másolhatók a mű megfelelő helyére, feltéve, hogy a források is digitálisak.

 

   A szövegközlésé. Manapság, a huszonegyedik század második évtizedének a vége felé a legtöbb periodika már mindkét változatban megjelenik. Legfeljebb az ingyenes elérésre kell várni pár hetet vagy hónapot. (De a könyvek is lassan-lassan elérhetők mindkét formában, nyomtatottan és digitálisan egyaránt.) Maradjunk azonban a periodikus közlési formáknál. A napi- és hetilapok, folyóiratok szerzői és szerkesztői sokkal gyorsabban juttathatják el digitálisan a kész(nek látszó) műveket az olvasókhoz. A zárójeles kiegészítésem nem véletlen. Hiszen gyakran előfordul, hogy egy késznek hitt írását a szerző újrafogalmazná. Egyrészt a befejezést mindig sürgeti a közlési szándék, másrészt időközben a szerző újabb felismerésekhez juthat el, s a mások által írt gondolatok, megállapítások, hozzátevések is módosíthatják utólag a mondanivalót. Ez vagy az újrafogalmazás vagy a frissítés kényszerét veti fel. Hogyan lehet újrafogalmazni, kiegészíteni egy kinyomtatott szöveget?   Egy újabb publikáció keretében. A digitális szöveg azonban maga is formálható és kiegészíthető az első közlés után. Ezért aztán célszerű mindig a napra pontos datálása minden digitális publikációnak. (Érdemes megjegyezni, hogy ez az olvasóktól kíván nagyobb figyelmet és aktivitást, akik sose tudhatják, hogy az általuk elolvasott publikáció később megváltozott-e, kiegészült-e? Ehhez vagy segíteni kellene nekik valamilyen jelzőrendszerrel, - s ezt akár esetenként kérhetné is az olvasó a forrást közzétevőtől -, vagy vissza kellene látogatniuk a korábban olvasott írásokhoz.)

   Ha pedig valamely szerző „megelégszik” azzal, hogy nem a jól ismert fórumokon teszi közzé a gondolatait, hanem saját honlapon, ott mindezt a saját hatáskörében teheti meg. Jelezheti a frissítést, átdolgozást, s idő- és terjedelmi korlát nélkül módosíthat.

   Továbbá automatizálni lehetne a különböző szerzők azonos vagy hasonló témákról közölt írásainak az összekapcsolását. Ez legjobban a hozzászólások, vitacikkek egybeszerkesztésével, egymáshoz kapcsolásával lehetséges. Elegendő lehet az elérhetőség (url, link) megadása, de előzékenyebb megoldás a teljes szövegek egymás mellé helyezése. Így a hozzászólások és vitacikkek sora nemcsak folyamatosan olvasható teljes egészében, hanem utólag is egy helyen található meg. Hasznos lenne persze mindez általánosabban is, oly módon, ahogyan ezt a könyvtárak teszik (tették?) a cikk-katalógusaikban. Ilyen analitikus irodalmi cikk-katalógust épít a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. S ezt az utóbbi évtizedekben digitálisan teszi, de csak a címek szintjén. A tartalmi elérést a MATARKA tenné lehetővé, de tanulmányköteteket nem tartalmaz.  

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/?article_hid=32477&_voteadmin_site=3564

Sajnálatosan ebbe a fent jelzett közleménybe nem fért bele az adatbázis linkje, de a könyvtár még az adatbázisainak a felsorolásában se adja meg:

http://www.fszek.hu/adatbazisok/?article_hid=22008

S ilyen analitikus szakmai cikk-katalógust építettünk anno az EFE FFFK könyvtárában is a Geodinform céduláiból.

 

   A szövegfelhasználásé. Az olvasás online módon történhet, az otthoni dögök vagy kütyük segítségével. Már ha éppen nem kell külön jogosultság (előfizetés)          az adott forrás eléréséhez. (S itt újabb kiágazásra van lehetőség. Mert bizony, az egyes szerkesztőségeknek van fenntarthatósági és/vagy üzleti érdekeltségük is, s ezek az ingyenes elérés ellen dolgoznak. Hiszen a szerzőknek és a kultúraközvetítőknek is meg kell élniük. Ha azonban ezt valahogyan kompenzálná az állam az adófizetők pénzéből, megtérítené az ingyenes használatot az adatbázisok tulajdonosainak, s nem a pilisi spirituális elvonulási központot dotálná hárommilliárdért, akkor a kecske is jóllakna, s a káposzta is megmaradna. Megérné az az időnyereség, amit az olvasók, kutatók kapnának, s ezt talán sokszorosan vissza is táplálnák a szellemi rendszerbe.)

A hivatkozás pedig a forrás url-jével jelölhető. Nem kellene oldalszámot se megadni, (a digitális szövegben nincs is oldalszám), hiszen a megkeresett forrásban a kulcsszavak beütése után azonnal megjelenik a hivatkozott vagy szó szerint idézett szövegrész. Még a plagizálás is jobban kiderül, hiszen már léteznek szövegösszevető szoftverek, amik pl. a diplomamunkák copy-zott részeit is azonnal leleplezik. S végül a felhasználó otthoni egyéni adatbázisa (házi könyv- és cikktára) is gyorsan kiépíthető. Ahol vagy csak a lelőhelyek (linkek) sorakoznak, vagy a teljes szövegek is. Ez utóbbiakat korábban sok pénzért, a Föld tüdejének a nyirbálásával lehetett papírra másoltatva begyűjteni magánembernek is, intézményeknek is.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – polkorrektség 2017-08-19

   Újabb jele a fogalom laza kezelésének a Google-nál történtek következménye és annak magyarázata, ismertetése.

http://index.hu/tech/2017/08/19/a_polkorrektseg_nyert_mindenki_mas_veszitett/

   A „sztori” hiteles felidézéséhez szükséges persze Damore tízoldalas jegyzetének teljes ismerete. Itt és most csak annyit vegyünk ebből figyelembe, ami az Index-en a magyar nagyközönség által elérhető. Hiszen a fogalom értelmezése így is vizsgálható.

Damore szerint a Google egy ideológiai buborékban él; ezért adta a dokumentumnak a Google's Ideological Echo Chamber címet. Ebben (szerinte) tudományos érvekkel, indulatoktól és vagdalkozástól mentesen fejtette ki, hogy

 • a technológiai cégeknél csakugyan torz a nemek aránya;
 • de szerinte erről részben a biológia tehet;
 • és ez tartja vissza a nőket az előrelépéstől, nem maguk a cégek;
 • a Google sokszínűséget célzó kezdeményezései tévesek és elfogultak.

….

Azt is kifogásolta, hogy egyes programok és továbbképzések csak bizonyos nemű és bőrszínű embereknek elérhetők, pedig ez is diszkrimináció. De nem azt javasolta, hogy fosszák meg ezeket az embereket a továbbképzés lehetőségétől, hanem azt, hogy ez legyen szabadon elérhető mindenki másnak is.”

 

   Miért a biológia tehet arról, hogy kevés hölgy dolgozik a technológiai cégeknél? Csak nem a kromoszómák, a gének? Az Index ezt nem részletezi, így csak tippelhet a nyájas olvasó. Ha ez így lenne, s széleskörű statisztikai adatgyűjtés támasztaná alá azt a tapasztalati tényt, hogy a nők között sokkal kevesebben vannak pl. a természettudományos tantárgyakban kiválóan teljesítők, akkor ennek kimondása, ki- és bemutatása egyáltalán nem sértené a politikai korrektség elveit és gyakorlatát. Attól, hogy azok, akiknek a polkorrektség csípi a szemét, s ezért ezt a megállapítást úgy interpretálnák, mint a politikai korrektségbe ütköző tényt, attól ez az interpretáció még nem válik igazzá. S melyik az a bizonyos nem a kettő közül (illetve gender? mert már a nem sem kétbites), s melyik az a bőrszín, s mindez igaz-e, s ha igaz, akkor miért? Ez nem derül ki az Index interpretációjából.

   Ahogyan olvashatjuk, a cégen belül hónapokig fel se figyeltek erre a házi levelezésben közzétett fejtegetésre, majd robbanásszerű reakciókat váltott ki. „A reakciók többnyire három kategóriába voltak sorolhatók. A nők többsége azt írta: ez borzasztó, teljesen kizökkentette őket a munkájukból, és az ilyet nem is szabadna engedélyezni. Voltak férfiak és nők, akik szörnyűnek tartották Damore érvelését, de hagyták, hogy elmondja a véleményét. És voltak férfiak, akik egyetértettek Damore bátor kiállásával.”

   Érdemes egyenként mérlegre tenni a tíz pontból álló és felsorolt megállapításokat, de azt is, Hogy Damore érvelését ekkora felháborodás fogadta, az nemcsak annak szólt, hogy a tudományosnak tartott érvei helyenként nem voltak megalapozottak. A Szilícium-völgyben mostanában egymást érik a botrányok a női munkatársak hátrányos megkülönböztetése miatt.”

„Damore néhol túlzó, néhol megalapozatlan, néhol erősen leegyszerűsítő meglátásai nyilván sok női munkatársnak rosszul estek. Mégis, lehetett volna erről értelmes vitát folytatni. Damore szoftvermérnök, a levezetései pedig, bár sok helyen pontatlanok, nem indulatosak, hanem tárgyilagosak. Talán hallgatott volna az érvekre. Talán meggyőzhető lett volna arról, hogy téved.

De amikor a dokumentum nyilvánosságra került, már nem volt visszaút. A Google-nek állást kellett foglalnia. És az állásfoglalásnak figyelembe kellett vennie a közhangulatot is. Azt a közhangulatot, ahol az Uber vezérigazgatójának a cégen belüli szexuális zaklatásokról, a nők elnyomásáról, az ordító szexizmusról szóló vádakkal kellett szembenéznie. Ahol a Reddit vezérigazgatója, Ellen Pao is a diszkriminatív módszerek miatt indított munkaügyi pert. És a Google megítélése sem sokkal jobb: egymást érik a hírek az alulfizetett női dolgozókról és a cégen belüli egyenlőtlenségekről.

Damore kiáltványának megítélése a fentiek miatt nem volt, nem lehetett elfogulatlan. De az ügye olyan támogatókat kapott, akik nemhogy javítottak, hanem egyenesen rontottak a helyzetén.”

 

Tehát a közhangulat és a támogatók. Hogyan és miért alakult ki? A három megnevezett példa valóban a hátrányos megkülönböztetést igazolja.

S itt következik néhány olyan mondat, ami elgondolkodtató.

   „A közvélemény kétbites végkimenetelekben gondolkodik: nőgyűlölő vagy vérfeminista, polkorrekt vagy fasiszta, támogatás vagy elhatárolódás. A Google úgy döntött, nem kockáztatja meg, hogy bármelyik negatív jelzővel összemossák a cég nevét, így inkább Damore kirúgása mellett döntött. A vállalat szempontjából ez volt a helyes lépés: jót tesz a cég imidzsének, ha megszabadulnak egy kétes hírű alaktól, aki a munkatársait felháborító szexista kiáltványokat írogat.”

 

   Valóban, a magyar közvélemény is kétbites végkimenetekben gondolkodik. De miért van ez így? Helyes-e, hogy így van? Kinek az érdeke (figyelem, itt van a képben az érdek mint fontos szempont), kinek jó ez és kinek nem? Szerintem nem jó, - illetve csak a levelező kétbites nemzeti konzultációnak továbbá a kétosztatú politikának jó -, s elsősorban a tömegtájékoztatás felelőssége, hogy ezen változtasson. Nagy mulasztása, hogy eddig inkompetens és/vagy impotens volt.

 

   Az Index beszámolójának vége:

 

„A polkorrektség győzelme

Egy névtelenül nyilatkozó Google-alkalmazott szerint Damore-nak igaza van abban, hogy a Google baloldali elfogultsága tényleg egy polkorrekt monokultúrát hozott létre, ami azzal betonozta be magát, hogy megszégyeníti azt, aki különvéleményt fogalmaz meg.

A tény, hogy a kollégák nyilvános fórumokon követelték a kirúgását, azt bizonyítja, hogy kialakult egy ideológiai buborék, ahol a különvéleményeket elhallgattatják. Miért nem az érveivel vitáztak? Mert könnyebb arra hivatkozni a közösségi médiában, hogy sértettnek és dühösnek érzed magad. A vita és a párbeszéd időigényes.

Tényleg nem sok jót jelent a jövőre nézve, hogy egy progresszívnek tartott, a haladást célzó technológiai vállalatnál lehetetlen megbeszélni bizonyos kérdéseket, mert az egyeseket sért.

Hogy egy ilyen cégnél nem tudott annyi tolerancia, kommunikációs készség és szaktudás összegyűlni, hogy hisztéria helyett észérvekkel tisztázzák a vitás helyzetet.

Hogy a polkorrekt leegyszerűsítések és a fekete-fehér nézőpontok miatt a nézeteltérésekből ideológiai hadszíneterek alakulnak ki, nem proaktív párbeszédek.

Hogy a Google sokat hangoztatott nyitottsága a különvéleményekre már nem vonatkozik.”

 

   Nemcsak az Index, hanem a hivatkozásban szereplő Google-alkalmazott is polkorrekt monokultúrának nevezi a különvélemény megfogalmazását nem toleráló felfogást, a fekete-fehér leegyszerűsítéseket, a nyitottság hiányát. Holott éppen a politikai korrektség igazi megvalósulása lenne a tényekkel alátámasztott különvélemény tolerálása, a differenciált gondolkodás, a nyitottság. S ezek ellentétét, vagyis a megalapozatlan kirekesztést, a fekete-fehérben gondolkodást, az el- és bezárkózást a megfelelő helyre helyeznénk, oda, ahova való, azaz a politikai inkorrektség terrénumára. De - sajnos – „a vita és a párbeszéd időigényes”.

 

   Utóirat. Feltehető a kérdés: van-e, lehet-e magalapozott kirekesztés? Megalapozott berekesztés ugyebár van, a letöltendő szabadságvesztés. A megalapozott kirekesztésnek néhány légbőlkapott példája: Ha pl. kirekesztenénk a közbeszédből az ötös számú tagkönyv tulajdonosát. Ha csak egyetlen szóval minősítenénk a legutóbbi javaslatot a választási cenzusról. Ha a hazai levélben szavazás kirekesztő, s ezzel inkorrekt sajátosságát naponta hangoztatnánk, s ezzel kirekesztenénk a demokrácia fogalmából az ezt alkalmazó rezsimet. Ha minden alkalommal megszólalnánk közszereplőként, kommunikátorként vagy csak magánemberként, amikor alaptalan általánosítással találkozunk, s ezt az alaptalan általánosítást kirekesztenénk az igaz megállapítások köréből. Mindezt azért, mert igaz - régebben a Köznevelés c. hetilap első oldalán is olvasható volt – az Ovidiustól származó mondás: Gutta cavat lapidem (A vízcsepp kivájja a követ).

 

Utóirat utóirata. Feltehető a kérdés: mi a viszonya a politikai korrektségnek és a liberális szabadságértelmezésnek, ezen belül is a szólásszabadságnak. Erről idézzük előbb Mill-t, Bihari Mihály nyomán „A szabadságról nem lehet másként, mint az emberi értelem, vagyis a racionális vélekedés és a racionális viselkedés függvényében gondolkodni. A szabadság elsősorban bizalom az értelmi képességekben általában és különösen a másik ember értelmi képességében. Mill másik kiinduló tétele: ””Alapelvünk feltételezi az ízlés és a foglalatosság szabadságát; szabadságot, hogy úgy alakítsuk életünket, ahogy hajlamainknak megfelel; hogy vállalva a következményeket, azt tesszük, amit tenni akarunk embertársaink akadályoztatásától mentesen, mindaddig, míg az, amit teszünk, nincs az ő kárukra…””(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_40137/ch07.html)

A kövérített szavakkal általam kiemelt részlet máig a közismert központi tétele a – sokak által tudatlanul vagy megtévesztő szándékkal, de mindenképpen félremagyarázott - liberális szabadságfelfogásnak.

Mivel a liberális szabadságfelfogás szerint az egyén szabadsága nem korlátlan, ezen belül a szólásszabadság se az. Függ például a környezet tudatosságától (nem a környezettudatosságtól), érettségétől. Egy konkrét példa: addig, amíg az antiszemitizmus napi jelenség, addig nem engedhető meg a holokauszt kétségbe vonása. Legtöbb helyen büntetik is. Ha azonban egy országban olyan magas az erkölcsi érettség, hogy a holokauszt tagadóját felesleges lenne bíróság elé állítani, mert ez a tagadás vagy hatástalan, vagy a teljes felháborodást váltja ki, ebben az esetben elegendő, ha a tagadó közmegvetésben részesül. Általánosságban tehát az, hogy vannak-e tabutémák, illetve hogy bármely téma milyen megfogalmazású felvetést bír el, ez mindig az adott közeg minőségétől függ. Az értelmi képességek adott szintjétől.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István - Olvasónapló4

 

   Ezúttal a tegnapi, (32. sz.) Élet és Irodalom néhány írása kerül bele a naplóba. A megtalálhatóság sorrendjében haladva az első említésre szánt írás a vezércikk. Bocsássuk előre, hogy a hajdani hármas (Kovács-Megyesi-Váncsa) sajnálatos módon előbb megcsonkult, aztán szerencsés módon kiegészült Székyvel. Mindegyik szerző egyedi volt, s most is az. Nem célom ezt alátámasztani, de említenem azért kell, mert a főszerkesztő Kovács Zoltán írásai a legtárgyilagosabbak és legszenvtelenebbek. A másik véglet természetesen Váncsa, aki indulatos s egyúttal gyilkosan szatírikus. Közéjük tettem Megyesit, s most Székyt. Ám a mostani Kovács-írás kilóg a sorból. Címe: Kik vezetik az országot? Megdöbbentett az a lehangoltság, az a keserűség, s az ezek alól mégis előtörő indulat, ami jellemzi.

 

   A 2. oldalon olvasható Haskó László „állandó levelező” írása. Mielőtt a tartalmáról lenne szó, említsük meg az előzőt. Abban Heller Ágnes egész oldalas cikkéhez kapcsolódott, helyesebben szólva arra a hozzászólásra reagált, amit Tóth Klára filmkritikus (Dárday István neje és Tóth Erzsébet testvére) közölt. Tóth Klára megpróbált fogást találni Heller egyik kis állításán, s Haskó ennek a törekvésnek mutatta meg a lólábát. Itt a Csak vudu c. hozzászólásában Bruck Andráshoz kapcsolódik. Mondandójának lényege, amivel a legmesszebbmenőkig egyetértek, hogy a demokratikus ellenzék már eddig is nagy történelmi hibát vétett azzal, hogy asszisztált 2010 óta a demokratikus működés látszatához, s ezt a hibát csak fokozza azzal, hogy készül a harmadik bukásához is asszisztálni. (Nekem itt megint eszembe jutott, ahogyan a közelmúltban már többször, Andersen meséje, A császár új ruhája. Szövik a semmit, felveszik a semmit, s nincs egy kisgyerek, aki elkiáltaná magát.) Haskó egy rövid visszatekintés után azt a véleményét fogalmazza meg, hogy „Az idő elszivárgott, a NER-t fülkeforradalommal elsöpörni már nem lehet. Valódival is bajos, de nem lehetetlen. A forradalom vértelen és alkotmányos formája a választási bojkott.” Hozzá kell tennem azonban, hogy erre nem látok hajlandóságot. Persze, a hátralévő kilenc hónapban még történhet szinte bármi. Ám ha addigra se ismerik fel a kormányváltásra készülők, akkor a szavazóknak kell „okosabbaknak” lenniük. Nekik kell ezt a bojkottot előre ki- és bejelenteni. Lehet, hogy elérnénk vele, hogy egy elhalasztott választásra egy demokratikus választási törvény nyomán legyen lehetőség.

 

   A 3. oldalon Krusovszky Dénes szól hozzá fél lapoldalnyi terjedelemben Reményi József Tamás három számmal korábbi nyílt leveléhez. Abban többek között a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft működését bírálja, s arra kéri fel írótársait, hogy ne legitimálják a részvételükkel. Krusovszky ennek a szervezetnek a megalakulásáról is ír, s leleplező idézetekkel bizonyítja Szőts Géza kétarcú megnyilatkozásait. Sok olyan részlettel szolgál, amikről a kívülállók nem tudhatnak, s amik jellemzik az állami pénzen finanszírozott pártkatonákat. „Reményi elkeseredett levele éppen azért fontos momentum ebben az egész történetben, …. mert egy részrehajlással nem vádolható, közmegbecsülésnek örvendő szerző tollából származik. … Ha ő elszörnyed a KMTG láttán, mit mondjunk mi?” (Az asszociációkkal megvert naplóírónak itt egy még frissebb, botrányosnak látszó ügy jut eszébe, az ugyancsak Kárpát-medencei gyermeküdültetési szervezet vezetőjének 3,5 milliárdos havi nyaralási szállásköltsége Monoszlón, amit a saját állítása szerint a magánpénzéből fizette.)

   Következzen Gadó Gábor írása a 8. oldalról. Címe: A szabadulóművész. Mottója elárulja a témáját: „Mint egy ország levert forradalom után,/ oly csöndes ez a nap.”(Babits Mihály: Esős nyár) Gadó a költőnek a köztudatban kevéésé ismert arcára irányít némi fénysugarat. Babitsról a poeta doctus, a tudós költő jut a művelt átlagember eszébe, annak ellenére, hogy középiskolai tananyag a Cigány a siralomházban c. verse. Ott a költő maga definiálja pontosan három alkotói szakaszát, azok jellemzőit, s ott bizony csak az elsőről írja azt, hogy „ Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, / ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas / fényes, páncélos, ízelt bogarat.”  Mert Úgy született később az ajkamon, mint / a trombitahang, mint a trombitahang / katonák szomjas, cserepes ajkain. // De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön / mint beesett szemek gödreiben / remegve fölcsillan a könny.  Vagyis Gadó ebben az írásban Babits verseinek személyességéről ír, arról hogy „mennyire távol állnak attól a tárgyias, objektív hangtól, amit olyan kézenfekvő a költővel azonosítani.” A későbbiekben ismerteti Babits reakcióját Thomas Mann levelére, idézi ennek az írásnak egy mondatát: ”Fénylő, tanáros szemüvege alól a legfinomabb szellemek egyike néz a hatalom farkasszemeibe.” Egy évvel később pedig, túl az első gégeműtéten, az alábbiakat jegyezte fel: „Az én szolgálatom: megőrizni népem legtisztább erkölcsi hagyományait, nem engedni, hogy az igazság szelleme elavuljon. A kezdődő barbárság lármája közt ébren tartani a lelkiismeret sajgó nyugtalanságát. Megóvni egy jobb idő számára az emberiesség megvetett eszméit, a szellem és a szabadság tiszteletét.” Gadó idézi még Babits Psychoanalysis Christiana c. versének néhány sorát, s ez lesz majd a következő heti idézetem.

   A másik oldalon, a kilencediken van Vári Attila Hasbeszélő harcosok c. írása. A szerző – a saját szavaival idézve – egy kis kirándulásra hívja a politikai nemzet fogalmán felnőtt magyar politikusokat. Konkrét példákon keresztül bizonyítja, hogy a román kormány sokkal több teret ad a romániai magyarok anyanyelven történő oktatásához, mint teszi ezt a mindenkori magyar kormány a hazai nemzetiségekkel. Példáit kiegészíthetjük azzal az ötödik osztályos magyar nyelv és irodalom tankönyvvel, ami amúgy is beszédtéma lett a napokban. Erről állította Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, hogy jobb, mint az eddigi összes hazai. Meg is tudunk erről győződni a saját szemünkkel és eszünkkel, hiszen a teljes tartalma elérhető a neten.(A tankönyv erényeinek részletezése nem fér bele az olvasónapló kereteibe, mint ahogyan annak a kifejtése se, hogy miért rosszak a hazai magyartankönyvek. Csak egy kérdés ezekhez a hazai ötödikesekhez: biztos, hogy ragaszkodni kell az egyik szent tehenünkhöz, azaz hónapokon át kell időt szánni a János vitéz apróra rágására?)

   Tízedik oldal, Szánthó Erika Emma riportja. Címe: Az elefántokat lelövik, ugye? Az egyik legnagyobb vándorcirkuszt kereste fel, a Magyar Nemzeti Cirkuszt. Ha vonulnak, egy kilométeres a konvojuk. Úgy mutatja be az életüket, hogy a középpontba az elefántokat, idomításukat, produkcióikat állítja. De miért érdekes ez bárki számára? Az áthallások, az asszociációk miatt is. Először a betörésükről: „Ahhoz, hogy a kiselefántokat betanítsák, először el kell szakítani az anyjuktól – magyarázza az (állatvédő - P.I.) egyesület munkatársa – azután a kölyköket megkötözik. Egészen kiskorukban csak megfélemlítéssel tudják irányítani őket. Ezt pedig dominanciával és fizikai fegyelmezéssel váltják ki. Ebbe nőnek bele. Meg kell törni az állaz lelkét, hogy irányítani lehessen.” A cirkusz idomárja pedig, amikor már biztos benne, hogy az elefántja barátságos, bemegy a karámba, és megsimogatja. Ez a kölcsönös bizalmat erősíti – mondja. Az elefántok három-négy év alatt tanulják meg az összes parancsot, de azután sohasem felejtik el őket. Aztán az életkörülményeikről. A riportban szembekerül egymással az állatvédők és a cirkuszosok véleménye pl. az állatkerti és a cirkuszi elefántok „jólléte” dolgában. Természetesen a cirkuszi elefántok a cirkuszosok szerint a boldogabbak, mert sokkal többet foglalkoznak velük, s nagyobb életteret adnak nekik a kifutóikon. Az újságíró megkérdezte Csányi Vilmost is, aki közölte, hogy az állatok is gondolkodnak és éreznek, és valamiféle tudatuk is van. Ő a cirkuszi állatbemutatást elavultnak tartja, s nem szereti. A megkérdezett állatvédő pedig fel is szólítja, illetve kéri a „közönséget”, s így a lap olvasóit is, hogy ne látogassanak olyan cirkuszokat, amelyek állatokat használnak fel.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Adalékok az utoléréshez egy cikk olvasása kapcsán (Élet és Irodalom, 30. Széky János írása az első oldalon)

   A jelzett cikk második felében hazánk és az Unió gazdaságának kétféle összehasonlításához közölt adatokat a szerző. Egyrészt a súlyozott érték (PPS) szerinti százalékokat. Ezek alapján számoltam úgy, hogy mi a közösség átlagát 96 év alatt érhetjük el. A másik adat a GDP tiszta számai. Ezek szerint nálunk a legutóbbi növekedés (3,7 %) kétszerese az Unió átlagának. Vagyis itt az a látszat keletkezhet, hogy a közeledésünk sokkal gyorsabb. Mindezek miatt írtam hozzászólást a 32. számban. Terjedelmi korlátok miatt nem volt módom a második bekezdés állításait részletesen igazolni. Erre teszek most kísérletet.

A százalékok önmagukban tehát nem mutatják az igazi részleteket. Hiszen egyes adatok szerint 2015-ben a mi egy főre jutó GDP-nk 12 240 euro volt, ennek a 3,7 %-os növekedése 453. Az Unió átlaga (az Egyesült Királyság nélkül) ugyanabban az évben 29.814 euro. Ennek az 1,8 %-a pedig 536. Melyik is a nagyobb? S ha az Unióé, akkor mi közeledünk? (Ráadásul a mi 453 eurós növekedésünk nem veszi figyelembe az évi egy főre jutó 300 eurónyi ingyenpénzt, az Unió támogatásait. Anélül a szám csak 153, vagyis 1,2 %)

   Nagyon irritál a maszatolás, a ködgép; a tiszta beszéd tudatos kerülése. Ezért aztán az a véleményem – amint azt az említett hozzászólásom végén is írom -, hogy nem a GDP és PPS számai, nem ezek a százalékok mutatják meg a lényeget, az átlagos állampolgárnak a jólétét vagy rosszlétét, hanem az esettanulmányok sorából összerakódó összkép. (Egy egykori ismerősöm mondása jut eszembe: az adott árszínvonal pl. a kenyér és a toronydaru árából tevődik össze, de kenyeret sokkal gyakrabban vesz az ember, mint toronydarut.) Az esettanulmányok sorát valamikor és valahol el kell kezdeni. Itt és most az egykori monarchia két tagállamának, két mai szomszéd országnak, vagyis hazánknak és Ausztriának az összehasonlításába fogok bele. Dilettánsan és mikroméretekben. S ez pillanatfelvétel lesz, a mai állapotokat mutathatja.

   Először általánosan, azaz a két ország adószabályai és minimálbérei. Forintban számoltam, 310-es euróval. Hazánkban minden bérből 33,5 %-os a teljes levonás, ez Ausztriában sávos. Összesítve azt jelenti, hogy ott havi 372 000 forintig (1200 euróig) nincs jövedelemadó, csak 16 %-os szociális levonás (tb és nyugdíj). Itthon nincs adómentes sáv, a hazai bruttó 372 000 után a nettó 247 000. Ehelyett odaát 312 000 marad meg. 465 000 forintból (ez az osztrák bruttó minimálbér) itthon 309 000 a nettó, ott 374 000. S ha a következő sávhatárt nézzük (odaát a szoc.levonások is sávosak), akkor 1 550 000 Ft (5 000 euro) után nálunk 1 030 000 marad a jómódú polgár kezében, Ausztriában 837 000. Látható tehát, hogy a két országban melyik rétegeket támogatják és melyeket sújtják az adószabályok. Így aztán biztosan nem is igaz a szomszédokra, hogy a teljes állami bevételeknek csak 5 %-a származik a személyi jövedelemadóból, ahogyan ez nálunk van. A következő lépésben az ÁFÁ-ra nézzünk rá. Nálunk az alapkulcs 27 %, az egyik legmagasabb az Unióban. Mostanában kezd differenciálódni, ahogyan halljuk, az ország teherbíró képességének függvényében. De a sokféle áfakulcs miatt nehéz egyáltalán átlagot számolni is, nemhogy viszonyítani. Ausztriában kétféle kulcs van. Az alap 20 %-os, de az élelmiszerekre, a kulturális termékekre és szolgáltatásokra és a személyszállításra 10 % érvényes.

   A minimálbér nálunk ma 127 000 bruttó, ennek a nettója 82 000. Odaát 465 000, (1500 euro), nettóban 374 000. Itt már viszonyíthatunk is. A bruttó 3,6-szoros, a nettó 4,6-szoros. Lehetne az átlagbért is hasonlítani, ezt azonban azért látom feleslegesnek, mert odaát az egy főre jutó GDP és PPS szinte azonos, míg nálunk a szakértők szerint PPS sokkal jobb, azt a látszatot keltve, hogy az ár-bér viszonyaink jobbak. Holott inkább azt lehet sejteni, hogy a mi jövedelmi ollónk nyílása a sokkal nagyobb, azaz az átlagunk nagyobb szélső értékekből jön ki. Ezt az is igazolja, hogy a mi minimálbérünk az átlagbér 45,6 %-a, odaát ez 57,5 %. Ezért kell megnézni azt, hogy Budapesten és Bécsben mibe kerül egy minimálbéres gyermektelen pár havi megélhetése.

   A neten olvasható egy fiatal pár beszámolója. 2014-es adatok, tehát azóta feltehetően nem romlott a helyzet.

http://hataratkelo.blog.hu/2014/06/02/a_kolbasz_a_kerites_es_egy_kis_matek

Ha megnézzük Viktória táblázatát, azt látjuk, hogy az akkori kétszer ezer eurós minimálbér felét kell elkölteniük kettőjük teljes havi megélhetésére, (ebből a felének a fele, azaz a teljes nettójuk negyede a lakhatás teljes költsége), azaz forintban 310 000-et, s az ugyanennyi másik felét megtakarítják. A havi bérlet Bécsben akkor 14 500 Ft (47 euro) volt. De évesben véve havonta csak 9610 Ft, szinte centire azonos a budapestivel. S azóta a szomszédoknál a minimálbér 50 %-kal emelkedett, tehát a megélhetésük valószínűleg még könnyebb lett. (Találtam egy másik beszámolót is, egy egykeresős kétgyerekes házaspárét, azt kissé bonyolultabb átszámítani. Egy másik írásomba megteszem.)

   A magyar minimálbéren Budapesten élő fiktív pár összes nettó bére 164 000 Ft. Ezek szerint nekik bruttó 40 000-ért kellene találni bútorozott kétszobás lakást. Legjobb esetben is csak a kétszereséért tudnának. Maradna 84 000-ük a teljes megélhetésre (háztartás, közlekedés stb.) és a megtakarításra. A két bérlet tizenkilencezer. Hány forint kell naponta háztartásra? Ha otthon főznek – ahogyan a bécsi Viktória is – akkor számolhatunk talán napi ezret. Marad havi 35 000 a többire: szórakozás, kultúra, spórolás. Hogyan férne bele akár egyetlen gyermek vállalása? Úgy nem, ha örökké ebben a bérlő életmódban maradnának. Itt és emiatt elismerően lehet szólni a hazai legújabb, CSOK-os lakástámogatásról.

   S a végén, csak pár mondatban nézzük meg az átlagbéreket. A mai magyar bruttó átlagbér 270 000 körüli, a nettója 180 000 körüli. Ausztriában 2100 euro, azaz 650 000 Ft, nettóban 475 800. A bruttójuk 2,4-szeres, a nettójuk 2,6-szoros. S hogy hol mennyire lehet takarékoskodni a vásárlások során, arról legyen itt befejezésül egy link: http://nepszava.hu/cikk/1136590-a-szegeny-itt-a-legszegenyebb Érdemes az írást elolvasni.

   Ha eddig jutottunk, akkor persze valóban csak pillanatképet láthatunk. A változás iránya, a közeledés vagy távolodás akkor derülhetne ki, ha meg tudnánk nézni ugyanezeket a jellemzőket pl. a tíz évvel ezelőtti adatokban. Egy másik rezsim második ciklusában, de egy évvel a gazdasági válság előtt. Valahogy ahhoz hasonlóan, amint azt mintavételesen megkíséreltem egy négy évvel ezelőtti írásom bevezetőjében. Címe: Az olvasás ára, s a neten elérhető. Nem lenne azonban elég csak visszafele tekintgetni, ahogyan ez visszamutogatás formájában amúgy is divatos. Hanem a jövőben következetesen, évről évre rögzíteni az akkori állapotokat itt és ott. Így valóban kiderülne, hogy merre tartunk, közeledünk-e vagy távolodunk.

 

 

Frissítés a tartalomhoz 217.08.19-én, újabb olvasmányok nyomán.

http://index.hu/belfold/2017/08/14/harommillio_magyar_felnott_van_aki_vagyik_a_balatonhoz_de_nem_jut_el/

„ …a nyaralás mint olyan fájóan sok embernek, a magyarok 40 százaléknak kimaradt az életéből tavaly és idén is.     … az Index Balaton-kutatása szerint tavaly a magyarok 53 százaléka, idén 48 százaléka megy vagy ment el nyaralni valahová. A múlt évben (ezek az adatok láthatók alábbi grafikánkon) a Balatonnál 28 százalék vendégeskedett, idén 25 százalék. A Balatonon kívüli települések vonzása összességében ennél nagyobb volt, 2016-ban 36 százalék, most 29 százalék nyaralt más hazai városban, üdülőhelyen. A külföldi nyaralás közönsége tavaly is, idén is 15 százalékos volt. A lakosság négytizede, mint írtuk, mindkét esztendőben volt nyaralni, az emberek ugyanekkora hányada egyik évben sem.”

 

http://nepszava.hu/cikk/1137819-lejtore-kerult-ketharmad

A napokban jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2016 adatait összesítő Megyék, régiók statisztikai zsebkönyve című kiadványa, amelyben megint a megszokott, az ország végletes kettészakadását jelző mutatók köszönnek vissza. …. Nem csökkentek a jövedelmi különbségek 2016-ban sem. Míg egy fővárosi, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott pótlékokkal, bérkiegészítésekkel, étkezési és utazási hozzájárulásokkal, jutalmakkal együtt majdnem 360 ezer forintot kap a számlájára havonta, addig a mindössze 250 kilométerrel keletebbre élő szabolcsi társának ennek csak a fele jut, átlagosan 186 ezer forint. Ha mélyebben is beleássuk magunkat a táblázatokba, az is kiderül, hogy a fizikai dolgozók itt már csupán kevesebb, mint 140 ezerért dolgoznak és Borsodban, Nógrádban, meg Baranyában sem éri el a teljes jövedelmük a havi 160 ezer forintot……A jövedelmi adatoknál is durvább szélsőségeket mutat a statisztika, ha a térségek átlagos fejlettségi szintjét - némi leegyszerűsítéssel -, az átlagos életszínvonalát mutató egy főre jutó GDP-adatokat vetjük össze. Budapesten ez az országos átlag duplája, de Nógrádban csak az átlagos érték 42 százaléka. … A munkanélküliségi adatok is ennek megfelelően alakultak: miközben a Dunántúl fejlett térségeiben 2-3 százalék között mozog a hivatalosan munkát keresők aránya, addig Szabolcsban ez még most is 11 százalék, és Nógrádban, Hajdú-Biharban is 8 százalék fölötti a munkanélküliségi ráta.”

   Nézzük meg előbb azt a majdnem 360.000 forintot. A cikkíró fogalmazásából úgy látszik, hogy ez nettó összeg. Lehetséges? Akkor a bruttója 540.00. Ha ez átlag, akkor benne van pl. a KÖZGÉP főkönyvelőjének és a köztisztasági vállalat kukaemelgetőinek a bére. Soknak látom, ezért az autopszia eszközéhez kell majd folyamodnom. Mellékesen jegyzem meg, hogy pl. egy négyszáz fős bajor faluban már 15 évvel ezelőtt emelőkaros kuka járt, a sofőr irányította, s a kukáknak pontosan a megadott helyen kellett lenni. Itt pedig a hetente kétszer érkező autó végében ketten állnak. Ez nem azt jelenti, hogy irigyelném akár a munkájukat, akár a bérüket.

   Ám ezek az idézetek is bizonyítják, hogy önmagukban az átlagok megtévesztőek lehetnek, ezáltal alkalmasak a tudatos megtévesztésre is. Ahogyan Bodnár Zoltán is igazolta nemrég egy tv-beszélgetésben. Az ő példája: ha tíz ember közül egynek a bére havi nettó egymillió, a többinek százezer, akkor az átlaguk 190.000. Ezért kell mindig megnézni a szélső értékeket is, a különbséget a két szélső érték között. A Statisztikai Hivatal adataiból tehát kiderül, hogy nemcsak a magyar és az osztrák átlag között van háromszoros eltérés, de ugyanekkora van a fővárosi és a borsodban dolgozók között is. Tudatában vagyunk ennek? Ugyanez érvényes a munkanélküliségi rátára is. Itt a mi szép országos átlagunk mögött az van, hogy ötszörös a különbség a keleti és a nyugati megyéink között – ha hiszünk a KSH-nak.

 

   Tehát ha a nemzeti átlagaink mögött ilyen szélső értékek vannak, akkor nem is elég a magyar átlagokat pl. az osztrák átlagokhoz viszonyítani. Egyrészt azt is meg kell nézni, hogy az ausztriai átlagok milyen szélső értékekből származnak, másrészt pl. az osztrák keleti tartományt érdemes a vele szomszédos nyugati megyéinkkel összevetni. Lehet, hogy a különbség nem is lesz olyan nagy? Ha pedig a két ország keleti megyéit hasonlítjuk össze, akkor ezt az eltérés még az országos átlagoknál is sokkal nagyobb? Ez esetben tehát Szabolcs-Szatmár megye és Burgenland között az eltérés hatszoros. Itt tehetünk egy kitérőt, arról, hogy van olyan felfogás, ami szerint az igazi határvonal Európa fejlett közepe és fejletlen kelete között a Duna folyó vonala pl. Esztergomtól. Igen, az Opel és az Audi alig pár km-re jött beljebb a határtól, s a Mercedes is csak Kecskemétig merészkedett. Nem hiszem, hogy ez utóbbi csak a szállítási távolsággal magyarázható. Száz kilométer, pl. Nyíregyházáig, meg se kottyant volna. Hanem a feltételek. Minek kell meglenni előbb ahhoz, hogy meginduljon egy régió modernizálódása? A feltételeknek, vagy a húzóerőnek? A keresletnek vagy a kínálatnak? Az ilyen kérdésfeltevés is a kétbites gondolkodás jele. (Lásd a másik friss írást a polkorrektségről.) Hiszen se az nem képzelhető el, hogy a semmibe telepítenek modern üzemet, úgy, hogy hiányzik a képzett munkaerő, se az nem, hogy „csak úgy”, minden konkrét perspektíva nélkül kezdenek el az emberek tanulni valami konkrét újat. Hiszen egy nagyobb üzem létesítése nem máról holnapra valósul meg. Az első szándéknyilatkozattól az avatásig 1-2-3 év is eltelik. Ezalatt van mód a speciális képzésre, átképzésre. Vagyis a folyamat oda-vissza hatású, egyik oldal erősíti a másikat. A kitérőből visszatérve már csak a kérdésfeltevés marad: miért fogadja beletörődően az összes elmaradt magyar térség a sorsát? Mit tehetne, mit kellene tennie, hogy ne legyen beletörődő?

„ … a KSH megyei összesítéseiből egyértelműen kiolvasható, hogy sem a keleti országrész, sem Dél-Dunántúl leszakadását nem sikerül megállítani. Ez azért is ijesztő, mert az Európai Unió 263 fejlesztési régiójának tavasszal megjelent statisztikája szerint az utóbbi 3 évben a hét magyar régió mindegyike rontott a versenyképességi pozícióján. A kormány homokba dughatja a fejét és a kristályszemcséket beleszórhatja a lakosság szemébe, de ezt a tendenciát valamennyien a bőrünkön érezzük.”

http://nepszava.hu/cikk/1137771-csorok-a-milliardossa-letttett-meszaros-lorinc-alkalmazottai

Szűk marokkkal mérik a fizetéseket Mészáros Lőrinc építőipari cégei - írja a Magyar Nemzet. A lap azt hasonlította össze, hogy a közbeszerzések legnagyobb nyertesei közül melyik hogy áll az alkalmazottak béreivel, és arra jutott, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. a legfukarabb mind közül.”

Igaz, hogy csak havi tízezerrel fizet kevesebbet az országos átlagnál. Éppen ilyes dolgokra céloztam az ÉS-ben megjelent harmadik hozzászólásomban.

„Az utódok még apunál is smucigabbak - fogalmaz a Magyar Nemzet - a Mészáros gyerekei tulajdonában álló, magasépítéssel foglalkozó Fejér-B. Á. L. Építő és Szolgáltató Zrt. havi bruttó 225 ezer forintot ad a fizikai dolgozóknak, ami azt jelenti, hogy átlagosan 1452 forint egy munkás óradíja.”

Jegyezzük meg, hogy ez a számolás nem stimmel, szépít. Ugyanis a fenti bruttó órabér havi 155 órával jönne ki. (225000:1452=154,96) Ám ha csak napi 8 órával számolunk, az is legalább havi 176 óra. Úgy már csak 1280 lenne a bruttó órabér, s nyolcszáz a nettó.

----------------------------------------------------

   A másik oldal, azaz a viszonyítási alapul szolgáló gazdag országok helyzetét jellemezheti mindaz, amit Kun Árpád Boldog észak c. könyvéből megtudunk a norvég idősgondozásról. A regény második részének színhelye egy kb. ezer lakosú, – mi is, falu vagy kisváros? - a létállapotát tekintve nevezzük kisvárosnak. Nagyon magas az átlagéletkor, sok az idős ember. S még azoknak a nagy hányada is egyedül lakik, akik nem tudják magukat ellátni. Hozzájuk naponta jár a házigondozó, aki meleg ebédet visz, s ellátja a higiéniai teendőket. Hetente pedig takarító. Azok az idősek, akikre nem elég naponta egyszer odafigyelni, a lakóotthonban élnek, önálló apartmanokban. Nem érdemes hosszasan idézni a példákat, de néhányat igen. Minden házigondozott idős ember rendelkezik vészriasztó berendezéssel, s egyik esetben három helyről is kimentek a segélyhívásra, s a végén öten álltak mellette. Nem baj, mondta az idősotthon vezetője, inkább többen, mint kevesebben. Egy másik ember emelgetését, aki motoros kerekesszékben közlekedik a lakásában, egy mechanikus emelőszerkezet segíti. S amikor kiderül, hogy az már nem alkalmas, akkor napokon belül megérkezik a területi ellátó központból az automata változat.

 

 

2017.08.23. S hogy az olló merre mozog, arról az alábbi írás keretes része is tájékoztat:

http://nepszava.hu/cikk/1138351-hatalmi-lecke-iskolaigazgatoknak

Ha így nő az iskolából idő előtt kieső fiatalok aránya, az az érintettek további életperspektíváit, várható elhelyezkedési és jövedelemszerzési lehetőségeit korlátozza.

 http://nepszava.hu/cikk/1138385-nyugdijemeles-ausztriaban-szocialis-alapon

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Egy rádióműsor végéhez

 

   Augusztus 9-én a 12,30-13,00 között az MR1 Kossuth adón sugárzott műsorban az utolsó percekben került szóba Gulyás Mártonék terve. Az augusztus 20-i demonstrációjuk, amivel az arányos és igazságos választási rendszer kikényszerítése a céljuk. A szerkesztő által meghívott két hang tulajdonosa Boros Bánk Levente és Simon János volt. Sajnálom, hogy csak a végén kapcsolódtam be a műsor hallgatásába. (Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy ezt a csatornát illetve egyáltalán rádiót mostanában csakis az autózás ritka perceiben hallgatok. A slusszkulcs kapcsolja be és ki.) A két beszélgető személye ismerős lehet a HírTv régebbi időiből, s mostanában talán az EchoTv-ből.

  

   Gulyásék terveit, koncepcióját mindketten nagy ívben sajnálták le. Egyikük anarchizmusnak nevezte, a másikuk komolytalannak. De mindketten megegyeztek abban, hogy a választási rendszer reformálásának – ha egyáltalán szükséges – nem az utca, hanem a parlament a megfelelő helyszíne. Mindketten azt mondták, hogy előbb legyen meg ehhez a megfelelő parlamenti erőfölény, többség, vagyis csakis törvényesen, törvénymódosítás útján lehetne a jelenlegi választási szisztémán változtatni. Hogy a műsor addigi részében miről beszéltek, azt még nem tudom, de alighanem megpróbálok majd utánanézni. Feltételezem, hogy – a mai diktatorikus szisztémát adottnak tekintve – a jelenlegi helyzetből kiindulva a jövő évi esélyeket latolgatták. (Itt és most csak utalok arra az írásomra, ami nemrég a Népszavában jelent meg. Ott elég részletesen érveltem a csak listás választási rendszer mellett.)

 

Mindezt azért tartom fontosnak felidézni, emlékeztetni, a figyelmet erre irányítani, mert érvelésük tipikusan a 22-es csapdájának egy mai példája. Egymást kizáró illetve egymást előfeltételező két dolognak az összemosása. Olyan, mint a tyúk vagy a tojás elsőbbségének a kérdése, vagy mint a reformkori két elvárás egymásra mutogatása. (Színtársulatok: pártoljatok, s majd aztán haladunk. Közönség? haladjatok, s majd aztán pártolunk.) S még azt is el tudom képzelni, hogy a két megszólaló a műsor után jót nevetett (röhögött) a markába. Ahogyan az imperialisták is röhögtek a markukba, amikor a Vidám Park neve még Angol Park volt. Illetve úgy, ahogyan Soros nevet a végén. Mert tegyük fel a kérdést itt, a gondolatmenet végén: a mai nemzeti együttműködési rendszerrel szemben álló, parlamenti kisebbségben létező pártformációk ha mind összefognának is, meg tudnák-e változtatni a mostani választási rendszert? S ha feltettük a kérdést, gondolatban válaszoljunk is rá!

 

   Utószó: ha majd valamikor eljön az az idő, hogy a jelenlegi többség valamilyen malőr folytán kisebbségbe kerül, onnantól már nemcsak a választási rendszert lehet megváltoztatni, hanem minden más rendszert is. Az oktatási, az egészségügyi, az adózási, a szociális, a pályázati stb. rendszereket. Ha másként nem, akkor úgy, ahogyan a kétharmados plakáttörvényt változtatták meg a feles városrendezési törvénnyel. Ennek mintájára még akár az alaptörvényt is teljes egészében környezetszennyezőnek lehetne nevezni (erre épp az esti beszélgetős műsorában utalt Kálmán Olga), s egy feles törvénnyel megváltoztatni. Ezért aztán az a véleményem, hogy nem kellene erőlködni a plakáttörvény érvénytelenítéséért. Meg kellene hagyni, le kellene nyelni. S majd valamikor – egy vagy öt év múlva – jó lesz jogi precedensnek.

  

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A szociális érzékenységről

 

   Egy talán tanulságos esettanulmány. Egy face-s bejegyzés nyomán. Az alapszöveg:

 

M.N. … megosztottota az Óvodai Élet bejegyzését.

augusztus 4., 12:52 ·

 

Óvodai Élet

augusztus 4., 11:52 ·

"A gyermek nem nyaralást, hanem téged akar. Számára a szünidő nem a pénzről, hanem a nyugalomról szól. Így hát ne stresszelj azon, ha nem mehettek nyaralni, csak légy vele. Öleld meg, amikor csak tudod, légy vele, amikor teheted. Mert ez a Ti időtök, ahhoz pedig sosem kellett pénz. És hidd el, az sem számít mi kerül az asztalra, ha mosollyal az arcodon teszed elé, és nevetve fogyasztjátok el, mert nem érdekli majd. Te vagy a lényeg számára, hiszen a gyermeked. Belőled él, a derűdből, az akaratodból, a jelenedből és a holnapodból. Csak te gondolod, hogy a nyárhoz pénz kell, a gyermeked számára Te kellesz hozzá, senki és semmi más. Így hát vágd ki a francba a lelkiismeret gyötrelmeit és légy vele! Hidd el, a felejthetetlen nyár a lélekben születik meg és sosem függ a pénztől. Tedd azzá!"

(Theodorovits Andrea)

 

Én: Különös, ambivalens, sőt kétélű szöveg (hogy ne alkalmazzak rá keményebb jelzőket). Mert egyrészt persze, hogy igaz, de nem kizárólagosan. Nem igaz, hogy sose a pénztől függ, mint ahogyan az ellenkezője se igaz. A világ nem egysíkú, nem fekete-fehér - s még tudnék hasonló közhelyeket írni. Helyette felteszem a kérdést: kihez szól a "szerző"? Le akarja beszélni azokat, akik mehetnek nyaralni, vagy lelki balzsamot kínál azoknak, akik nem? S azt hiszi, hogy majd az "óvodai életben", a kisiskolás életében nem kerül szóba szeptembertől, hogy ki mit csinált, hol járt a nyáron? S abban a gyerekben nem alakul ki kisebbségi, alsóbbrendűségi érzés, aki évről évre "csak" annyit mond ilyenkor, hogy a szüleivel volt?

Válasz (A – a megosztást végző ismerős)

Hogy lehet kisebbségi alsóbbrendűségi érzés ha egy gyermek a szüleivel tölti a nyarat !?

 

Én: Nem erről írtam, s Theo se csak erről írt. Theot idézem: "Te kellesz hozzá, és senki és semmi más." Ez szimplifikálás. Igenis stresszeljen a szülő, s ne vágja a francba a lekiismeret gyötrelmeit, ha évek során át nem tudnak nyaralni. Egyszerűen hazugság, hogy "sosem függ a pénztől". Részletezem: egész nyáron nem lehet pl. a panelban dekkolni, - a mostani hőmérsékleti viszonyok között egyáltalán nem lehet -, vagy parkokban, játszótereken, szabadstrandokon otthonról vitt szendvicsen és ásványvízen "nyaralni". Az persze más, ha egy-egy év ilyen, az még elmegy. A kisebbségi, alsóbbrendűségi érzés tehát nem ezelben a meghitt órákban alakulhat ki, hanem - ahogyan írtam is - majd a nyár után, a gyermektársaságban, évek során át halmozódva. Nagyon intelligens szülők és gyerekek kellenek hozzá, hogy ezt el tudják kerülni. S ha a szülő stresszel, akkor előbb-utóbb megpróbál tenni azért, hogy elmehessenek valahova a szó szoros értelmében üdülni, (ahol "nem anya főz, hanem addig is velem van"), kirándulni, s ez bizony mind pénzbe kerül. Én tehát Theo helyében nem kizárólagossággal fogalmaztam volna, hanem megengedően. Azt tartottam volna helyesnek, ha ezekből a meghitt együttlétekből nem hagyta volna ki azokat közös élményeket, amik nemcsak az otthoni vagy játszótéri együttlétekből fakadnak. Jól tudjuk a múltunkból, hogy szükség van a hétvégi kirándulásokra, legalább egy egyhetes gondtalan üdülésre valahol, s amelyik gyereknek az életéből ez teljesen kimarad, az bizony ....(ide bármi behelyettesíthető) .... , és szülőként majd milyen mintát követ?

 

Itt  A  abbagyta a hozzástlólást, de belépett egy közös ismerős (a továbbiakban B), s amint látható, élt a gyanúperrel, hogy parttalan vitát nyit:

 

Nem akarok belefogni egy parttalan vitába. De a gyereknek nem az a fontos hogy elmondhassa "olaszba,görögbe stb" volt. Egy közös bicajozás séta kártyaparti szalonnasütés is élmény.

 

Én: A vita attól lehet parttalan ,ha nem azt olvassunk, ami írva van. Nem írtam le az "olaszba, görögbe" szavakat, s még csak nem is gondoltam rájuk. Írhattam volna azonban arról, hogy 30-40 éve még voltak a felsőoktatási kollégiumok között nyári csereszobák, ahol 40 Ft-ot fizettünk egy hétre. Így voltunk pl. Sopronban, Veszprémben, Nyíregyházán, Egerben, Sárospatakon. Nem tagadtam a közös kártyaparti és szalonnasütés élményszerűségét se. De a szalonnasütéshez szalonnasütőhely kell, a bicajozáshoz bicaj. Az se ingyen van. Persze, kölcsönkérni is lehet, ha van kitől. Én csupán azt jeleztem, hogy nem jó, ha valaki a szükségből (mondom: a szükségből) akar erényt (előnyt) kovácsolni. Ezt ne tegye.

Az űrlap alja

 

A: Én kétszer öt téglát egymásra raktam. Ebből lett a szalonnasütő. Kiváló. Sok múlik az ötletelésen a vállalkozókedven a kreatívitáson.

A Feketehegyen is jókat lehet nyaralni.(Akárcsak az Öreghegyen) Nem a hol a fontos hanem a hogyan.(Vekerdy)

 

Én: Általánosságban: Úgy látom, hogy igazolódik a régi magyar közmondás: "A lét határozza meg a tudatot". Kevés az átjárás a lakótelepi és a kertes családi házi tudat között. Legfeljebb azoknál, akik mindegyiket megélték.

 

 Konkrétan: kétszer öt téglát nem adnak a boltban, legfeljebb térkövet. De nem is láttam még egyetlen négyemeletes vagy kilencemeletes ház mellett szalonnasütőt (ettől persze még tucatjaival lehet). Továbbá a szalonnát nem a tégla süti meg, hanem a gázpalackos gázzsámoly, vagy a fahasábok vagy a fabrikettek, netán az OBI-ból. S ami a helyekre való utalást illeti. Nem tudom, hogy a városi kiskorú gyerekek milyen arányban laknak lépcsőházas lakásokban illetve lertes családi házakban, de jóindulatú tippem szerint ez 3 az egyhez lehet. Tehán lén nem a 25 %-ról beszélek, hanem a 75 %-ról. S ha már muszáj, Vekerdyvel is vitatkozom. Ne tévesszük el a sorrendet. Nemcsak a hogyan fontos, hanem a hol is. Hol nélkül nincs hogyan.

 B:  Nagyon eltértünk az eredeti témától. Elbeszélünk egymás mellett. Igazi parttalan vita. Meggyőződésem hogy a szünidő otthon is lehet szép. Én befejeztem.

Én: Szerintem is mellékvágányra tévedtünk, de ebben nem érzem magam ludasnak. Én csak reagáltam a fevetett mellékvágányokra. Talán azért tévedtünk el, mert a fővágányról nehéz lenne vitát folytatnunk, bár én nem álltam volna neki ellen.

B: Én végig az otthoni nyaralásról írtam. Semmi mellékvágány. A te hosszas fejtegetéseid......na elég!

Én: Tudom, észrevettem, de csak arra tudtam reagálni, amit tematizáltál. Én a második bejegyzésemben – amire válaszoltál – elég egyértelműen a lakótelepi lakásokban élő családokra, gyerekekre utaltam. Hiszen a népi tapasztalat szerint az ő körükben vannak sokkal többen azok, akik nem tudnak egy hétre se elmenni nyaralni, s kert hiányában vagy az x négyzetméteres lakásukba vannak nyáron bezáródva, (hány fok lehet ott ezekben a napokban?), vagy csak közterületeken tudják az idejüket eltölteni, a nyári napok 16 órájában, mindegyik helyen meghitt együttlétben a szülőkkel. Ezekhez valóban nem kell plusz pénz. Ezt részleteztem a második hozzászólásomban. S azt, hogy ha „csak” annyi a gyerekkor nyáron, akkor az sokkal szegényesebb, mint akár a haza szép részeinek a megismerése. Mintegy negyed órás kereséssel se sikerült a neten adatot találnom a városi lakásállomány megoszlásáról. Ezért a negyed részük helyett toleránsan egyharmadra teszem a kertes házakban élő kiskorú gyerekek arányát. Róluk beszéltél, rájuk gondoltál. Én pedig arról a háromnegyedről, vagy legyen, a kétharmadról, akik lépcsőházas lakásokban laknak. A többségről.

 

B: Megoldást nem adtál csak okoskodást. Ötletet sem.

 

Én: Nagyon kedves vagy. Pedig a tett halála az okoskodás. Ötletet, megoldást vártál? Mire? A szegénységre? Eltévesztetted a házszámot, ne tőlem várj erre megoldást azaz pénzt. Hiszen az a legevidensebb megoldás. Amit itt be akart adni ez a Theo, az csak flastrom a sebre. Illetve nem, mert az is kell, amiről írt, de önmagában véve nagyon szegénységszagú. Egy ötletet azért adok, de abban se illetékes egyikünk se: a sok stadion helyett ingyenes szociális állami üdülők kellettek volna, vagy kellenének. Nem csak zánkai Erzsébet Tábor, ahol a szülők nincsenek ott.

 

B: Te se tőlem várj megoldást. Én adtam ötleteket. Tudok olyan népművelőkröl akik a lakótelepeken szervezik a gyerekek napjait.

 

Én: Hogy jön ez most ide? Nem vártam megoldást, hiszen tudom, hogy a megoldás pénzkérdés. Nem állok be gyűjtögetni. Ami 5leteket pedig adtál (biciklizés, szalonnasütés, kártyázás), azok jók, de csak egyikhez nem kell mani, a kártyázáshoz. A másik kettőhöz kell. Kártya csak van otthon a családoknál. De egész nyáron nem lehet kártyázni, a 30-35 fokos lakásban.

A kreatív javaslatod – népművelők, akik lakótelepen szervezik a gyerekek mindennapjait – szintén pénzt igényel. Nem, nem elsősorban bért, (mert csinálhatja a népművelő ingyen is, vagy nyugdíjasan, vagy a nyári szabadsága terhére) hanem eszközt, helyet. Hol szervezik, a lakótelepi magánlakásokban, vagy a kutyafuttatón? A körben áll egy kislány-hoz pedig nem kell se pénz, se népművelő. De ha célzás is akart lenni, én sose voltam népművelő. Könyvtáros voltam, majd pedagógus. S most nyugdíjas pedagógus. Ugye, ismerős a helyzet. S végül azért téveszt cél ez a népművelős javaslatod, mert n e m az volt az általam magamban parasztvakításnak elkönyvelt Theo-s eszmefuttatás célja, hogy a népművelők szórakoztassák a csellengő nyári gyerekeket. Theo arról írt, hogy a szülők különös többletráfordítás, azaz nyaralás nélkül is szeretgethetik egész nyáron a csemetéiket, ezzel száz százalékosan pótolva az anyagi okok miatt lehetetlen nyaralást. Hogy a gyerekeknek nem is hiányozna. Ez orcátlan érvelés. Honnan tudhatják, hogy nem hiányzik, ha nem is tudják megtapasztalni, hogy mi is a nyaralás?

B: Én tudom hogy te ki vagy felettem jártál Szhelyen és Ibolyát is ezer éve ismerem. Törődj bele hogy nem győztél meg és mostmár hagyjál békén!

 

Én: OK! Tied lehet az utolso szo. De micsoda bardolatlan az utolso mondatod vege!

 

B: Ezt hoztad ki belőlem

 

Én: Kedves XZ! A végén elszakadt a cérna? Hogy én ezt hoztam ki belőled? Kihozni azt lehet belőlünk, ami bennünk van. Én csak a tükör voltam, amiben magadat láttad meg – ha már személyeskedünk. Nem is tudom, hogy melyik megjegyzésem bőszíthetett fel. Vagy csak felhalmozódott, s betelt a pohár. De az utolsó előtti bejegyzésed is eltévedést jelez. 1., Nem én voltam, aki először hozzászólt a te bejegyzésedhez, hanem fordítva. 2., Neked szabad reagálni, nekem nem? Ez tipikusan a kettős mérce példája. 3., Ebben a korban már tényleg nehéz a meggyőzés, én azonban ebben nem is reménykedtem. Csupán tényeket soroltam, amik közismerten makacs dolgok. 4., A face-s kommentelés nemcsak a bejegyzést írók belügye, hanem – és talán főleg – az azokat elolvasóké. Akik okulhatnak belőle. De az elolvasása senki számára nem kötelező. 5., Az alapszöveget, annak szemléletmódját továbbra is félig igaznak, félig felháborító manipulációnak tartom. Mert az ellenkezőjéről (arról, a gyerekek akkor a legboldogabbak, ha otthon nyaralhatnak a szüleikkel, akár a kertes házukban, akár a lakótelepi lakásukban, s ezt a boldogságot nem tudják fokozni a családi kirándulások és gondtalan nyaralások, amikhez a pénz ugyebár Theo szerint is hiányzik) a hozzászólásaid nem tudtak meggyőzni.

 

Itt megszakadt B. hozzászólása is.

 

Utólagos megjegyzésem a honlap olvasói számára: talán felesleges minden további magyarázat. (Illetve annyi, hogy a „szociális érzékenység” szókapcsolatot egyszer sem írtam le a levélváltásokban.)

Frissítés 08.10-én: a fentiek közzététele után jelent meg a helyi médiacentrum által kiadott ingyenes közéleti hetilap augusztus eleji számában egy írás László Takács Kriszta „tollából”. Címe: Nyaraljunk a nappaliban? Kerekre nyílt a szemem. Ezt lett a trend? A trendi?

Az írásban egyébként a szerző egy lakberendezőt szólaltat meg, aki praktikus tanácsokat ad ahhoz, hogy a nappaliban is nyári hangulatot, mediterrán illúziót lehessen megidézni. De amint az sejthető, nekem nem ez volt a meglepetés. Hanem először is a cím. Furcsán csengett egybe az Óvodai Élet szerzőjének koncepciójával. Azután a szemléletmód. Vajon miért akarnak ennyire rábeszélni bennünket, hogy otthon nyaraljunk? Miért hiányzik egy kis „is” szó a címbeli kérdőjel elől? Mert akinek van külön nappalija, s nem a hálószoba és a dolgozószoba és a gardrób és a vendégszoba (netán a gyerekszoba) egyszerre, az vajon tényleg nem megy el pár napra se sehova? S ha nem megy, akkor azért nem, mert nincs rá ideje? Vagy tényleg nem telik rá neki? Eközben pedig halljuk a hírt arról, hogy az ifjúsági táborokért felelős szervezet vezetője – saját állítása szerint a saját pénzéből (!!!) – havi hárommillióért bérel luxusapartmant a családjának az egyik balatoni településen, hogy együtt lehessenek, amíg ő dolgozik.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Amikor a forma alulmarad

 

   Nemcsak a szépirodalmi alkotásoktól várhatjuk el az esztétika egyik követelményének, a tartalom és a forma egységének, összhangjának a megvalósulását, hanem szinte minden írásműtől. Ezt legtöbbször pozitív példákkal tudjuk szemléltetni, de – ahogyan az élet más területein is – az ellentétével, a kudarccal is. Egy ilyen kudarcnak látom Angyal Ádám írását az Élet és Irodalom 31. számának (2017.aug.4.) 12. oldalán. Az egész oldalas (kolumnás) cikk címe Áldemokrácia. Fontos témát választ, de talán nem dolgozta ki megfelelően. Angyal visszatérő szerző a hetilapban, s az lehet az érzésünk, hogy ezúttal véletlenül egy nyersfogalmazványt küldött el, s a szerkesztők a közlés előtt nem mélyedtek el az elolvasásában. Ezt főleg annak a néhány problematikus részletnek az értelmezési kísérlete közben érezhetjük, amikre mindjárt vissza is térek.

 

   Előbb azonban általánosabban. Már a terjedelem sincs összhangban a tartalommal. A fontos témájú mű - csokorba fogva azokat a jelenségeket, amik nemcsak a szerző szerint jelzik a jelenlegi rendszer egyik sajátosságát, hanem a recenzens szerint is – túlírt, túlbeszélt. (Ezt persze úgy lehetne igazolni, ha kísérletet tennénk a tömörítésére.) Nehézkesen fogalmazott, hosszú és gyakran rossz szórendű mondatait olvasva nagyon zavaró a szerző nyelvezetének a döcögőssége, ki is lóg az olvasó nyelvezete, mire a végére ér. Ráadásul a nagy terjedelem ellenére kevés példát hoz a felsorolt 18-20 konkrét anomália alátámasztására. Pedig ezek az anomáliák egytől egyik valósak. Talán feltételezi, hogy az olvasónak eszébe fognak ötleni.

Hogy necsak a levegőbe beszéljünk, lássunk néhány példát. Ezekből nemcsak a stílusra, a fogalmazástechnikára tudunk következtetni, hanem egyúttal a meg nem gondolt, nyersen maradt, s ezért problematikus, értelmezhetetlen gondolatra is.

 

   „A magyar választási rendszer az egyenlő részvétel és lehetőség jogát megadva annak érvényesülését erősen torzítja. Vannak olyan voksok, amelyek akár kétszer annyi hatalmat is generálnak, mint mások. A torz, mondhatni, igazságtalan választási rendszer már eleve azt eredményezi, sőt garantálja, hogy az állampolgári vélemény (szavazat) nem egyenlő súllyal esik latba a képviselő-választáskor, és annak következményeképp az államhatalmi gépezet kialakításában.” A gondolatsor nyitó mondata elnagyolt. A torz, igazságtalan választási rendszer nem adhatja meg az egyenlő lehetőséget. A szerző mégis állítja, miközben a mondat utolsó szavaiban már cáfolja is. A részvételnek valóban egyenlő a lehetősége, vagyis nincsenek korlátok a voksolás lehetősége előtt.   De az egyenlő részvételen túl a többi lehetőség (a külföldön tartózkodó és a kettős állampolgárok voksának leadása közötti orcátlan és jogtalanul jogalapos megkülönböztetés, - vajon miért szavazhat sokkal könnyebben az a kettős állampolgár, akinek se állandó, se ideiglenes magyar lakcíme nincs, mint az, aki külföldi munkára kényszerült -, s amire a szerző is céloz, a voksok beszámítása vagy elveszése, a választási körzetek kijelölése, az egyfordulósság) már korántsem egyenlő. Tehát a mondat igazabb lenne a következőképpen: A magyar választási rendszer az egyenlő részvétel jogát ugyan megadja, de az egyenlő lehetőség jogát, annak érvényesülését – a voksok egyenlőségét - megtagadja. (S itt megjegyezhető, hogy csak akkor adná meg, ha a választási törvény úgy módosulna, hogy eltörölné az egyéni képviselői mandátumokat,  csak listás szavazás lenne, megfelelő előzetes ajánlások után stb., ahogyan erről írtam is a Népszava egyik nemrégi számában. Ekkor nem fordulhatna elő, hogy a vesztesek akár több szavazatot is kaphatnak, mint a győztesek.)

 

   „A zabolátlan törvénykezésre még az olyan, elméletileg és történetileg is általánosan igazolt alapelv megsértése is jellemző, mint a tulajdon szentségének a felrúgása. … Sem a habeas corpus, sem a habeas possessio nem maradéktalan.” Az első mondatban a kettős tagadás „visszarúg”. Az alapelv, amit megsértenek, nem a tulajdon szentségének a felrúgása, hanem maga a tulajdon szentsége. Ha pedig a két jog nem maradéktalan, akkor maradékos? Nem a jog nem maradéktalan, hanem az érvényesülése, megvalósulása.

 

   „A titkolózás a hatalmi játékosok részéről önmagában erős gyanút ébreszt a csalárdságra. A rejtegetett információk, adatok szinte minden esetben valami tisztességtelenséget lepleznek, ami a közszolgáló szervezetek részéről aligha indokolható mással, mint a sandasággal, törvénysértés takarásával.” Itt az a látszat keletkezik, mintha a közszolgáló szervezetek részéről történne az indokolás, azaz maguk a közszolgáló (sic.) szervezetek indokolnák a titkolózásaikat sandasággal, takargatással. Ez lenne csak az igazi! Hogyan lehetne másként megfogalmazni? Talán így:   …. amit mi talán nem tudunk másként magyarázni, mint sandasággal, a törvénysértések takarásával.

  Más oldalról a hatalom nem elégszik meg saját óriási befolyásoló lehetőségével, hanem civil szerveződéseket hoz létre vagy támogat. Ezzel azt a látszatot kelti, mintha a civiliáda szerepe a kormány támogatása lenne, ami a tirannusok kedvenc trükkje. Létrejöttek a kormánypárti és túlfinanszírozott független szervezetek a tudományos és művészeti közéletben, az érdekképviselésben. Mindezek a civil szerepek torzítását, az ehhez köthető agymosást szolgálják még akkor is, ha esetenként tisztes szándék is fellelhető az állami emlőkön függő szerveződések működésében.” Első megjegyzésünk: miért kell egy lapra tenni az állam által létrehozott és az általa „csak” támogatott civil szerveződéseket? Vagy azt valljuk, hogy semmilyen civil szerveződés ne fogadjon el semmilyen állami támogatást? Vagyunk már annyira fejlettek, hogy magánpénzekből és pályázatokból is megél minden független civil szervezet? A harmadik mondat pedig nem állít mást, mint azt, hogy a kormánypárti és túlfinanszírozott szervezetek függetlenek. Itt úgy tűnik, hogy a jelző közös, a célzásban nem konkretizált, létrejött független szervezetek a kormánypártiak és túlfinanszírozottak. Holott ez akár két csoport is lehetne. És egyik csoportban lévők se lehetnek függetlenek. Mert a kormánypártiakat kormánypárti személyek alapítják és működtetik, a túlfinaszírozottakat pedig éppen ezzel a túlfinanszírozással veszi meg a hatalom. A mondatot talán így lehetne javítani, ha ismernénk a szerző valódi gondolatát: Létrejöttek kormánypárti valamint túlfinanszírozott független szervezetek is a tudományos és művészeti közéletben, az érdekképviselésben.  S az idézett utolsó mondatban  a szerző  azon állítása törekszik univerzális érvényességűvé válni, hogy az állami csecsek tejének szívása ab óvó torzítja a civil szerepeket és az agymosást szolgálja.

   „Végezetül álljon itt az áldemokratikus rendszer legrosszabb megnyilvánulása, a korrupció néhány jellemzője. Az eredeti romlottság, majd megvesztegethető és haszonszerző közszereplő fogalom kibővült. A magyar áldemokrácia fontos része, hogy a bennfentesek szinte kizárólagos nyertesei bizonyos fajta, főleg infrastrukturális, közpénzekre épülő pályázatoknak, megbízásoknak.” Tehát már eredeti romlottság is van, nemcsak marxi értelemben vett tőkefelhalmozás. Mi azonban az eredete ennek az „eredeti romlottság”-nak? Azt még eltűrtük? Mivel bővült, ki bővítette? Eddig ugye volt a bővített újratermelés. S tényleg fogalommá vált a (névelő nélküli) megvesztegethető és haszonszerző közszereplő?

 

   „Az áldemokratikus rendszer kegyeltjeinek személyi összefonódása révén fel sem merül a hatalmi játékosokban az erkölcsi korlát, miszerint a hatalom nem vagyonszerzésre szolgál. A szónokok dühös kirohanása a politikai korrektség ellen többek között éppen azt célozza, hogy ilyesféle aggályok ne merüljenek fel. Akik ahhoz szoktak, hogy a megnyilvánulásokban igazat kell mondani, és a saját korábbi vélekedéssel csak kivételesen indokolt szembefordulni, az áldemokraták esetében csalódnak. Már nem a korrektség a mérce. Az áldemokraták megnyilvánulásai mögött nem az igazság, hanem az érdekek húzódnak. Mindenki azt mondja, ami éppen akkor a saját vagy a vezére, pártja érdeke. Ha ez köszönő viszonyban sincs a tényekkel, akkor világos: sem politikai, sem hétköznapi korrektség nem köti őket.” A kissé hosszabb idézetben több hibát látok. Az első egy hamis feltételezés. A szerző tudni véli, hogy mi nem merül fel a hatalmi játékosokban. Ezzel még látszólag fel is menti őket. A második mondattal azonban agyoncsapja ezt a feltételezését. Hiszen a szónokok dühös kirohanásai nem is lennének, ha nem merülne fel bennük az erkölcsi korlát átlépése. A dühös kirohanások a szerző szerint is azért vannak, hogy az erkölcsi aggályok ne merüljenek fel. De nem ám a hatalmi játékosokban ne merüljenek fel, hanem a pálya széléről néző drukkerekben. Tőlük kellene félni, nem a játékostársaktól, tehát az utóbbiakat kell megtéveszteni vagy megfélemlíteni a kirohanásokkal. (Pedig itt még örülnöm is kellene, ha feltételezném a szerző ezen gondolata mögött a polkorrektségről szóló hosszú írásom elolvasását, ismerését. Főleg azért, mert az érdeket is említettem, én az érték fogalmával állítottam szembe.) S akik az igazmondáshoz szoktak, azok se az áldemokratáknak az esetében (milyen esetében, erről nem ír a szerző) csalódnak, hanem magukban az áldemokratákban, a megnyilvánulásaikban, azokat figyelve.

     Zárjuk ezt a bíráló tartalmú, de építő szándékú kis írást annak megállapításával, hogy a jó szándék sokszor kevés. Mi, akik az utóbbi időben egyre elkötelezettebben és nyíltabban fogalmazzuk meg bíráló tartalmú és építő szándékú gondolatainkat, nem mindig tudhatjuk, hogy az azokat olvasók mit és hogyan értenek meg belőle. Ezért is fontosak a szerkesztői javaslatok és a bárhol megjelenő kommentek, vélemények. Ezekre a szerzőknek is érdemes figyelni, megfogadni a valós bírálatokat, véleményeket. S ha mi magunk is váltogatjuk a szerepeket, a rabló és a pandúr szerepét, azaz nemcsak kommentelők vagyunk, hanem cikkírók is – illetve fordítva – akkor magunkat is jobban tudjuk kontrollálni.

 ---

---------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Olvasónapló(3)

 

   Ezúttal egyetlen írás részletesebb ismertetése következik. A cikk: Pétervári Zsolt: Az orbánizmus után. Élet és Irodalom, 2017. 30. sz. 07.28.  6.p.

   Kolumnás írás, leszámítva a belehelyezett monokróm szivárványt. Négy részre bontotta a szerző.

   Első rész (1.) Ipar 4.0 és instabilitás. Az első bekezdésben vázolja az ipari forradalom eddigi négy szakaszát (vagy ha úgy tetszik, a négy ipari forradalmat), a gozgép, a belső égésű motor, az automatizáció és a negyedik azaz a mai: a globális digitalizációs trend. Itt eszembe jutott, hogy nemrég hallottam, hogy ma Ausztriában 14 „munkás” állítja elő az ország acéltermelését, nemtudomhánymillió tonnát. A továbbiakban megállapítja, hogy lehetővé vált az egyedi tömegtermelés, amit a 3D-s nyomtatás fog betetőzni. Ezért az új korszakot a költségcsökkenés mellett a fizikai és szellemi humán tényező egyre csekélyebb súlya is jellemzi. Sorolja a robotizáció egyre újabb területeit. Mindezekből következően, a negyedik bekezdésben a magyar Irinyi-terv ósdiságát vélelmezi, s megállapítja: az ”… újraiparosítási hullám magas hozzáadott értéket képviselő informatikai, műszaki, idegennyelvismereti kultúrát követel meg a jövő munkavállalóitól. Nem pedig uniformizált ipari szakiskolák futószalagjairól kiáramló látens-analfabéta tömegeket. … A stabilitás alapjaiban fog megkérdőjeleződni hazánkban az oktatási rendszer reformja hiányában.”

 

   Második rész (2.0) Élesített költségvetési és nyugdíjbomba. A kezdő tézise, hogy a kormányzat a magas járulékszint és a nyugdíjpénztárak államosítása ellenére se képes a nyugdíjak finanszírozását biztosítani az alacsony bérszínvonal, a kivándorlás és a népesség tartós elöregedése miatt. (Az ismertető megjegyzése: a dolgozó bruttó bére mellett még annak 23,5 %át fizeti a munkáltató járulékként az államkasszába. A dolgozó pedig a bérének 33,5 %-át. Ez pl. azt jelenti, hogy a bruttó 200 000-es fizetés a munkáltatójának 247 000-be kerül, a dolgozó  133 000-et kap a kezébe. 114 000 pedig megy a közös kasszánkba. Ez összesítve a bruttóbruttó bér 46 %-a.) A második bekezdés súlyos nyitó mondata: „A jelenleg 30-as és 40-es éveiben járó hazai középgeneráció nyugdíjba vonulásakor a jövedelme 40 százalékát várhatja reálisan nyugdíjbevételként, ami különösképpen a minimálbér után adózó, szürkén foglalkoztatott alkalmazotti és önfoglalkoztató részlegeket fogja kilátástalan helyzetbe hozni inaktív életszakaszukban.” (Itt újabb asszociáció szükségeltetik. A kormány előre menekül tehát a sumák módon kieszelt nyugdíjas-szövetkezetek lehetővé tételével, sőt, szorgalmazásával.) Az utóbbi évtizedben megtakarított mintegy évi ezermilliárdot (vagyishogy ez nem is mind megtakarítás, mert évi nyolcszázmilliárdnyi belőle uniós forrás) a kormány pedig szétaprózza vagy presztízsberuházásokra fordítja. S a GDP növekedésének ciklusában stagnáló szinten rögzítette a tömegközlekedési, egészségügyi, közoktatási és tudományos szféra finanszírozását. Ez utóbbiak eredménye a később nehezen hasznosítható látványsport- és közintézményi kapacitás. Ezek működtetései a későbbiekben kapacitásokat kötnek majd le, s ez már a következő ciklus végére fenntarthatatlanná teheti a költségvetési egyensúlyt.

 

   Harmadik rész (3.) Tradícióvezérelt hideg polgárháború. Ez a rész azzal a közismert ténnyel indul, hogy hazánk hat konvergenciarégiója közül négy a legelmaradottabb uniós térségek között van nyilvántartva. Érdemleges modernizáció a fővároson kívül az ország azon negyedében történt, ami a Dunától nyugatra és a Balatontól északra terül el. A későbbiekben a szerző ezt a területet párhuzamba állítja a török idők királyi régiójával. S mi hozzátehetjük, hogy északon ez pedig a későbbi Csehország és Szlovákia területe is  lett. A fejezet második bekezdésében a szerző idézi  Tellér Gyulának a 90-es években megfogalmazott elméletét Magyarország három részéről. „Eszerint hazánkban részbeni átfedésekkel egy posztszocialista, egy polgári és egy keresztény-konzervatív társadalomharmad éli egymás mellett mindennapjait gyökeresen eltérő szocializációs minták, gazdasági mentalitások és értékrendi orientációk mentén.” A középosztály-rétegek pedig – pártpolitikai eszközökkel is – hideg polgárháborút vívnak egymással a szűkülő erőforrásokért. A szerző a nyugati országokhoz hasonlóan hazánkban a törésvonalakat nem a hagyományos jobb-bal mentén látja, hanem tájegységek között. Itt szól attól, hogy az ország bő kétharmada hét generáción át az oszmán birodalom részét képezte, ennek későbbi következménye, hogy  az erők szétforgácsolódása, a sokszoros újjáépítés felemésztette a modernizációs erőforrásokat. Az európai pályára állás lehetősége abban a fél évszázadban nyílt meg, amiről Horváth Tamás dolgozata is szól. Ennek „… lezárulta a trianoni békediktátummal vette kezdetét. Az ország ekkortól egy máig tartó, eredményes korrekció nélküli kisiklási pályán halad. Azonban elsősorban nem a nyersanyagkincs, az ipari potenciál, a népesség vagy a középhatalmi státus elvesztése okán, hanem legjelentősebb urbánus kulturális és gazdasági centrumainak elcsatolása miatt.”

 

   Negyedik rész (4.) Régióközi erőforrás-konfliktusok. Az első bekezdésben a korábban már körvonalazott északpannon övezetet jellemzi, elsősorban annak  pozitív sőt progresszív szellemiségét. Ezt még pártokra is konkretizálja. De nemcsak a szellemi-kulturális eltérés, hanem az utóbbi három évtized gazdaságszerkezeti változásai is ezt a régiót erősítették. Ezért itt tartósan magasabb az országos átlagnál az átlagjövedelem, a várható élettartam és a foglalkoztatási szint. „… nyilvánvaló: Szombathely, Győr vagy Veszprém polgársága napjainkban egy egészen más országban éli mindennapjait, mint példának okáért Pécs, Miskolc vagy Salgótarján középosztály-maradványa.” (Hozzáteszem ehhez, hogy az előző sorba helyezném Székesfehérvárt is, Pécs lefelé sodródásáról pedig elég akár Moldova nyuggerkönyvének első részét elolvasni.) Tehát a valódi konfliktushelyzet az északnyugati és a leszakadó országrészek közötti identitásbeli és   gazdasági eltérés. Budapest és vonzáskörzete pedig már „egy hegyvidéki városállamként magasodik ki az ország általános közállapotainak síkvidékéből. … A deklasszálódó és radikalizálódó krízismegyék pedig erőteljes államszocialista nosztalgiával vegyített posztszovjet –bizantinista értékorientációt vallanak magukénak. Az … országrészeink létviszonyai legalább annyira élesen három részre szabdaltak, Mint Budavár 1541-es török megszállása után. E domináns tendenciát egyelőre elfedi a lassan agonizáló orbánizmus terebélyes halotti leple. Egy évtized múlva már bizonyosan nem fogja.”

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

TÖRETLEN ÖSVÉNYEKEN

Dr. Csider Sándor emlékező beszéde

Békássy Ferenc költő sírjánál

a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület tagjainak tiszteletadása alkalmából

Zsennye, 2017. július 19.

 

A tehetséges ifjú tizenhét évesen, telve erővel és életszeretettel így írt első alkotásáról:

„Senki sem hívja, senki se kérdi,

Senki sem várja, senki sem érti,

Első dalom;

Én igazgatni,

Nem akarom;

Hadd szóljon hát, hadd csapongjon:

Érthetetlenül rajongjon,

Ne legyen se kincs, se lom.

 

Igazabb a dal, ha él,

Fékezhetetlen forgószél,

Megfoghatatlan nyári szellő,

Ismeretlen kéjt lehelő,

Csak örül és él!” 1. (Várakozás, 26.p.)

 

Öt évvel később, huszonkét éves korában mint önkéntes huszártiszt,a galíciai fronton, Bukovinában, Dobronucnál hősi halált halt.

Gyászolta, méltatta őt: Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Schöpflin Aladár, Virginia Woolf, a közgazdász Lord Keynes, az esztéta Lucas és más világhírű angol gondolkodók.

Kanyarodjunk vissza a kezdetekhez:

Ősi nemesi család fiaként1893-ban született Kis-Sennyén, a mai Zsennyén. A haladó gondolkodású, művelt szülők – Békássy István főispán és Bezerédi Emma – sokat törődtek gyermekeik szellemi fejlődésével, akik előtt a korszak legfontosabb európai műveit egybegyűjtő családi könyvtáruk is nyitva állt. Középiskolai tanulmányaikat Angliában kezdhették meg. Ferenc 1911-ben már a Cambridge Egyetemen a King’s College történettudomány szakos hallgatója.

Angolul és magyarul egyaránt verselt. A kor jeles magyar költőit – így például Adyt, Babitsot, Kosztolányit– angolra, s a legkiválóbb angol szerzőket magyarra fordította. Anglia eleven szellemi életének akkori formálói, ünnepelt alakjai közé tartozott. Tanulmányt írt a modern költészetről, méltatta a legjobb magyarok, valamint Robert Browning és Jane Austen munkásságát. Megélte és kimondta, hogy a költő:

„Magában áll, de soha nincsen egyedül,

Minden magányt betölt a föld nagy éneke,

Ő érti és figyel és dús százszoros életet él.”(Költők éneke, 142.p.)

 

Gyakori témája a rejtelmes köd és az álom. Bennük nincsenek egyértelmű igazságok, minden megtörténhet és nem különülnek el élesen a határvonalak.

 

„Kérdés a lelkem minden hangulatja,

És a feleletet egyikre sem várom,

Lelkemet egy játszi kétkedés áthatja:

Álom ez csak, álom!”(Gondolat vagy érzés 93.p.)

 

Sokszor írt az út-ról, az útkeresés, az idegen tájak, történetek, eszmék felfedezésének izgalmáról:

 

„A tegnapi szerelmet ma már nem érezem,

És járok új, töretlen, tévedt ösvényeken,

S mindegyikre vágyva fordulok.” (Változom, 84.p.)

 

Nem volt ideje sokáig merengeni az általa felfedezett, megismert világokban. Új és új utakra indult, olyan tájak irányába, melyek felé töretlen utak vezettek.

Figyelte és élvezte a természet szépségét, elmerült csodálatában. Szemlélődése gondolatokat szült. Egy sennyei őszön ezt látta és láttatta:

„A rábaparti iszapban nézem a kúszó kagylók nyomait, s beszélek a barna cigányokkal. Ősz van és sokféle ködök járnak. Az őszi kikerics finom virágán halkan olvadnak egymásba a színek és valóban Salamon király minden pompájában nem lehetett díszesebb, mint ezen vadvirágok minden egyike. Emberek elmúlnak és virágok, de amíg az ősz visszatér, mindig lesz helye, ezer helye, ugyanezen színárnyalatoknak.”16.p.

A véletlen műve lehet, hogy nem a tavasz, hanem az elmúlást jelképező ősz visszatértéről ír? Az emberek, virágok elmúlnak, de az ősz színárnyalatai újra és újra megteremnek. Elmúlásukban is örökéletűek.

A szerelem Békássy Ferenc költészetének nem központi része. Messzebb néztek szemei. Noel Olivier -   Laurenc Olivier unokahúga - érintette meg legjobban a szívét. Hozzá önfeledten kiáltott:

„Nyissuk ki szívünket, engedjük , hogy délövi napod forró fénye elárassza azt, értsük meg a világ életének gazdag szépségeit, ahogy csak együtt érthetjük át azokat. Szerelmem, hadd jöjjek hozzád, s mennénk együtt a fénybe, az örömbe, a szabadságba!”169.p.

Arról írt, hogy szerelmével nemcsak átélni, hanem átérteni is szeretné az életet, vele együtt megfejteni titkait. E szavait is, mint verseinek legtöbbjét: életöröm hatja át.

Míg élt, hitt költészetének erejében, hatásában. Valóban hitt? Tőle származnak e sorok:

„S a tettek sötét tengerében,

Egyetlen élet édenében

Sem változtat semmit dalom.

Nem serked rá előbb a kert virága,

Nem dúl szavára vészes zivatar,

Dal nélkül is akar, aki akar,

És én nem leszek társa senkinek,

Dalolhatnék – minek?”(Minek? 102-103.p.)

 

Míg élt, hitt költészetének erejében, hatásában. Valóban hitt? Igen.Egy-egy elkeseredett pillanatát kivéve bizakodóan bocsátotta útjára verseit.

 

„A hant, ha eltemet

A szárnyas képzelet

Száll nélkülem tovább a messzeségbe

Nem veszhet el erő a semmiségbe

Ami csak egyszer élt is igazán

A föld szerelmes fényes színpadán!”(Töredék a „Bacchus”-ból, Harmadik rész 79.p.)

Költői munkássága mellett esszét írt az igazságról, a jóságról, a szépségről, az emberi élet céljáról, az értelem és az érzelem viszonyáról és más fontosabbnál fontosabb témák mellett a boldogságról. Ez utóbbival kapcsolatban jegyzi meg:

„Az egyik életút választásának helyességét nem változtatja meg, hogy a másikon boldogabb lehetnék.”246.p.

 

Érzékelte az emberiségre leselkedő veszélyt, melyet véleménye szerint az maga idéz elő:

„Mint a tűzzel játszó gyámoltalan gyermek, olyan ma az emberiség. Egész létezése kozmikus mozgásoktól – s nagy természeti folyamatoktól függ, s ahol ő botorul belenyúl a világrend szervezetébe, ott mint a rossz indulatú daganat az emberi testben, megindul egy helyet tévesztet romboló folyamat.”249.p. Ha ma élne, vajon mit mondana?

Azt ajánlotta szerzőtársainak, hogy: „Minden hit, minden filozófia vonzzon abban az irányban, amelyben nevetést és örömöt szülni van ereje”.182.p.

Éppen csak szárba szökött az ifjú szerzői pályája, amikor kitört a világháború. Úgy döntött: fegyverrel áll ki hazájáért. Hazatért Angliából és önkéntes huszárnak állta pápai 7. honvéd huszárezredbe.

Miért nem más útját választotta a hon szolgálatának? Verseiben nem buzgott a császár iránti alázat, s bizonyára azt is tudta: nem határainkon kívül kell megvédeni a hazát.

Nem oly rég még ezt írta:

„A sors nem úgy dobálhat, ahogy akar.”69.p.

Azután mégis a sors parancsára cselekszik:

„A sors megirigyelte,

Mely ma vihart arat;

A kezemből kiverte

Felajzott lantomat.

Kardot adott helyette.”(Költő akartam lenni 68.p.)

Oda indult, ahol szavaival élve: „Ünnepet ül a győzelmes halál.” (Templomod, 49.p.)

A pápai kiképzés során kétségbeesve kérdezte:

„Learattuk itt a termést rég;

Mikor lesz ott aratás elég?

Arató katonák! Mikor lesz elég?” (De hidegen…, 47.p.)

 

Szomorúan állapította meg:

 

„Napjaim, s a világ napjai unottan telnek, korunk beteg;

Munkára születnek, s bár nem kívánnak ölni, ölnek az emberek.”

(1917, 387.p. angolból fordította: Gömöri György)

 

Újra és újra felötlik bennem, miért indult a halálba az, aki ekként élt:

 

„Ó, de a költő lángoló szívében

Örök az érzés-áradat,

Körülölel világokat

S mindent szeretet a nap alatt.”

Miért ment katonának az az ifjú, aki így vélekedett:

„Mert én úgy érzem, hogy az emberek legtöbben – talán mind is? – jók.”(195.p.)

 

Mit keresett a harcban az, aki így érzett:

 

Ha a háborúra gondolok, szeretném, megmérhetni, mennyit ér egy ember…egy egész világ vész el, ha ő elveszik. (195.p.)

A csatatéren holtteste mellett feküdtek szétszórt versei. „Sírfeliratát” megírta már az Adriatica című színművének Ajánlásában:

„Te-ott, egek dombok, fák világának ismerője,

Mint hullámait küldik földnek tengerek,

Úgy adom én e soraim neked. Kérlek, vedd,

Mint derűt és új erőket vesznek

Szomjas partok az éhes víztől – s ha teheted:

Emlékezz rám, s a rosszakat feledd!”(Adriatica, 395.p.)

 

Az idézetek forrása:

Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai. Szerkesztette és az utószót írta: Weiner Sennyei Tibor. Budapest - Zsennye.

Kiad.: Aranymadár Alapítvány. 2010.

 

 

 

 

 

 

  A honlapszerkesztő megjegyzése: A Bezerédy-kastély, a Békássy család lakóhelye és Békássy Ferenc szülőhelye ma alkotóház. Létrehozásában meghatározó szerepe volt Majtényi Károly művésztanárnak, az egykori Szombathelyi Tanítóképző Intézet tanárának, aki haláláig a művésztelep első vezetője volt.

http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/alkotohazak/zsennye

-------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Ismertető Horváth Tamás tanulmányáról

 

   A napokban hozta a posta ezt a nagykanizsai kiadványt. Szerzője Horváth Tamás, s a sorozat és így ezen közlemény megjelentetője a Nagykanizsai Városvédő Egyesület, felelős kiadója Cserti Tibor elnök. De sokat tett a megjelentetésért az alelnök Papp Ferenc is, tudomásom szerint ő volt a tanulmány megjelentetésének első szorgalmazója. S még mielőtt a tartalmi ismertetésbe fognék, megjegyzem, hogy a sorozat egy korábbi füzete Péterfy Sándorról szólt, aki szülőfalum szülötte, első tanítói munkahelye vezette Nagykanizsára, s későbbi országos munkálkodásával kivívta magának a magyar tanítók atyja megtisztelő elnevezést.

A sorozat füzeteinek teljes listája is érdemes a megtekintésre, hiszen szépen mutatja, hogy a város értelmisége mennyire szívén viseli az értékek őrzését és ápolását. A következő url segít ebben az áttekintésben.

http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/35042

  

   Horváth Tamás 52 oldalas terjedelmű tanulmánya a város történetének ötven évébe ágyazva mutatja be témáját, s nemcsak a szorosan vett és a címben megfogalmazott pénzintézeti életet, hanem – tágabb keretbe ágyazva – a város és az ország gazdasági helyzetének változását, a kiegyezéstől az első világháború végéig tartó felvirágozását majd romlását is. Ahogyan írja a bevezetőben: „A tőkés modernizációt a kiépülő, korszerű hitelrendszer biztosította. Az erőteljes lendületet kapott gazdaság egyik leggyorsabban fejlődő és terjeszkedő ágazata a hazai pénzintézetek hálózata volt. … Ez a folyamat követhető nyomon Nagykanizsa város történetében is a tárgyalt időszakban, s dolgozatomban ennek részletes bemutatására vállalkoztam. … Közel két évtizeden át történelmet tanítottam a helyi Batthyány Lajos Gimnáziumban. A tantárgy szeretete és a múlt iránti tisztelet is arra indított, hogy e hiánypótló dolgozattal városunk történetének feltárásához, teljesebbé tételéhez hozzájáruljak.” S valóban, a tanulmány első oldalain bevezet bennünket is a magyar hitelügy kialakulásának történetébe az 1830-as évektől kezdve a kiegyezésig. Bemutatja Nagykanizsa gazdasági állapotát és szerepét a kiegyezés időszakában, az utána meglendült közlekedési és kereskedelmi fejlődését, ezzel vezetve be a pénzintézetek létrejöttének és működésének történetét. Ezután sorra veszi és jellemzi a kialakuló pénzintézetek működését a korabeli jegyzőkönyvek és hírlapi közlemények segítségével. Idézzük segítségével a Dél-zalai Takarékpénztár Részvénytársaság 1895-ös (azaz a 25 éves fennállását ünneplő) közgyűlésének jegyzőkönyvét: „Társulatunk megalapítására politikai incidensek adták meg a jelszót, de azért korántsem képezte annak alapzatát politikai kövezet, hanem azon üdvös eszme, hogy a köznép érdekében ti. egyrészről annak takarékossági ösztönét előmozdítandó, más részről az adósokat egyesek szeszélye vagy önkényétől megkímélendő – van szükség a takarékpénztárak szaporítására. Továbbá azon tudat, hogy a takarékpénztárak elsősorban a humanitásnak és különösen a köznép takarékosságának előmozdító intézményeiként kell hogy szerepeljenek.” Érdemes ezekre a gondolatokra odafigyelnünk, hiszen napjainkban ezek a célok már nem fogalmazódnak meg.

   Nem hiszem, hogy részletes tartalmi ismertetést kellene írnom Horváth Tamás munkájáról. De annyit el kell mondani, hogy nemcsak ismerteti az egyes pénzintézetek működését, hanem értelmezi is. Különösen érdekes és jellemző lehet a pénzintézetek és a város közötti viszony, a kezdeti távolságtartástól a későbbi egymásra utaltságig. Ezen belül pedig különösen figyelemre méltó a pénzintézetek karitatív (segélyező, jótékonykodó, a nyereség egy részéről lemondó, s azt hasznos közösségi célokra felajánló) szemléletmódja és szerepe. Ezt érdemes részletesebben is illusztrálni, épp az 1895-ös ünnepi év korábban idézett jegyzőkönyvéből. Ötszáz forintot osztottak ki a szegények között, ötezer forintot tőkésítettek a városi árvaház létesítésére, 1000-1000 forintot tettek le, amelynek kamataiból a továbbiakban a nagykanizsai főgimnázium és a kereskedelmi iskola szegény és szorgalmas tanulóit segélyezték és jutalmazták. És ezt a gyakorlatot más pénzintézetek jegyzőkönyvei is mutatják.

   Az is kitapintható Horváth Tamás dolgozatában, hogy a későbbiekben a közös célokat szolgáló működés hogyan csúszott át lassan a haszon, a nyereség elérését célzó gyakorlattá. Fel is teszi a kérdést: „Gazdag pénzintézetek, szegény város?” Hiszen a bankok, bankfiókok forgalma sokkal dinamikusabban fejlődött, mint a tőkehiányban szenvedő városé. S különösen tanulságos a dolgozat záró része, ahol a háborús konjunktúra, a győzelembe vetett hit és a sok hadikölcsön ellentmondásosságát vázolja. Idézzük a dolgozat   egyik   utolsó megállapításait: „A háború időszakában az egyre gyorsuló pénzkibocsátás következtében a forgalomban lévő bankjegyek mennyisége mintegy megtízszereződött. A növekvő bankjegymennyiség és a csökkenő árukészlet az árak gyors emelkedésére, a pénz elértéktelenedésére vezetett. … A város gazdasági életének összeomlását a háborút követően fokozta a gyorsan kibontakozó infláció, különösen érzékenyen érintette a nemzetiségi területek leválása, az Ausztriától való elszakadás – felborultak a gazdasági élet régi keretei – súlyosbította a helyzetet a munkanélküliség, a város ipari termelésének nagymérvű csökkenése.” Az ötven év eleje tehát a nagy remények időszaka volt, a vége pedig a nagy kiábrándulásé.

  

   A kiadványt a mai Nagykanizsa tizenöt pénzintézetének fotója és a forrásjegyzék zárja.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Olvasónapló2

a., Két bekezdés, ami egy ismertetésből kimaradt. A Nagykanizsai Városvédő Egyesületnek van egy sorozata, Nagykanizsai honismereti füzetek címmel. Ennek a legutóbbi, 42. számaként jelent meg Horváth Tamás tanulmánya, melynek címe: Pénzintézetek és működésük a dualizmus korában Nagykanizsán. A kiadványról ismertetőt írtam, s mivel nem illett volna bele a gondolatmenetébe két aktuális asszociáció, ezt most itt külön teszem közzé, két bekezdésben.

   Az első az ismertetésben lévő, a sorozatra utaló url után lett volna. Ez:

   Előbb magáról a témáról. A pénzintézetek élete, működése, tulajdonviszonyai napjainkban is folyamatos politikai vitatémát és napi aktualitást jelentenek a mindennapok embere számára. Éppen ezért a gyökerekig hatoló történeti elemzések is tanulságosak nemcsak a szakmabelieknek (bankembereknek és történészeknek), hanem az érdeklődő nagyközönségnek is. Eszembe jut erről, hogy pályakezdő koromban a Földmérési Főiskolai Kar könyvtárában a marxista tanszék egyik fiatal oktatójával épp a kandidátusi és doktori témákról beszélgettünk, s azt találtam mondani, hogy nem tartom jó aránynak a társadalomtudományi témákon belüli értekezések esetében a múlttal és a jelennel foglalkozók megoszlását. Ha jól rémlik, talán kilenc történelmire jutott egy „jelenbeli”. S csak utána esett le nálam a tantusz, hogy akivel beszéltem, az adjunktus kolléga a Tolna megyei agrárszocialista mozgalmakat választotta kisdoktori témájául, s emiatt fogadta kissé hallgatagon a fejtegetésemet arról, miért lenne hasznosabb az akkori jelennel foglalkozni. Nem magyaráztam ki magamat utána, hiszen sem akkoriban, sem azóta nem tapasztalhattuk semmilyen jelét a száz évvel korábbi mezőgazdasági és ipari mozgalmi hagyományok tényleges folyamatosságának. A banki tulajdonviszonyokat pedig még ma is tematizálják pl. nyári népünnepélyek szónokai.

   A második pedig az utolsó előtti bekezdés után lett volna, azaz a tárgyalt időszakot lezáró első világháború gazdasági körülményeihez kapcsolódott volna. Így:

   (S itt zárójelet nyit az ismertetés szerzője. Ebben emlékezteti az olvasóit az idei tusványosi beszéd egyik részletére, ahol a szónok a mai magyar helyzetet úgy jellemezte, hogy sikerült elérnünk a trianoni szintet, vagyis Trianon óta most van hazánk újra azon a csúcson. Miért tette ezt a szónok? Hogy kimondhassa a Trianon szót? Mondhatom, szép kis csúcs volt! Nem inkább az utolsó békeévet lehetett volna viszonyítási alapnak tekinteni, 1913-at? Tudjuk: „Az utolsó előtti előtti békeév viszonylag nyugodtan telt. Arról, hogy mi lesz majd három év múlva, senki de senki nem énekelt” – de ez már egy másik forrásból származó idézet, 1911-ről.) (Ez a bekezdés a honlapon lévő szövegből törölve.)

   Mivel azonban a két gondolat publikálását a magam részéről fontosnak tartom, nem akartam teljesen lemondani a közléséről.

b., Két írás a mai bérhelyzetről a Népszava hasábjain.

http://nepszava.hu/cikk/1135476-berek-es-a-koltsegvetes

   Ebben az elsőben nemcsak a szerző, Pogátsa Zoltán személye lehet érdekes, aki a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatója, s nem éppen a baloldali elkötelezettségéről ismeretes, hiszen gyakori vendége pl. a Magyar Rádiónak, hanem az a megjegyzése is, amiben az elmúlt hét év foglalkoztatási növekményét részletezi. Ezt írja:” Az elmúlt évek foglalkoztatási növekményéből vagy 200 ezer ember nyugaton és nem Magyarországon fizet adót, egy másik 200 ezer közalkalmazottat pedig mi tartunk el, nem adóbefizetők. Csak a fennmaradó csaknem 175 ezer új foglalkoztatott vált érdemi adófizetővé. Ennyi extra munkahelyet teremt a KPMG elhíresült tanulmánya szerint az évente beérkező uniós támogatás.”

A másodikhoz kommentet írtam, mert a témát fontosnak tartom. Ezt a kommentet ismételem itt meg. A cikk  a leendő népszavazásról szól, amivel a kezdeményezők az állami cégek vezetőinek a bérét tervezik csökkenteni.

http://nepszava.hu/cikk/1135603-bercsapda

István Polák ·

Itt dolgozik: Retired

Majd a háromszorosára emelik a nemlétező köztársaság létező elnökének a fizetését, oszt jónapot. De komolyra fordítva: valóban nem a fizetéssel, hanem esetlegesen a megérdemelt jutalommal lehetne elismerni az állami cégek vezetőinek a jó munkáját. Hogy ne szívja el a hozzáértő szakembereket a versenyszféra. Mert számoljunk csak. Havi ötmmillió évente hatvan. Havi másfél pedig évente tizennyolc. A különbözet negyven millió feletti. Ezt talán nem kapná meg rendszeresen az állami cégvezető, a fizetését ellenben megkapja. Ez már megtakarítás lenne.

S ha van jutalma, akkor talán a beosztottjai is kapnának évi párezer forint jutalmat, ahogyan az az átkosban is volt. (Mese következik: az új gazdasági mechanizmus bevezetésének idején főiskolás voltam, s ott hallottam egy szemináriumon, hogy az akkor irritáló vezetői jutalmakat a vezetők megérdemlik. Szétosztani pedig nem lenne értelme, hiszen csak pár száz forint jutna belőle dolgozónként.)

 

c., Ugyancsak két írásban lelhető fel az Élet és Irodalom legutóbbi számában egy óriásplakát két kulcsfogalma, az erős és büszke. Két nagyterjedelmű, kolumnás és annál is nagyobb szövegben.

   Az elsőt Marosán György írta, aki – igen – Marosán György fia is egyúttal. Fizikus kandidátus és a BGF Vállkozási Tanszékének tanára. Cikke a 3. oldalon található, címe: Az „erős és büszke” csapdája. Irodalmi talajról indítja a gondolatmenetét, Shakespeare Lear király c. tragédiájától, a családi vagyon elosztásától. S levonja a következtetést: „A shakespeare-i tragédia mutatja, hogy milyen következményekre vezet, ha valaki képtelen felismerni az őszinte szeretet és a tetetett rajongás közötti különbséget.” Ezután a nemzettel való azonosulást elemzi egy nemrég lefolytatott magyar kutatás nyomán haladva. Az érzelmi azonosulás két típusát részletezi, a kötődő és a glorifikáló viszonyt. Gondolatsora végén a kötődő viszony eredményeként a patriotizmus nevezi meg, a glorifikáló viszony eredménye pedig szerinte a nacionalizmus.

   A második írás szerzője Bócz Endre, egykori fővárosi főügyész. A 8-9. oldalon található hathasábos írásának címe: Egy mondatról … Ebben nyelvileg, szemantikaliag közeledik az óriásplakát mondatához, s a lehetséges jelentéseket mérlegelve kísérel meg értelmet találni a plakátmondatban. Külön elemzi a két szónak, az erőnek és a büszkeségnek a különböző megnyilvánulási módjait, különös tekintettel a plakátszöveg kitalálói kommunikatív szándékainak a tettenérhetőségére. Egy-egy idézet a cikkíró törekvésének jelzésére:

Az erő – a legáltalánosabb megfogalmazásban – az a képesség, amelynek révén birtoklója (aki vagy ami erős) törekvéseinek a hatásirány szférájában jelentkező akadályait képes részben vagy egészében hatástalanítani, azaz leküzdeni vagy eltéríteni. Ha ezt egy – a korábbiak szerint komplexumként felfogott – „országra” értelmezzük, akkor a jelző nyilvánvalóan a kérdéses ország nemzetközi síkon jelentkező, azaz politikai, gazdasági, katonai, kulturális, tudományos stb. törekvései érvényesítésére szolgáló potenciáljának a jellemzésére használható. A „hatástalanításra váró” akadályok itt –értelemszerűen – más országok hasonló törekvései, amelyek mögött ezek analóg potenciáljai húzódnak meg; következésképp az „erős” jelzőnek önmagában alig van értelme; jelentősége ugyanis annak van, hogy melyik az erősebb.”

   „A büszkeség közösségi értékrendhez igazodó értékkategória, inverze a szégyen. Az önértékelés a társadalomban élő ember számára nélkülözhetetlen ugyan, de eredményének kinyilvánítása … filozófiai (etikai) szempontból ambivalens megítélésű. … Az önértékelés pszichológiai folyamat, tehát pszichikumot feltételez. A komplexumként felfogott „ország” esetében elvileg végezhetnek önértékelést különféle közösségek – akár a nemzet egésze is – mint kollektív szubjektumok. … A kérdés a kijelentés hitelt érdemlőségét illetően mindig csupán az, hogy az önértékelésnek a folyamatos eredménye hogyan regisztrálható tényszerűen.”

   Bócz megkísérli mindkét fogalom, mindkét jelző érvényességét, megfoghatóságát, megjelenését megkeresni a mai magyar valóságban. Hogy ez mennyire sikerült, azt minden olvasó maga tudja eldönteni.

   (Itt a naplóíró megint zárójelet nyit. Azért, mert hetekkel ezelőtt maga is elgondolkozott ezen két jelző, illetve a teljes plakátszöveg koherenciáján. Az elgondolkozás írásban történt, s itt lehet az ideje a közzétételének. Ez olvasható a továbbiakban, az olvasónapló mai részének a végén. Az írás keletkezésének dátuma 2017.06.12.)

 

 

Polák István – Értelemkeresés

(Itt az óriásplakát képe lenne látható.)

   A plakát üzenete három mondatból, 11 szóból áll, aláírása négy szóból. Na meg a Nemzeti Trikolorból, ami talán nem véletlenül van a plakát jobb szélén. A Nemzeti Konzultáció tulajdonnévvé válásáról már olvashattunk az ÉS páratlan oldalán. A plakát két hangsúlyos része az eltérő színnel kiemelt felkiáltó mondat (KÖSZÖNJÜK!) és a plakátközéppontba tett öt szó. (MAGYARORSZÁG ERŐS ÉS BÜSZKE EURÓPAI ORSZÁG) A fehér keretbe foglalt, kisebb betűkkel írt első mondat (Minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultációja.) és az öt szó közötti összefüggés egyértelmű. Vagyis a plakát azt sugallja, hogy az a legsikeresebb konzultáció a bizonyítéka az öt szónak. Azért erős és büszke, mert sikeressé tette a Nemzeti Konzultációt. Egyrészt azzal, hogy az eddigi legtöbben küldték vissza, vagyis a levelet megkapók 21 %-a. Másrészt azzal, hogy a visszaküldők egyértelművé tették, hogy választani tudnak a hat kérdés két lehetősége között, s jól választottak. De mondhatjuk azt is, hogy ezt a minden idők legsikeresebbikét szinte kizárólag a kérdések jó megfogalmazása tette azzá. Nem kellett hosszas fejtörés a helyes válaszok megtalálásához.

   Az értelemkeresés első szakaszában tehát azt érdemes mérlegelnünk, hogy vajon bizonyítéka-e, premisszája-e az ötszavas állításnak a másik, a keretes öt szó. Illetve hazánk már eleve erős és büszke ország volt-e, azért lett-e legsikeresebb a legutóbbi konzultáció? Vagy a konzultációban erősödött-e és büszkésedett-e meg? Az lehet az elegánsabb, a célszerűbb válasz, hogy eleve. Mert ha csak a konzultációtól lett ilyen, akkor milyen volt előtte? Ugye, hogy ciki lenne azt mondani, hogy nem volt olyan?! Maradjunk tehát az előző változatnál, az elevé-nél. Hogy már előtte az volt. Ekkor viszont valóban bizonyító erejű a konzultáció nagy sikere.

A második szakaszban – épp emiatt az előbbi értelemtalálás miatt – tovább kell keresnünk. Azt kell kiderítenünk egyrészt, hogy ha nem lett volna a nemzi konzi, akkor hogyan derült volna ki az állítás igaza. Honnan lehetett volna tudni, hogy Magyarország erős és büszke. Mert hogy evrópai, az nem is volt eddig kérdéses. Mitől volt tehát már korábban is erős? Miben volt-van erős? Ehhez más jelzős szerkezetekhez kell fordulnunk, példákat kell keresnünk. Erős autó=nagy a motorja, jól gyorsul. Erős bor=gyorsan hat, vigyázni kell vele. Erős cukor=nagyon mentholos. Erős csőr=tépni, vágni tud vele. Erős dohányos=sokat szív. Erős egyéniség=nem hagyja magát, domináns. Erős fogazat=a vasszeget is megrágja. Erős gatyagumi=jól tartja a gatyát. Erős gyalogmenet=kapkodni kell a lábat. Erős huzat=majdnem leviszi a fejemet. Erős indulat=szinte robban. Erős János=mesehős. Erős kéz=egy irányítási technika. Erős labda=kapussal együtt ment a hálóba. Erős moraj=jön a földrengés. Erős napsütés=maradjunk inkább idebenn. Erős oszlop=nagy terhet bír. Erős örvény=jó, ha csak megpörget. Erős parfüm=Krasznaja Moszkva. Erős ragasztó=leszakíthatatlan. Erős sugár=elsodorja a tüntetőket. Erős szavak=magam is megbánom. Erős turbulencia=dobálja a gépet. Erős undor=….. Erős vár=a mi Istenünk. Erős zár=feltörhetetlen. Erős zsák=évtizedekig használható.

Erős ország. Mije erős? A hadserege, a gazdasága, a kitartása, az összetartása, a renoméja, az öntudata? Vagy mindez együtt? Persze, persze, azt el tudjuk dönteni egy konkrét országról, hogy szerintünk erős-e vagy gyenge.

Mi a mércéje azonban a büszkeségnek? Miből látszik? Abból a 21 %-ból? Vagy a mindennapi járás-kelésből? A fejtartásból? A megfontolt, nyugodt, megnyilvánulásokból?   S ettől a 21 %-tól elkapta a büszkeséget a többi 79 is? Hogyan lehet büszke egy egész ország?

Fel van adva tehát mindannyiunknak a lecke. Ezután úgy kell viselkednünk, hogy mindkét tulajdonság látszódjék rajtunk.

 

   Komolyra fordítva: ez a megköszönő plakátkampány azonos szinten van a „Nemzeti Konzultáció” hat kérdésével és az azt reklámozó előző hat plakáttal. Egyúttal igazolja egy kutatóintézet megállapításainak igazát. (Ld.: https://444.hu/2017/06/12/felfalja-az-emberek-agyat-az-orosz-tipusu-propaganda )

----------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Olvasónapló(1)(2017.07.21.)

   Négy írásra a közelmúltból.

   A Népszava online-site-ján olvastam arról, hogy egyes kormányközeli fórumok a magyar nyelv létét veszélyeztető jeleket észleltek Brüsszel irányából. Írtam róla pár mondatot, a Páratlan oldal-ra szánva, de nem fért bele. Ez lett volna:

A nyelvünket akarják?

Próbáljunk meg méltó módon reagálni a Nézőpont Intézet és Schmidt Mária 07.07-i megnyilatkozására, annak magas színvonalához és mély igazságtartalmához igazodva. Mert valóban: Brüsszel már annyi mindent vett el tőlünk, hogy oldalakon át lehetne sorolni, de nem adott érte SEMMIT! Most már a nyelvünket is akarják? Ne hagyjuk! Tartsuk jó szorosan csukva a pofánkat! Főleg nyilvános helyen ne nyissuk ki, még étkezés céljából se! Legfeljebb otthon, szűk családi vagy baráti körben, megbízható személyek körében. Ha pedig valaki még így is a nyelvünkre pályázik? Harapjuk meg a kezét!

jederman

Semlyén és a kóbor kutyák

https://444.hu/2017/07/17/ha-semjen-zsolt-kobor-kutya-lenne-azt-akarna-hogy-egy-lovessel-teritsek-le

http://magasles.reblog.hu/semjen-ha-en-kobor-kutya-lennek

Ha pedig én lennék kóbor kutya, akkor azt kívánnám, hogy vegyenek kutyaszámba, s ne tekintsen a min.eln.helyettes se   - aki ráadásul keresztény demokrata - biológiai hulladéknak. Vagyis „fogjanak be”, gyógyítsanak meg, adjanak esélyt arra, hogy újra gazdim lehessen.   Nála ez fel se merült! Vajon miért? Csak nem azért, hogy de hát akkor ugye ugyanígy kellene közelednünk pl. a menekültekhez is. Őket is „be kellene fogadni”, esélyt kellene adnunk nekik.   (Sose szimpatizáltam a sportvadászokkal, csakis olyan vadőri „kilövést” tudtam elfogadni, ami beteg vagy pl. gyilkos szarvú vadtól szabadítja meg az élőhelyét.) Semlyén dr. szemlélete még nem is vadászszemlélet. Hiszen ilyen alapon az összes ragadozót ki kellene irtani. A falkában vadászó kóbor kutyák mennyiben különböznek a falkában vadászó farkasoktól?

Tusványoson

https://www.facebook.com/istvan.polak.35?fref=nf

István Polák

3 órája ·

http://index.hu/…/tocsog_furdik_dagonyazik_a_gyuloletben_a…/ Németh Szilárd: „Azt azért tudomásul kell venni, kívánatos hely Európa. Szerintem menjünk el eddig a pontig ebben a gondolkodásban. Ne csak attól féljünk, hogy ha beengedjük őket, akkor ez meg fogja változtatni a kultúránkat, hanem tudjuk, hogy ezek be akarnak ide jönni rengetegen, és amikor bent vannak, megvannak a támogatóik Közel-Keletről, azok a muzulmán támogatóik, akik el fogják intézni, hogy kettészakadjon Párizs, London vagy Budapest.

Ezt egyébként a kormány barátja, Georg Spöttle is megerősítette azzal, hogy Belgium lakossága 40 év múlva 100%-ban muszlim lesz.”

Ha igazakat írnak az Index-en Tusványosról, akkor ez megmutatja, hogy az előadók mennyire taksálják a hallgatóik szellemi szintjét. Gondoljunk csak bele: milyen folyamat lenne az, aminek a végén Belgiumban 40 év alatt a lakosságnak akár „csak” az 50 %-a lenne muszlim.

 

Heller Ágnes vs Tóth Klára

 

   Heller Ágnes az ÉS 28. számában cikket közölt Egy gondolat a zsarnokságról címmel. Heller hazánkat modern, demokratikus keretek között működő zsarnoki rendszerként írja le, s ehhez a miniszterelnök-pártelnök három definícióját használja fő érvként: 1. központi (centrális) erőtér (H.Á. ezt a lenini demokratikus centralizmussal azonosítja), 2. illiberális demokrácia (ezt Mussoliniig vezeti vissza), 3. etnikai homogeneitás (ez pedig szerinte a szélsőjobboldal fegyvertárából származó ideológiai fegyver). A kolumnás (egész oldalas, mintegy 16-17000 karakterből álló) írás ezen pontaival nem foglalkozik Tóth Klára a 29. szám 2. oldalán, csupán egyetlen mondatra reagál. Erre a második hasáb közepén található mondatra: „Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami.” Tóth a  kipécézett cikk terjedelmének mintegy ötödén (kb. 3500 karakteren) sorolja ellenérveit, megvédve a mai nyilvánosságot, annak demokratizmusát, s szembeállítva az 1990 előtti időkkel. Sorolja az általa ellenzékinek tekintett hetilapokat, együtt azzal az egy napilappal. Részben igaza is van, még ha ágyúval is lő a verébre. Mert én azt feltételezem, hogy Heller csak egy kis szócskát hagyott ki a mondatából, a „lapok” szó elől a „napi” szót. Így már teljesen igaza lenne, persze, ha nem lett volna a G-nap, aminek következtében a Magyar Nemzet egyre inkább válik (ha nem is baloldalivá, de) objektívvé.

   Ami pedig Tóth Klára utolsó bekezdésének kezdő mondatát illeti, az egyrészt nehezen értelmezhető, másrészt ugyanolyan tendenciózus és valóságalapot nélkülöző, mint amilyen Tóth Erzsébet Hidegbéke c. írása. Ez a kezdő mondat így szól: „Persze az, amit ma hirdetnek az úgynevezett ellenzéki fórumok, többnyire a politikai kampány része, a világon semmi köze a szellem született ellenzékiségéhez, a másként gondolkodáshoz.” Majd egy pár mondattal később: „A módszerekbe belefér akár a tények semmibevétele is.” Sugallva ezzel, hogy Heller semmibe vette a tényeket. Az pedig, hogy Tóth az ellenzéki fórumokon hirdetett dolgokat a politikai kampány „szemétdombjára” söpri, ismerős a kormánypárti kép- és tisztviselők parlamenti és azon kívüli megnyilvánulásaiból. Ez a politikai-kampány-titulus gondolatpanelként hangzik el nagyon gyakran, s máris nem kell tartalmilag értékelniük mindazt, amit „az ellenzéki fórumok hirdetnek”. Azt azonban, hogy Tóth Klára utolsó bekezdése hogyan igazolja vagy cáfolja a hozzászólásának első mondatait, döntse el a tárgyilagos olvasó. Az első mondatok ugyanis ezek: „Leszögezem mindjárt az elején: ellenzékinek tartom magam. De szigorúan csak jó ízlésből, mint mondta volt Szindbád. Pártokhoz nem volt és nincs közöm.”

----------------------------------------------------------------------------------------

Polák István - Gondolatok Csider Sándor verseit olvasva

Két részből tevődik össze a versek értelmezése. Az első rész egy évvel ezelőtti, s egy versről szól, a második rész most keletkezett, s egy ciklus a motiválója.

 1. Egy vers által keltett gondolathullámok.

Építs hidat!

 

Egymás mellett

áll két hegy:

Enyém-hegy és

Tiéd-hegy.

 

Másikéra

hogy juthatsz?

Építs hidat,

átfuthatsz.

 

Én építem

Tiedből,

építsd te az

Enyémből.

 

Elemzésünk mottója az ismert „aforizma” lehet: A líra logika, de nem tudomány. Gyakran még csak logika se. Aki mindenáron a következetes, ellentmondásoktól mentes logikát keresi, ahelyett, hogy a közvetett, jelképes, sejtésekben és érzésekben megnyilvánuló lényeget kutatná, tévútra juthat.

 

Mielőtt közelebbről kóstolgatjuk a verset, vegyük szemügyre az asszociációs készségünket működtetve. Két gondolat támad fel szinte azonnal. Az egyik a ritmus és tartalom tekintetében egyaránt előképnek látszik. Weöres Sándor Mese c. verséről van szó. („Egy hegy megy …) Weöres ritmusa szabálytalanabb, a „verse” közepén és végén érvényesül a 4-3 szótagú sorok váltakozása, azaz az egy sor – egy ütem ritmus. Az első és a nyolcadik-kilencedik sor három szótagú, a többi nyolcban érvényesül a szabályos váltakozás. A ritmus-előkép annyiban is jogos, hogy Weöres versében a rapszodikusan változó szótagszám a tartalmi harmónia hiányával párosul, mintegy azt közvetíti. A meginduló, azaz egymás felé menetelő hegyek nyomasztó hangulatát, látomását az összemorzsolódástól félő ordasok ordítása erősíti. A két hegyet nem érdekli a környezet. Nyegle megjegyzésük, egyenrangúságuk hangoztatása nem ígér harmóniát. Ezzel szemben Csider Sándor szabályos ritmusú versében a zárlat optimista.

 

A másik asszociatív gondolat a Kárpátok géniuszának egy beszédét idézi fel, annak egy gondolatát, amelyben a nagy román nép az ő vezetésével újabb és újabb csúcsokat hódít meg. Akkoriban jutott eszembe, hogy ez azért nagy hullámvasút lehet, hiszen egyik csúcsról nem lehet „csak úgy” átugrani a másikra. Bizony, az elért csúcsról vissza kell ereszkedni a völgybe, a hegy lábához annak érdekében, hogy újabb csúcs felé indulhassunk. S ugyan hogyan is fordítsuk le ezt a „visszaereszkedést”? Hullámvölgyként, visszaesésként? Megéri egy recesszió az újabb csúcs meghódítására törekvés eufóriájában? Nem lenne elég egy csúcs, s ha ott maradunk, akkor akár békén is hagyhatjuk a többit? Csider versében is ez az antinómia jelenik meg. A géniusz nem adott receptet a közlekedésre, a mi költőnk erre tesz kísérletet.

 

Csider Sándor versében magának a hegynek a fogalma, az értelmezés is a befogadói szabadság területén honol. Hiszen az „enyém-hegy” és a „tied-hegy” felveti a rész-egész viszonyát, a személyiség és a tulajdon egységét vagy szétválását. Rólam van-e szó, valamely részemről-e, ami vagy az enyém, a birtokomban van vagy bennem van? Megfoghatóról vagy megfoghatatlanról? Szerintem nem kell a logika válaszait keresni ezekre a kérdésekre. Mindezt jelenti egyszerre is és külön-külön is.

 

S ha ezt felismertük, akkor az sem okoz gondolt, hogy hogyan értelmezzük a hídépítést. (A kertemben járva gyakran felmerül bennem a kérdés, hogy pl. a pókok hogyan építenek hálót két – egymástól távol álló – ág közé. Szárnyuk nincs, ezért csak úgy lehet, hogy egy szálon leereszkednek a földre – hacsak éppen nem fúj akkora szél, hogy még a levegőben átlendíti őket - majd valahogyan felkapaszkodnak a másik ágvégre. Ez tényleg két ágcsúcs közötti hídépítés pókfonálból.) Tehát hogyan is értelmezzük a hídépítést? Ha egymáséból (egymásból!) építkezünk, akkor már a híd elkészülése előtt át kell mennünk, át kell jussunk egymáshoz, hogy építőanyagot szerezzünk egymástól (egymásból!) a híd építéséhez. De ha már úgyis átjutottunk az építő anyagokért, akkor minek is kell a híd? Ez a dilemma feloldható azzal, hogy maga az építkezés, az egymásból építkezés figyelmet és fáradságot igénylő, tudatos tevékenység. Le kell mennünk a völgybe nekünk is, hogy feljussunk a másik hegyére. Újból és újból, amíg a híd el nem készül. De ha elkészül? Akkor mondhatjuk, egy másik Weöres-vers szavával, hogy ujjé (ezt mondja apuka, amikor a ház leér a földig), akkor örülhetünk. Hiszen ha van híd (sok szinonim szót lehet itt behelyettesíteni), akkor gyors és állandó és erőfeszítéstől mentes a további átjutás. Az egymáshoz való folyamatos közlekedés. Ezért lehet jelképes a két hegy és a közöttük épített híd.

 

Ha a vers szerkezetét nézzük, akkor pedig a háromságelméletem megvalósulási példájának is láthatom. Három versszaka a tézis-antitézis-szintézis elvén kapcsolódik egymáshoz. Az első versszakban a két hegy lehet akár Ady észak-foka, a második versszakban a kínlódó („de jaj, nem tudok így maradni”) hiányérzet kérdése már választ is kap, s a harmadik versszak a kölcsönösség reményében oldódik fel.

Ha vissza próbálunk térni a logikához, akkor felvetődhet a kérdés, hogy hány híd épül. Két külön híd-e, vagy egy közös, kétoldalról. De mi van két hegy között? Völgy. Akkor milyen híd lesz a két hegy között? Talán völgyhíd. A költő először kérdez: másikéra hogy juthatsz? Aztán azonnal válaszol is, felszólítással: építs hidat, átfuthatsz.

 

Most jön tehát a kérdésem: ki épít és hány hidat? Ez a harmadik versszakból nem derül ki, de valószínűbb, hogy ketten kettőt. Ha megnézzük azt a harmadik négy sort, ami két mondat, akkor az derül ki, hogy mindenki egyedül épít hidat, nem közösen teszik. Akkor lenne egy, ha ezt leírná a költő. Így mindkettő épít egyet, és az építőanyagot a másik hegyéből cseni el. S itt tehető fel a kérdés: miért nem egyet építenek, közösen, az összedobott anyagból? Miért kell a két hegy között két völgyhíd? Talán azért, mert autópálya két sávjáról lehet szó, s mindenki a saját útján megy a másikhoz. Hazatérni pedig a másik által épített úton lehet.

 

 1. Egy ciklus az Álomút kötetből

Verscímek a közlés sorrendjében: Játssz velem!, Ott van az út, ahol járunk, Gyöngy, Hívogató – Felelgető, Ilyen egyszerű, Aki szeret, Vágtass velük!, Lovacskánk, Virágban – világban, Virágzó fa, Cseresznyevirág, Hol talál hazára?, Fohász, Éghatárok, Hű a mindig más tájhoz, Öleli, ringatja, Égszínű tó, A víz virága, Jégvirág, Alkony. Tehát húsz vers.

Csider Sándor költői világának jellemzői a gyermeki tisztaság és egyszerűség, az ember és természet idilli összhangja. Ezt a címek önmagukban is jelzik, s az egyes művek tartalma alátámasztja. A ciklus gyűjtőcime lehetne: Te és a világ. Ha költőelődöket keresünk, akkor pl. Szabó Lőrinc és Wass Albert juthat eszünkbe, épp azért, mert ők adták címül ezt a négy szót. Szabó Lőrinc talán mint antipélda, hiszen nála, a Te meg a világ c. 1932-es kötet verseiben is a világ szemben áll az egyénnel. Szabó tehát a természetet egy sorba állítja az emberi világgal, nála mindegyik ellenséges. Nem jelenthet menedéket a természet az emberekkel szemben. Ezért aztán csak a belső érzelemvilág marad mint elvonulási lehetőség. (Pl. Az Egy álmai c. versben: „Fut az idő, és ami él, /annak mind igaza van. … Tengerbe, magunkba, vissza! Csak/ott lehetünk szabadok!/Nekünk többé semmit sem ad/ ami kint van, a Sok.”) Csider Sándornál viszont meg se jelenik a teljes emberi környezet. Nála a természet az uralkodó, amibe legfeljebb egy szeretett lény fér még bele. S az is lehet, hogy ezzel nem szemben áll Szabó Lőrinccel, hanem még túl is megy rajta. Annyira figyelmen kívül hagyja a zavaró és disszonáns nyüzsgő emberflórát, hogy még csak szóra se méltatja? Szabó Lőrinc említett kötetére és Csider verseire is jellemző, hogy a verskezdetek párbeszédre hívnak, s gyakran ezt önmegszólításként is értelmezhetjük. Abban is hasonlóság van kettőjük között, hogy mindketten folyamatosan újraírják a verseik egy részét. Csider legutóbb az Ilyen egyszerű című versét fogalmazta újra, így módunk van a két változat összehasonlítására is.

Wass Albert pedig a Te és a világ c. írását így kezdi: „Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül. A világot? A Te világodat.” S ugyan Csider Sándor verseiben „az emberek” valóban nem jelennek meg, mégis a teljes versvilág azt sugallja, hogy a költő bízik a világban. És egy vers kapcsán távolabbra is nézhetünk az időben. Az Égszínű tó Vajda János versét, a Nádas tavon címűt is eszünkbe juttathatja, hiszen az előbbi első két sora így szól: „Nádasban madarak énekelnek, / tojásban kis kacsák fészkelődnek.” az utóbbié pedig így: „Fönn az égen ragyogó nap./ Csillanó tükrén a tónak, / Mint az árnyék, leng a csónak.” Vajdánál a valóság azonban látomásba csap át, a lét-nemlét, a valóság-álom egybemosódásába, Csider a valóság talaján marad. Versének zárlata: „Helyéről hova, miért mozdulna? / Szőlőhegy néz az égszínű tóra.” S talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy a költő tudatosan vállalja a nagy megyei előd, Weöres Sándor téma- és hangzásvilágának mint hagyománynak az alkotó folytatását is. Ahogyan azt az első részben is megállapíthattuk, ott a hegy motívuma kapcsán.

 

Témák, motívumok. A költő a természettel való összhangot néhány visszatérő és jellemző motívumon keresztül mutatja meg. Fő motívuma a víz. Ez eleve a tisztaság, a megtisztulás valós és jelképes anyaga, (A víz virága „Keres tiszta világot, / lélek szárán virágot.” ), s az egyik őselem, az emberi lét egyik feltétele. De egyúttal a szépség forrása is: „ Napfény, holdsugár játszik a tóban, /változás rejlik az állandóban.” A másik visszatérő motívum a virág. A Fohász a Virágtündérhez szól, a pipacs a hazáját keresi (Hol talál hazára?) , s még a jég is virágba borulhat az ablakok üvegén. A fák virágai pedig a szépségükön túl nemcsak az elmúlást, hanem a minden tavaszon ismétlődő megújulást is jelentik. A virágmotívum összefoglalója a négysoros vers: „Virágban – világban Tündér lakik virágban, / virág tündér világban, / világ Isten karjában, /Isten virág álmában.” Megjelenik az első elemzett vershez hasonlóan az út is. Az út lélektől lélekig, s ez pedig Tóth Árpádot jutatja eszünkbe. Csider Sándor azonban optimista. Ha nincs út vagy híd, akkor építsünk. S Ott van az út, ahol járunk, vagyis nem az út határoz meg bennünket, hanem mi az utunkat. „Ahol vagyunk, ott jó lenni, /legjobb mégis: jönni-menni./ / Harangszóra tábort verünk,/szellőszóra útra kelünk.” A humanizált természetben a madarak és a lovacskák mellett egy érző lény járul hozzá és teszi teljessé a boldogságot, a társ. A költő szinte nemnélküli, egy verse utal csak a maszkulin nézőpontra (Gyöngy), a többiben beszélhet akár a lány, akár a fiú. (Játssz velem, Hívogató – Felelgető, Ilyen egyszerű, Aki szeret, Éghatárok). A minden verset átható fogalmi motívum pedig a szeretet. A természet és a társ szeretete. Ez kölcsönös, hiszen az előző mondatom alapján se egyértelmű, hogy az ember szereti-e a természetet és a társát vagy azok őt. Ahogyan anno tantermekben szoktam felhívni a figyelmet a mondatrészek tanításakor, illetve a jelentéstan témakörén belül, hogy pl. ez a mondat is ambivalens: „Az oroszlán simogatása veszélyes”. Az is veszélyes, ha mi simogatjuk az oroszlánt, és az is, ha ő minket. Egyik esetben az oroszlán birtokos jelző, a másik esetben burkolt tárgy („Az oroszlánt simogatni veszélyes”). Vagyis ennek mintájára a szeretet mindkét irányban érvényes. S ha már utaltunk a Virágban-világban c. verssel a természet és az ember felett álló lényre, akkor zárjuk vele a motívumokat felidéző gondolatsort. Csider burkoltan utal és csak néhány versben a létére. („Szivárványon sétálgatnánk / hétszín fényeken, / mind a ketten megláthatnánk, / mi van odafenn.” „Aki szeret, öleld át, / ég küldötte csillagát!” „Feledi minden földi gondját, / letérdel a zümmögő kertben, / méhecske-repülőket röptet, / mosolyogva játszik az Isten.”   „Tóparti templom harangja szólal, / emberi paroláz isteni szóval.” S a cikluszáró versben válik csak kissé konkrétabbá az isteni elrendeltség: „„Boldog, ki buzgón mind megtette, / Isten mit tőle sugallva kért, …”

 

A költői nyelv és beszédmód. Csider Sándor a versek harmadában egyes szám első személyben beszél, negyedében megszólító módon a másikhoz fordulva, vagyis a ciklus nagyobbik felében személyes hangon. Kilenc vers utal a szemlélődő, a természetben örömét lelő ember nézőpontjára. Egyik verscímmel mondva, ez Ilyen egyszerű. Valóban, mindegyik vers érthető, követhető, s ezt vagy a párhuzamos szerkesztés, a gondolatritmusok, vagy – s ez a ritkább – az ellenpontozás eszközével éri el. „Azért boldog az este, / mert szeretlek, s szeretsz te. / Átkarolsz, én mesélek, / szíved csücskén megélek.” „Nincs kéményünk, cifra házunk, / bokor alján szundikálunk.”  „Külön úton indulunk, / mégis együtt utazunk.” „ Bimbó szunnyad ágon, / benne éjszín álom, / fénytől ébredezik, / virágnak öltözik.”   „Hullan, elillan, fénnyé válik, / percre volt díszes, szép a világ.” S itt, ebben az utolsó idézetben megjelenik egy hapax legomenon, a „csinált szó”, vagyis a hullan. S jó is, hogy megjelenik, mert így legalább a szövegkörnyezetével szemléltetheti a költőnél ritka időmértékes ritmus egy példáját, a daktilusos-spondeusos verssort. Ez érhető tetten a ciklus végén is, az Alkony c. vers némely sorában. A másik egyéni szó is ugyanebben a versben van, a tocsolya, s ez ugyebár szóösszevonás. A versek jellemző költői képei a megszemélyesítés,  a metonímia („Medréből vadgalamb / kék eget kortyolgat,) és gyakoriak az alliterációk.

 

A versek többsége rövid. Rövidek a sorok, rövidek a versek. Hét vers áll kétsoros strófákból, s az átlagos versszakszám 4,3. Jellemző a 7-8 szótagból álló sor, a kétütemű ritmus, a páros rím. Kivétel a ciklus-záró vers a tíz szótagos soraival és öt versszakával. Ezt úgy is dekódolhatjuk, hogy a tudatos távolságtartó szándék jele.

 

A disszonancia elvétve jelenik meg, s az is megértő, elfogadó színezetben.„Útra készül? Engedd el, /hadd repüljön széllel el! / / Ajándék volt, sors adta, / színes fátylát itt hagyta.” Vagy:  „Veszélyt hordoz minden táj./ Könnyed hullik? Nekem fáj.” S végül: „Ellenségtől sosem félünk, / kezet fogunk, megbékélünk.”

 

   Az utolsó vers tartalma – ha úgy akarjuk – jelképes. S tán az se véletlen, hogy előtte a Jégvirág van. Az Alkony a nap végét, de egyúttal az életút végét is jelzi. A költő egy ponton konkrétan is utal erre. „Boldog, ki buzgón mind megtette, / Isten mit tőle sugallva kért, / arany fény ömlik két kezére, / s újra forog az időkerék.” A vers természeti képei, az igék – megpihen, vár, simul, ballag, csukódnak, ringat – az előbb idézett negyedik versszak megbékélő attitűdjét támasztják alá, erősítik meg. De ne ezzel a látszólag szomorú gondolattal zárjuk a versekről való gondolkodásunkat, hanem a művek utóéletével. A recenzens-rezonőr tudhatja, hogy Csider Sándor nagyon sok találkozón vesz részt, ahol a verseit, versesköteteit ismerteti. Ezek jelentős része gyermekeknek tartott interaktív foglalkozás. S valóban, a mai magyar líra képviselői közül kevesen gondolnak a tíz év alattiakra, s a ciklus verseinek többsége alkalmas a kisiskolások versérzékenységének fejlesztésére, csoportos aktív versátélésre, a közösségi élmény, a közösségtudat fenntartására és növelésére. Ezért aztán joggal kívánhatjuk mind a versszerető közönség, mind a költő számára, hogy még sokáig részesíthessék egymást a meghitt találkozók élményében.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A kommunikáció ötödik forradalma (politikailag korrekten). Egy vitairat-sorozat tömörítvénye.

 

   A forradalom mint változás elvesztette ugyan a szalonképességét a társadalmi és politikai folyamatok értelmezésének fogalmi rendszerében, (másképpen szólva kiesett a „politikailag inkorrekt” beszéd szótárából, kivétel lehet a fülkeforradalom), de tudományos-technikai értelemben talán még a segítségünkre lehet. Hiszen a hegeli (vagy a marxi?) dialektika egyik alaptörvénye, – a mennyiségi felhalmozódás minőségbe való átcsapása, a lukácsi értelemben vett megszakítottság, az ugrás -, bizony nagyon sokszor kimutatható egy egyén vagy kisebb-nagyobb közösség, netán az egész emberiség életében. Ilyen változásként él a művelt közönség tudatában Fülöp Géza nyomán a kommunikáció öt forradalma, a beszéd, az írás, a nyomtatás, a távközlés és a digitális információ forradalmi korszakai.

http://old.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/mediaismeret/flp_gza_fle_kommunikcis_korszakols.html

 

   Természetesen ez az öt változás sem egyik napról a másikra következett be, sőt az első kettőt még csak konkrét időponthoz és nevezetes személyhez se tudjuk kapcsolni. A nyomtatást már igen, 1440-hez és Johann Gutenberghez.

http://regi.oszk.hu/hun/kiallit/virtualis/nyomdak_old/nyomtatott_konyv_index_hu.htm

Utána több évszázados fejlődési folyamat vezetett el a könyvek és időszaki kiadványok gyorsan szaporodó számán és minőségén át a mai számítógépeink szövegszerkesztőjéig és nyomtatójáig. Ugyanezt mondhatjuk el a távközlésről. Morse a távíróját 1837-ben szabadalmaztatta. Innen a telefonon, telexen, a rádió- és tv-sugárzáson át a mai mobiltelefonokig és pl. a konferencia-szintű, többrésztvevős Skype-beszélgetésekig vezet az út, beleértve a hang- és képrögzítés technikáját is.

 

   A jelenlegi utolsó forradalom „napja” 1952-ben következett be, az első programozható számítógép üzembe helyezésekor. Neumann János nevéhez köthető, ő találta ki, azaz ő kapcsolta össze a kettes számrendszert és az elektroncsövet. A bit-byte alapú számolás és tárolás máig megmaradt, de közben a számokon túl a legbonyolultabb karakterek kódolására is alkalmassá vált. Így lehet manapság óriási méretű szövegeket és grafikus-ikonikus információkat tárolni és továbbítani, azokban a legbonyolultabb módon tájékozódni.

 

   Mindeközben megfigyelhetjük azt is, hogy az egyes forradalmak közötti időszak egyre rövidül. Lassan itt lenne az ideje a hatodik forradalomnak, ennek persze sem a mibenlétét, sem a közelebbi időpontját nem tippelgetem. De itt érkeztem el a mondandómhoz, az utóbbi három   forradalom összefüggéséhez. Hiszen a Gutenberg-galaxis létét veszélyeztetve érezték már a negyedik forradalom idején. Marsall McLuhan 1962-ben megjelentetett könyvében a könyv halálhírét jövendölte. A nyomtatott kultúrahordozók azonban átvészelték ezt a forradalmat. S most érkeztünk el azokhoz az évtizedekhez, amelyek újra felvetik ezt a veszélyt, most már sokkal nagyobb erővel. Hiszen korábban csak a mikrofilm volt a konkurrense illetve a hatékony pótolója a sok helyet elfoglaló nyomtatott kiadványoknak, s a mikroleolvasó nem lett közfogyasztási cikk, csupán a könyvtárak állagmegóvó és helytakarékos céljait tudta szolgálni. Az E-könyvek és az E-folyóiratok, a világháló adatbázisai azonban már behatoltak a széles néptömegekbe, reális alternatívát jelentenek mind a nyomdák-kiadók-terjesztőkkel, mind a könyvtárakkal szemben. Az eleve elektronikusan kiadott új források mellett megjelent a visszamenőleges digitalizálás, s nemcsak a nyomtatott dokumentumoké, hanem a kéziratoké is. Pl. szülőfalum, Nemescsó nagy múltú evangélikus gyülekezetének értékes kéziratos dokumentumai is elérhetők már a világhálón, a hungaricana.hu site-on.

 

   Mindez kérdéseket támaszt a hagyományos nyomtatott könyvek és időszaki kiadványok jövőjét illetően. Hiszen egyre több könyv jelenik meg hazánkban is mindkét változatban, s az időszaki kiadványok többsége is elérhető a neten, különböző korlátok között. Sőt, pl. a Magyartanítás c. módszertani szaklap évi öt száma 2013-tól csak elektronikusan jelenik meg, így fizethető elő horribilis összegért, évi 1000 forintért. S ha a Világirodalmi lexikon 19 kötetének 16 000 oldala is elfér egy cd-rom-on, akkor a nyilvános és a házikönyvtárakban miért foglaljon el két egész polcot? Manapság már minden igényes könyv és folyóiratszám úgyis számítógépen készül. Onnan most három úton indulhat el: egy szerverre, ahol bárki hozzáférhet a nap 24 órájában; egy CD-re, ami megvásárolható, hazavihető; és a nyomdába, hogy a közel hatszáz éves hagyomány folytatója lehessen. Tegyük fel a kérdést: szükség van-e mindig erre a harmadik útra. Tudom persze, hogy a könyvszerető kultúrlény ragaszkodik a hagyományhoz, a megszokott formához, a kézbe vehető, megszagolható, lapozható könyvhöz. De tudjuk azt is, hogy ami valamikor keletkezett, az nem élhet örökké. Még a Földünk, a Naprendszerünk élete is véges. (Goethe: „Minden, mi keletkezik, megérdemli, hogy tönkremenjen.” Illetve József Attila: „Csak ami nincs, annak van bokra … Ami van, széthull darabokra.”) Nézzük a nagy társadalmi „forradalmakat”. Tönkrement az ősközösségi formáció az első rabszolgatartó (s ennek velejárójaként az első rabszolga) megjelenésével. Majd ők is tönkrementek, illetve átalakultak földesúrrá és jobbággyá, s azután máig hatóan tőkéssé és munkássá. Egy időben úgy látszott, hogy ez a harmadik osztálytársadalom is kimegy a divatból, s visszajön helyette az ősközösség magasabb szinten. Ez lett volna a kommunizmus. … Miért ne lenne véges tehát a hagyományos, nyomtatott információhordozók élete, nemcsak ontogenetikusan, egyenként, hanem filogenetikusan is? Hogy ez a „vég” mikorra válik teljessé, azt nem tudhatjuk. De Neumann találmányából mára elérhető árú okostelefon és tablet lett, amiken a világháló hatalmas kapacitású szerverei segítségével pillanatok alatt hozzájuthatunk a bennünket érdeklő olvasnivalóhoz. Mondhatja most magának az olvasó, hogy de hát hol marad az üzlet, az üzleti érdek? Ennek fejtegetése hosszabb terjedelmet igényelne. Most csak annyit érdemes megjegyezni, hogy egy könyv árának kb. csak a fele az előállítóké (író-kiadó-nyomda), a másik fele – és persze az üzleti kockázat másik fele is – a terjesztőké. Ezt a másik felét spórolhatja meg az ötödik kommunikációs forradalom, olcsóbbá vagy teljesen ingyenessé téve a szellemi értékek elérését, s mellesleg megmenthet sok-sok fát a kivágástól. Ebben a tekintetben akár infokommunizmusnak is nevezhetjük az ötödik forradalom végeredményét.

   Meddig fognak tehát a nyomdák könyvek és időszaki kiadványok előállításával foglalkozni?

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Polák István - Odüsszeusz utolsó utazása

 

   Dante Alighieri (1265-1321) óriásként egyik lábával a középkorban áll, a másikkal már a reneszánszban. Túlvilági utazásában, az Isteni színjátékban a mindent átfogó isteni rend világosodik meg. A középkori felfogás szerint a teremtett világ minden történése az egyetlen, hatalmas isteni terv részét alkotja, ezért e műben a világ minden oldalának meg kell mutatkoznia. A földi világban az isteni akarat kevésbé nyilvánvalóan mutatkozik meg, mint a túlvilágon, ahol az isteni ítélkezés révén teljes egyértelműségében jelenik meg. Isten a lelkek túlvilági helyét földi tetteik alapján jelöli ki, így a lélek sorsa földi létének lényegét is feltárja. Dante túlvilági utazása mélyen személyes esemény: nem csupán a világrend tárgyilagos leírása, hanem egyben saját lelkének fejlődéstörténete is.

   Ez eddig vázlatosan a középkori láb nyomát írja körül. A tudatosan komponált mű azonban – az isteni háromság mintáját is követve – egyúttal egy művelt reneszánsz elme alkotása. Dante ezzel a művel köti össze a két művelődéstörténeti korszakot, a középkort és a reneszánszt. A tudás, az egyéni alkotás rangjának, s ezzel együtt hírnevének is vállalása már reneszánsz jellemvonás. A hármas szerkezet (a Földön kívüli világ három egyenlő részre osztott, háromszor harminchárom énekben történő bemutatása) kicsiben is megvalósul, a hármas versszaktagolásban, a tercinákban. S konkrétan is – akár a mai évtizedünkig hatóan is – tetten érhető a huszonhatodik énekben, aminek a címe: Odysseus utolsó utazása. Homérosz egyik hősét Dante a Pokol nyolcadik körébe helyezi. Pogányként nem is kerülhetne máshová, mint a pokolba, de a nyolcadik kör egyúttal kör egyúttal a megbízhatatlanok köre is. Külön neve van: Rondabugyrod. A tíz bugyor közül a nyolcadikban talál rá Dante tehát Odüsszeuszra. Ez a bugyor a tisztességtelen tanácsadók és a másokat becsapók szenvedésének színhelye. Ithaka királya a csele miatt, a csellel elfoglalt Trója miatt érdemelte meg ezt a bugyrot. Odüsszeusz elmondja utolsó utazásának történetét, ami a Földközi tenger nyugati végéhez, a spanyol partokhoz vezetett, majd Gibraltárhoz , s azon túl.  „… a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, / hol Herkules emelte oszlopát,…” – mondja az ókori hős. S így folytatja:

 

„Ó társak, bár veszélyek ezre víjja

   szíveteket, mégis Nyugatra hágtok:

   ha látásotokból, bármi sok a híja

őriztek” – szóltam – „még egy csöppnyi lángot,

   ne sajnáljátok megkeresni tőle

   a Nap útján a néptelen világot!

Gondoljatok az emberi erőre:

   nem születtetek tengni, mint az állat,

   hanem tudni és haladni előre!”

Így tettem bennük élessé a vágyat,

   e kis beszéddel, útra; úgy, hogy őket

   alig tarthattam, nem volt egyse fáradt.

A far keletre és az evezőket

   bolond repülés szárnyaivá tettük,

   s vitorláink mind balfelé verődtek.

Új ég, új csillag ragyogott felettünk,

   ha jött az éj; a mi egünk lebújva

   a tenger alá, már egészen eltűnt.

 

 

   Ebből a teljesebb idézetből látható a három sor szövegkörnyezete. A felszólítást Odüsszeusz a társaihoz intézi, továbbhaladásra bíztatja őket a Nap útján, Nyugat felé, a néptelen világ felé, a megismerés felé. Olcsó párhuzam ezeket a sorokat a mai életünkre vetíteni, de nem lehet elkerülni. S így még tovább aktualizálható is a két sor („nem születtetek tengni, mint az állat, / hanem tudni és haladni előre!”), így kapcsolható a szerk. rovatban is jelzett módon a következő íráshoz, ami itt olvasható.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polák István – Politikailag korrekten a szegénységről

 

A., Az Élet és Irodalom 2017. 23. számában megjelent írás, mint kiindulópont

 

Polák István – Politikailag korrekten

Lehet-e egyszerre nyíltan és politikailag korrekten beszélni a mai magyar szegénység okairól? Tegyünk egy próbát.

Így idézi Székely Gábor az ÉS 17. számában Gerő András egy gondolatát: „…a polgárosodás értékrendjét nélkülöző gondolkodásban az sem merül fel, hogy valaki saját hibájából is lehet szegény.”

Miért nem merül fel? Mert azzal deprimálnánk szegény szegényeket, azt a négymilliót? Nézzük vázlatosan.

Három ok miatt lehet valaki szegény. Először, mert nincs jövedelme vagy vagyona, s azért nincs, mert nincs munkája, s munkája azért nincs, mert nincs képzettsége vagy káros szenvedélyei vannak, vagy rossz vidéken lakik. (Mindezek további okai messzire vezetnek.) Másodszor azért lehet szegény, mert jövedelme ugyan van, de kevés. Miért kevés? Mert nem kurrens a szakmája (nem informatikus vagy politikus), illetve mert a munkáltatója minimálbéren tartja. Mindegyik esetben csak magát okolhatja. Tanult volna jobb szakmát, vagy keresne jobban fizető munkáltatót. Tudna keresni? (Egy nagyváros kisvállalkozója minden munkása minimál béres, de ő maga évente cseréli az autóját.) Harmadszor pedig azért (s ez utólagos kiegészítés, az MTA 2017.05.30-i konferenciájának a hatására került ide, Baló György esti műsora nyomán), mert 2011 óta egyre erősebben hat az a tudatos kormányzati „szociálpolitika”, ami a nagycsaládosokat nem családi pótlékkal támogatja, hanem adókedvezménnyel. Tehát különbséget tesz a dolgozó és a nemdolgozó szülő gyereke között. (Hosszú lenne végigkövetni ennek a folyamatát. Lényege az, hogy ha egy háromgyerekes családot csak egy közmunkás tart el, akkor az a család a havi közmunkabér után kereken 25 000 forint adó- és járulékkedvezményt kap, s ez nem is szól az év 12 hónapjára, hiszen egész évben nem közmunkás, ha pedig két fiatal pedagógus, akkor ők a teljes, százezres kedvezményt igénybe vehetik egész évben. Vagyis megállapítható, hogy ebben a rendszerben egy pedagógus gyereke legalább ötször akkora támogatást érdemel, mint egy közmunkás gyereke. Tehát ötször annyit is ér?)

 

Melyek lehetnek a kilábalási útvonalak.

a., A munkanélküliek számára termelő munkahelyet telepíteni (Iparit, mezőgazdaságit, nem stadiont). Megvolt?

b., A munkanélkülieket szakmára oktatni, nem közmunkára szervezni. Megvolt?

c., A kiskeresetűek munkahelyeire modern technológiát telepíteni, ami nagyobb értéket termel. Megvolt?

d., Nem minimálbért adni, hanem tisztességeset. Megvolt? (Nem tudom, hogy az ország ötödik leggazdagabb emberének van-e 16 000 alkalmazottja. Tételezzük fel, hogy van. S képzeljük el, hogy mi lett volna, ha a tavalyi vagyongyarapodásának csak a feléről, azaz ötvenmilliárdról mondott volna le, adta volna oda annak a tizenhatezer beosztottjának. Fejenként vagy bruttó százötvenezres fizetésemelésre futotta volna belőle vagy kétmilliós jutalomra. Aztán képzeljük el, hogy ezt a pozitív példát követte volna a sok sorstárs nagyvállalkozó. Aztán ébredjünk fel.)

e., A családi adókedvezmények helyett (amik a jobb módú családok gyerekeit ötször olyan értékesnek tekintik, mint a közmunkások gyerekeit) minden gyereket egyenlőnek tekintve, azonos mértékben támogatni családi pótlékkal, illetve a többgyerekes családokat nem a jövedelmük, hanem a gyermekek száma szerinti mértékben, de diszkrimináció nélkül, egyformán dotálni.

 

B., A folytatás

A téma benne van a levegőben.

 

a., Előbb az okokról

 

 1. A Jobbik béruniós kampánya, amire pl. Csath Magdolna reagált épp a napokban a Magyar Időkben, szegényes érvekkel bizonygatva, hogy miért nem lehet, hogy miért kell megmaradni a bérkülönbségnek.

http://magyaridok.hu/gazdasag/illuzio-a-jobbik-berunios-otlete-1794631/ Pl:

A fejlettebb technológiával rendelkező munkaadóknak kevesebb embert kell foglalkoztatniuk, akiknek így magasabb bért tudnak fizetni.” Elfelejti azonban hozzátenni, hogy a munkaadók a fejlett technológiát nem ajándékba kapták, hanem kigazdálkodták. Hogyan tudták azt megtenni, a közben is magasabb bérek mellett? Ha a magyar vállalkozónak korszerűtlenebb a technológiája, akkor persze kevesebbet termel, de olcsóbban is. Tehát százalékosan lehet ugyanakkora az általa előállított „értéktöbblet”. S itt jöjjünk elő újra az ország ötödik leggazdagabb emberével. Akiről csak annyi derült ki (de annyi azért kiderült), hogy egy év alatt százmilliárddal nőtt a vagyona. Ez persze nem feltétlenül jelent ugyanennyi likvid tőkét. Benne vannak pl. a balatoni campingek, a lignitbánya, az Echo Tv vagy a Mediaworks. Tehát összértékben nőtt százmilliárddal. Akkor azonban, amikor nőtt, akkor az új vagyonelemeket meg kellett venni. Ki kellett fizetni valahogyan az árát. S itt két eset lehetséges.

a., Vagy áron alul vásárolt s a 100 000 000 000 (lássuk leírva is a százmilliárdot) nem került annyiba, hanem csak pl. a felébe. Illetve közben felmehetett az értéke. Ahogyan legutóbb felment a részvényeinek az értéke hatmilliárddal (azaz 6 000 000 000-dal), pusztán attól, hogy bankot is vásárolt.

b., Vagy piaci áron vásárolt. S mindkét esetben felmerül a kérdés, ugyanaz a kérdés: az előző évi húszmilliárdos (20 000 000 000-os) vagyonnak hogyan lehetett 500 %-os hozama egy év alatt, ami a vásárlások forrását képezhette. A nyugati jól menő vállalkozásoknak általában az éves bevétel 5-10 %-a tekinthető nyereségnek vagy hozamnak. Amiről dönthetnek, hogy mire költik, milyen arányban veszik ki az üzletből illetve forgatják vissza.(Nagy szélsőségek között ingadozhat, s van olyan év, amikor pl. negatív az éves szaldó.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/gyorkkv12.pdf

A fenti forrás szerint 2012-ben 644 000 kkv volt hazánkban, s egyenként átlagosan hetvenmillió volt az éves nettó árbevételük. Hogy ez mekkora hányada volt a forgalomnak, azt a KSH nem közölte. Tehát 1330 kkv kellene hozzá, hogy a százmilliárd összejöjjön. De ha a nettó árbevételét minden kkv új beruházásra költené, akkor mivel „fűtené” a korábbi termelő vagy szolgáltató tevékenységét a következő évben?

 

„A piacgazdaság sem teszi lehetővé a központilag szabályozott egységes fizetéseket, így az állam elsősorban a közszféra béremelésein keresztül tudja a piaci bérek emelését ösztönözni.” Na meg a minimálbérek államilag vezérelt emelésével, tehetjük hozzá. Erre persze szükség van, ha maguktól nem emelkednek. De ez az emelés metodikailag azonos a bérunió fogalmával. „Csath Magdolna ugyanakkor kiemelte: azt a célt mindenképpen ki kellene tűzni, hogy a béreket minden szakmában és területen mielőbb felzárkóztatjuk az európai átlagbérhez.” Vagyis mégis bérunió? Hiszen az mindenki számára világos lehet, hogy nem egy nap vagy egy hét alatt lehetne elérni.

     Lentner Csaba, a Közszolgálati Egyetem tanára  beszélt arról az elvárásról, hogy a multinacionális vállalat ne vigye ki az összes hasznát, hanem egy részét forgassa vissza. De ez csak elvárás lehet. Ráadásul egyenlő elvárásokat kell támasztani, ugyanezt a magyar kis és nagyvállalkozásokkal szemben is. Ha egy magyar vállalkozó nem fizet a minimálbér felett, a dolgozó életkorától és szaktudásáról függetlenül, ha nem fejleszt és nem bővít, illetve csak ha nagyon muszáj, hanem helyette elkölti a hasznot, akkor pl. a Mercedestől se várjuk el ezt. Hogyan forgassa vissza? Növelje a termelést, építsen új szerelőcsarnokot, vegyen fel több munkást? Úgyis megteszi, ha a piac és a verseny igényli és beleillik az üzleti stratégiájába, a távlati céljaiba. Ha pedig ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor raktárra termeljen? Vagy létesítsen melléküzemágat kávéfőzők vagy elektromos fogkefék gyártására? Kár tehát közhelyeket ismételgetni. A visszaforgatást segíteni, ösztönözni lehet, de elvárni nem.

   S miért ne lehetne bérunió, ha van árunió, ha a Tesco-kban vagy a Spar-okban szinte minden ugyanannyiba kerül, országtól függetlenül? S ha ugyanolyan gyártósoron dolgozik a melós Stuttgartban mint Kecskeméten, ha ugyanannyit teljesít, akkor miért legyen bérkülönbség?

 

2.Parragh László parlagi érvelése a gimnáziumi diákok számának csökkentése mellett.

http://index.hu/gazdasag/2017/06/08/parragh_oriasi_hiba_hogy_polgarmesterek_nem_zarnak_be_gimnaziumokat/

„A magyar mikro- és kisvállalkozások, de még a közepesek sem igazán versenyképesek, nem tudnak a nemzetközi piacon egységnyi idő alatt akkora értéket előállítani, mint a versenytársak – mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke csütörtökön Debrecenben az MTI szerint.” "Ha túl erősen nyomjuk a béreket fölfelé, azt nem tudják kitermelni", ha viszont nem, akkor "kiürül az ország" - mondta Parragh László .

„Az elmúlt öt évben 100 ezer gyerek esett ki a középfokú képzésből, ebből 84 ezer a szakképzésből" – mondta Parragh László. Óriási hibának nevezte, hogy "polgármesterek nem mernek bezárni gimnáziumokat." Szerinte van olyan vidéki gimnázium, ahol 2,5 tanulmányi átlaggal indítottak első osztályt.

 

Az idézetekhez. Jó lenne, ha a feltételezéseit is elmondta volna az első mondat állításának okairól és ellenszereiről. Továbbá arról, hogy mi a középút a másik mondatában jelzett két szélső helyzet között. Továbbá arról, hogy honnan és hova esett ki az általa jelzett, évenkénti 20 000 gyerek. Ha a húszezerből 17 000 a szakképzésből esett ki, az bizony a szakképzésben részt vevők közel kétharmada. Ez nagy szégyene lehetne az ő javaslatára az Ipari Minisztérium hatáskörébe utalt szakképzésnek. Ha valóban a középfokú képzésből estek volna ki.

 

Illetve nézzük meg közelebbről Parragh számait. Az elmúlt öt ében a középfokú képzésbe belépők születéskori létszáma évenként 96000 és 100000 között volt. 2016-ban az akkori kb. 96 000 tizennégy éves fiatalból azonban csak 82 000 tanuló adott be jelentkezést valamilyen középfokú iskolába. Közülük felvettek 19600-at a mai nevén szakközépiskolába azaz hároméves szakképzésre, s 58900-at felvettek érettségire képző gimnáziumba vagy szakgimnáziumba.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok    Talán fele-fele arányban a kettőt tekintve. Parragh tehát ha évente húszezer kiesőről beszél, akkor feltehetőleg nemcsak azokra gondol, akik kiestek a képzésből, hanem azokra is, akik be se estek a képzésbe. Például arról 14000-ről, akik – mivel tankötelesek – valahol az általános iskolai képzésben rejtőztek, a felső tagozatban. Későbbi iskolakezdőkként vagy évismétlőkként. De akkor itt kellett volna lenniük viszont az idősebbeknek, a korábbi években végzetteknek, a 15-16 éveseknek. Akiknek már nem kellett jelentkezniük se, mert betöltötték a tanköteles kort, a 16. évre leszállítottat. Ők a nagy veszteség, akik be se esnek, az arányukat tekintve is, nem elsősorban azok, akik beesnek, majd kiesnek. De nézzük tovább. Mit jelenthet az, hogy az évente kieső 20000-ből 17000 a szakképzésből esik ki? Csak találgatni tudunk a számokkal dobálódzó ipartestületi csúcsvezető szavait követve. Azt, hogy elkezdi, de nem fejezi be? Igen, feltehetően elsősorban ezt jelenti. Hiszen egykori iskolámban is volt olyan villanyszerelő szakmát tanuló osztály, amelynek csak a harmada jutott el a szakmunkásvizsgáig. A többiek visszabuktak vagy kimaradtak. Illetve ezt sem jelentheti, hiszen csak 20 000 körüli az évenkénti beiskolázás ebbe az iskolatípusba. Abból nem eshet ki 17000. Ha azonban mindig megvan az évenként 12-15 000 olyan fiatal, aki nem kezd középfokú tanulmányokba, és ki nem mondva beleértette őket is P.L. a kiesőkbe, akkor már csak évi átlagban 4000 a szakképzésből ténylegesen kiesők száma. Ez mintegy 20 %-a az itt tanulást kezdőknek. Ezzel szemben pedig – ha igazak az adatai -, akkor az évenkénti 55-60 000 érettségi felé induló fiatalból évente kieső 3000 az ő alapsokaságuknak csak 5 %-a. Húsz szálalék áll az öt százalékkal szemben.    S ezek után van bátorsága Parragh Lászlónak a gimnáziumok vagy a gimnáziumi osztályok csökkentését követelni. Ahelyett hogy arra a problémára keresne orvosságot, hogy mik az okai a 20 %-nak.

Néhány okot persze magunk is tudunk. Egyik a korai szakmaválasztás, amit épp ő idézett elő. A modern, duális képzésnek elkeresztelt, de valójában a kádári időket visszahozó, 14 éves korra visszatett és újra három évessé tett szakképzéssel. Tujuk, hogy ennek elsősorban takarékossági okai voltak. Korábban ugyanis a 2+2-es vagy a 2+3-as rendszerben a szakképző oskolákban kellett szakmát választani, s nem a nyolcadik osztály második félévének elején. Vagyis korábban csak szakmai irányt kellett választani. A volt iskolámban pl. ilyen irányok voltak a villamosipari, a szolgáltató és ruhaipari, de a 10. osztály félévekor nem volt kötelező ezeknek az irányoknak megfelelő konkrét szakmát választani, - pl. hálózati villanyszerelő, épületvillamosság-szerelő vagy villamos gépszerelő, illetve fodrász, kárpitos, férfiruha- vagy nőiruha-készítő – hanem még másik iskolába is át lehetett menni, más szakmát tanulni, ha volt a fiatalt befogadó gyakorlóhely, s befért a másik iskola induló szakmai osztályába.

A másik ok a nagyon heterogén színvonal, amivel a különböző (városi, városkörnyéki vagy távoli községi) iskolákból összegyűlő és egy osztályba kerülő diákok érkeznek. Ezt nemcsak magyart tanítva és osztályfőnökként tapasztaltam, hanem a kollégákkal való beszélgetésekben és pl. a szakszerűtlen matematikaórai helyettesítéseimen is. Szakmunkástanuló osztályokban mindig matematika órát tartottam, gyakorló órát. S valóban elhültem, azt látva, hogy a nyolcadikból elengedett gyerekek nem tudnak százalékot számítani. De akkor is elhültem, amikor egy 16 soros vers megtanulását akartam kontrollálni, s az a diák, aki csak a felét tudta elmondani, reklamálni próbált az elégtelenje miatt. Azzal a felkiáltással, hogy az általános iskolájában az nem volt egyes. Megkérdeztem tőle, hogy szerinte majd egy félbehagyott ruháért, vagy egy félig megjavított mosógépért mennyi pénzt fog kapni. Ennek az eltérő képzettségi szintnek a kiegyenlítésére is jó volt (a szakmára való felkészítés mellett) a korábbi 9-10.évfolyam. S talán nem véletlen, hogy a tízosztályos általános iskola ( a hatosztályos „alsó tagozat” és a négyosztályos szaktárgyi oktatás) egyes oktatási szakértők és egyes politikai pártok kedvenc écái közé tartoznak.

 

   (Arról ne is beszéljünk, hogy P.L. egy brosúrával le van maradva. Nem a polgármester szünteti meg a gimnáziumot.) Érdemes lett volna tehát neki pl. a ma húszévesek között nézelődni, s ugyanebben a beszédében elmondani, hogy nekik milyen a végzettségi megoszlásuk. Ezt mi is megpróbáltuk a neten, de csak fél sikerrel Ld.:

 

http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

 

2014-ben a középiskolás korosztályok 32.6 %-a tanult gimnáziumban, 38 %-a a még akkori szakközépiskolában, s 24 %-uk szakiskolában. (Mivel a létszám évente a 100000 körüli, ezért a százalékok itt is és később is egyúttal annyiszor ezer fiatalt jelentenek.)

Ugyanekkor azaz 2014-ben a 20-24 év közöttieknek a 15,7 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett, 14,8 %-uk legmagasabb végzettsége szakiskola volt, 60,5 %-uk érettségizett, s 9 %-uk rendelkezett felsőfokú diplomával. Mivel ez utóbbi elhúzódó, túlnyúlik a 24 éves koron, abból a hatvanésfél százalékból kerülnek ki a mondjuk harminc éves korukra már tán 15 %-nyit is kitevő diplomások. De azt is sejthetjük, hogy ezek a tíz évvel idősebbek is jártak középiskolába. S azt vehetjük észre, hogy a náluk tíz évvel fiatalabbak között 2014-ben az érettségi felé menetelt a 70 %, a szakmunkásbizonyítvány felé a 24 %. HA közülük is annyian fognak majd tíz év múlva a célba érni, mint az elődeik, akkor a várható veszteség az érettségi felé vezető úton 13 %-os (hetvenhez a tíz), a szakképzésben elszenvedhető veszteség ugyanakkor 40 %-os (24-hez a tíz).

Summázva tehát: Parragh úrnak érdemes lenne nem a gimnáziumok és (régi néven) szakközépiskolák portája előtt seperni, hanem egyrészt azzal foglalkozni, hogy évente 12-13 000  gyerek miért nem kerül be a szakképzésbe se, s évente többezer gyerek miért esik ki végleg belőle, végzettség nélkül. Ha az itteni veszteségeket csak a felére tudnák mérsékelni, máris sokat javulhatna a szakmunkáskínálat. de az is lehet, hogy majdnem ugyanannyival nőne a szakképzett közmunkások száma. Mert ha pl. a helyi yx nevű kkv nettó 200 000 Ft-os fizetéssel csábítaná a pályakezdő hidegburkolókat, akkor alighanem rögtön többszörös túljelentkezés lenne erre a szakmára. (Persze, erre mondhatná Parragh úr, hogy akkor a kkv-nak muszáj lenne a duplájára emelni a hidegburkolás négyzetméterenkénti munkadíját, s ki tudná azt kifizetni. S ebben igaza is lenne, mert csak akkor tudná pl. a pályakezdő ápolónő vagy fűtés-víz-gázszerelő megrendelőként kifizetni, ha ő is ugyanúgy a dupla pályakezdő bért kapná. S már vissza is értünk a bérunióhoz.)

 

Kiegészítés 2017.07.08-án. Moldova György idézi a nyugdíjasokról írt könyvének első részében (Kegyelemkenyér 1.) a Csongrád megyei munkanélküliek számait iskolai végzettség szerint. A Dél-Magyarország egyik írására hivatkozik, ahol 2011-es adatokat közölnek. Az akkor regisztrált munkanélküliek között 6676-an voltak az általános iskolát végzettek, 6293-an a szakiskolai végzettségűek azaz szakmunkások, 4328-an a szakközépiskolai végzettségűek, 1931-en a gimnáziumban végzettek s végül 1631-en a diplomások. Százalékosan (a számítást P.I. végezte el): 32-30-20-10-8. Ordítóan beszédes, hogy az első két számban minimális az eltérés, s még a harmadik is sokkal közelebb van ehhez a kettőhöz, mint az azt követőhöz. Az utolsó kettő pedig szinte azonos.

 

3.Ok lehet a magyar ember röghöz kötődése, immobilitása. Nagyon nehezen települ át az ország egyik részéből a másikba, még akkor is, ha jól járna vele. Persze ebben akadályozza a magyar lakások tulajdonszerkezete is. Hiszen még a mai kedvezmények is a magántulajdonú lakás irányába lökik a fiatal házasokat. Pedig egy Puskás Stadion árából legalább tízezer bérlakást lehetett volna építeni. Arról ne is beszéljünk, hogy a stadion a megépülése után is csak vinni fogja a pénzt. Mert tavaly a helyi NBI-es focicsapatnak is csak az éves költségvetésének az 1 %-a volt a jegybevétel. A 10000 bérlakás sokkal jobban generálná pl. lakberendezési tárgyak forgalmát, a szolgáltatások igénybevételét. A megtakarítás hiánya és a lakás-magántulajdon tehát alig teszi lehetővé a „munkaerő országon belüli szabad áramlását”.

 

4.Az idénymunkák összehangolatlansága, megszervezetlensége.

Ezért mutatkozik pl. munkaerőhiány idén a Balaton körül. Mert a vállalkozó kedvű hazánkfiai már a szomszédban vállalkoznak, ahol a síterepek nemcsak télre adnak munkát, illetve a téli szezon eltartja a nyárit is. Hazánkban télen csak a termálhotelek adnak folyamatos munkát. Illetve a mezőgazdasági idénymunka elfogyása. Saját tapasztalatom a lakásomhoz közeli gyümölcsösben, hogy csak nagyon kevés állandó munkása van, s alig több idénymunkása. Jobban megéri a friss telepítésű gyümölcssorokba ültetett eper szedetése „szedd magad”-akcióval, hiszen a heti két napon autók százai jelennek meg, s szedik le a több mázsa termést. Ennyi munkást nem is találnának. S ugyanez történik később a barackokkal és a meggyel is. Még a hullott gyümölcsre is hirdetnek akciót, cefreanyag szedésére. S a gyümölcsöt tán alig adják olcsóbban, mint amennyiért a nagykereskedő megvenné, de ha a munkaköltséget is néznénk, akkor így még jobban is járnak.

 

5.S a csúcson a miniszterelnök meggyőződése a munkaalapú társadalom mindenhatóságáról. (Tegyük hozzá, hogy ez ma hazánkban a tudás alapú társadalom ellentétpárja lett, annak ellenére, hogy teletömték elméleti ismeretekkel a felső tagozat közismereti tárgyait. Erről egy éve volt egy kis mérésem. Egy ötödik osztály tíz legjobb tanulójával készítettem egy felmérést februárban úgy, hogy négy tantárgy előző félévi tankönyveiből vettem ki 8-8 vastag betűvel szedett mondatot, s kihagytam belőlük 2-3 szót. Csak azokat kellett pótolni. A harminckét mondatból kihagyott kb. 100 szó helyes pótlása, azaz az átlageredmény az 50 %-ot alig haladta meg. Már ők is csak óráról-órára tanulnak, mint az egyetemisták a vizsgákra. Nincs idő a megszilárdításra, gyakorlásra.) A munkaalapú társadalom "hasznát" azzal az ötven évvel ezelőtti kétsoros népköltészeti alkotással szemléltetem, ami a papírhúszas egyik oldaláról született. Arról, ahol az atletikus munkásalakon csak egy lepel takarja az intim részt, s egyik kezében kalász, a másikban kalapács van. A versike: "Hiába dolgozol, hiába aratsz, mégis meztelen maradsz." Talán van is valahol eltett ilyen papírpénzem, amivel szemléltethetném.

 

 

Eddig tartott az okok kiegészítése és árnyalása.

 

b., A kilábalás további lehetőségei nagyon tág határok között találhatók.

 

1.Benne van pl. az általános képzés is. Az (az idősor elején), hogy a felső tagozaton és középfokon a túlzott elméleti, lexikális ismeretek helyett a tevékenykedtetés, az alkalmazás-értelmezés arányát kellene növelni.(Pl. kevesebb leíró nyelvtan, több szövegértési-szövegalkotási feladat. A szövegértést és önálló szövegalkotást szinte minden tantárgyban gyakoroltatni. és elvárni. Például irodalomból kicsit több memoriter az emlékezet fejlesztésére. Pl. egyéni tanulókísérletek a természetismeret vagy a fizika-kémia órákon. Pl. matematikából mennyiségileg kevesebb tananyag, de szöveges példákból sokkal több. Pl. az amúgy értelmetlen önálló tanulásmódszertan vagy erkölcstan óra vagy a feltételekkel nem alátámasztott ötödik testnevelés óra helyett heti két technikaóra és rajzóra a kézügyesség fejlesztésére. Heti akár két osztályfőnöki óra a helyi és a világesemények megbeszélésére. Több egyéni vagy kiscsoportos önálló feladat kijelölése a tantárgyak többségében. Erre is van kis tapasztalatom negyedik osztályosok között megvalósított „tanulói irányított beszélgetések” szervezésével. Alsós koromban pedig volt heti egy „beszélgetés”-óránk.) Mi lehetne mindennek az eredménye? A jobb irányválasztás 14 éves korban, A nagyobb gyakorlati készség, az önálló fizikai és szellemi teljesítmény megszerettetése. S akár a régi, 5+1-es politechnikai képzés vagy a szocialista építőtáborok modern utódának a meghonosítása, ha máshogyan nem, akkor néhány hetes nyári termelő munka általánossá tételével.

 

 1. Benne van nemcsak az általam is jelzett "kizsákmányolás", a minimálbéren bejelentettek nagy száma, (mellesleg azt is tudjuk, hogy sok vállalkozó adott feketén plusz bért, s alighanem most ez csökkenni vagy megszűnni fog a minimálbér kötelező emelésével, tehát a tényleges munkabér összességében szerintem nem lesz sokkal több), hanem az is, hogy a termelő szférában alig nő a foglalkoztatottak száma. Az építőipar is csak a nemtermelő létesítményekben "teljesít jobban", nem gyárak, üzemek, melegházak, istállók épülnek tömegével, hanem sportlétesítmények és lakások. Ezért kell "etetni" ezt az ipart állami eszement programokkal, pl. a Csok-programmal vagy a tízedik emelet lebontásával. Utána a kilencedik lesz a tízedik, s azt is bontani kell, egészen a földig.

 

 1. Mindennek az alacsony bérszintnek talán az is az oka, hogy túl sok a kisvállalkozás. Ha 644000 kkv foglalkoztat kétmillió munkavállalót, akkor az vállalkozásonként átlag három főt jelent. Tíz kétfősre juthat egy tíz fős. Itt már a kizsákmányolás egyúttal önkizsákmányolás is. Tehát valahogyan, (evolúcióval vagy ösztönzéssel) át kellene alakulnia ennek a szektornak. Parragh úr erről se beszél, csak sajnálkozik a versenyhátrány miatt.

 

 1. Kevés az olyan jó példa, amelyet hátrányos helyzetű községek polgármesterei mutatnak. Termelő közösségek létrehozása, termelési kultúra tanítása, terjesztése, s ezzel bevétel termelése. Ha fűthető üvegházakat vagy fóliasátrakat létesítenének pl. a fűthető de mégse fűtött békéscsabai focipálya helyett, azzal kitolhatnák a foglalkoztatást két irányban is, a tél végétől a következő tél kezdetéig. S ha nem közvetítőkön keresztül, hanem saját maguk értékesítenék a zöldféléket vagy a virágot, akkor még a hasznuk is nagyobb lenne. De mindezekhez egyéni induló tőkére vagy költségvetési illetve uniós forrásra lenne szükség. És olyan önjelölt szervezőkre, akik értenek is a dologhoz, és segíteni is akarnak a munka nélküli felnőtteken.

 

A téma befejezhetetlen, további részletek illeszthetők hozzá. Hiszen az ördög mindig a részletekben rejtőzik.

 

A végén pedig – hogy keretes legyen a szerkezet – vegyük elő újra azt az idézetet, ami az egész gondolatmenetemet indukálta. „…a polgárosodás értékrendjét nélkülöző gondolkodásban az sem merül fel, hogy valaki saját hibájából is lehet szegény.”

Kettős tagadás van a megállapításban. S ha az ellenkezőjét nézzük a kettős tagadásnak, akkor a következő állításhoz juthatunk: A polgárosodás értékrendjét valló és azt követő gondolkodásban felmerül(het), hogy valaki saját hibájából is lehet szegény. Ebből pedig szinte automatikusan következik a kérdés: mi van, ha valaki a saját hibájából szegény. Tehát most már főmondatba is kérdezve: Mi van akkor, ha valaki a saját hibájából szegény? Mi akkor a teendő?Válaszoljunk ezekre a kérdésekre is.

    Az előbbiekből következően mindaddig, amíg a gyermek kiskorú, addig korlátozott a felelőssége. Persze már ilyenkor is dolgozhatna a családi, a szülői felelőtlenség ellenében. Már ekkor is lehetne tudatos. Tudatos szakma- vagy tanulási irány-választó. Tudatos teljesítményre, érvényesülésre törekvő. Tudatos életpálya-terv kidolgozó. De ez ritkaság. Tehát amíg kiskorú, addig nem elsősorban ő a felelős, hanem a család és az iskola együtt. Együttműködve vagy egymás ellenében. Illetve hát a tágabb társadalom is felelős, a mindenkori politika és a közvéleményformáló fórumok.

     Amikor pedig a gyermekből felnőtt lesz, a felelősség aránya átfordul. Ekkor is marad tere a társadalomnak, a szűkebb vagy tágabb közösségnek, a politikának. De itt már a személyiség dominál. Ami nem megy, azt nem lehet erőltetni. Aki nem akarja, azt nem lehet ráállítani a szolid polgári jólét útjára. De az talán minden uniós ország minden kormányának alapkötelessége, hogy egyetlen polgárát se hagyja éhezni és fázni. (Konkrét emlékidézés zárja az írást. Egykor, egy helyi ideológiai képzés keretében hallottam egy viccet egy megyei pártalkalmazott szájából. A vicc az év első hónapjában hangzott el. A vicc szerint az akkori lengyelek életszínvonala fél éven belül a kétszeresére fog emelkedni. Az értetlen tekintetek hatására - merthogy még addig nem hallottuk a viccet - jött a poén. „Mert most éheznek és fáznak.” Alighanem 1982-t mutatott a naptár, s én megdöbbentem a vicc cinizmusán.)

 

C. Frissítés 2017.06.17-18-án.

 

   Újabb aspektus az ár-bér viszonylatok, pl. két szomszéd ország, azaz hazánk és Ausztria között. Ez ugyan eszembe is jutott, hiszen célozgattam az alacsony bérszintre, s célozhattam volna az egyik cikkemre is, (3K 2013.3.sz. Az olvasás ára, amiben levezettem, hogy ma kétszer annyit kell dolgozni egy könyvért, mint ötven éve), de láttam ma egy összeállítást. Ezen az url-en érhető el, érdemes tanulmányozni: http://www.fm3cafe.hu/2017/06/ma-atmentem-csaladommal-ausztriaba.html

S ebből az derül ki, hogy pl. egy Sharp-tv-ért nálunk nyolcszor annyit kell dolgozni, de a felsorolt cikkek többsége is nálunk kétszer annyiba kerül, simán átszámítva az eurót forintra. De ha hozzászámítjuk az osztrák átlagkereseteket, (http://www.dhrs.hu/mennyit-kereshetsz-kulfoldon-ime-a-nagy-berlista/

2015-ös adat: 2320 euró, azaz kereken 700 000 Ft, ez a mienknek a háromszorosa), akkor már hatszoros az eltérés. Vagyis a példában vett pendrive-ért vagy szűzpecsenyéért is a magyaroknak hatszor annyit kell dolgozni.

   S nem lenne jogos az az ellenvetés, hogy no de a lakhatási költségek …. Mert Ausztriában átlagosan 5-600 euróért lehet bérlakásban lakni (benne van a rezsi), s ez ott egy család havi bevételének a negyede-hatoda. Hazánkban állami bérlakás alig van, új pedig egyáltalán nincs. Marad a magánbérlés, négyzetméterenként kb. 1500-ért. Ha ebben is benne lenne a rezsi (van, ahol benne is van, de ez a ritkább), illetve vegyük úgy, hogy benne van, akkor ez ötven négyzetméteres lakás esetén havi 75000 Ft. Ez is csak negyede a család nettó havi bevételének? Igen, akkor, ha a családnak bruttó 450 000 Ft az összjövedelme. Egyéb esetekben még a lakhatásért is többet kell dolgoznunk, mint a nyugati szomszédéknak.

Egy újabb forrás, amiből kiderül, hogy Románia beért bennünket az átlagos „jólét” tekintetében: https://444.hu/2017/06/18/az-eurostat-szerint-2016-ban-a-roman-eletszinvonal-utolerte-a-magyart Legalább két uniós ország azért még van mögöttünk.

 

2017.06.22-én. http://index.hu/gazdasag/2017/06/22/galgoczi_bela_multinacionalis_ceg_berek_termelekenyseg_szakszervezet_kutato_kovergencia_valsag/

 

 (A táblázat az eredeti cikkben)

 

forrás: Galgóczi Béla: Miért esedékes egy béremelés Közép-Kelet Európában

 

Látható az 1. sz. táblázatból, hogy 1995-ben még a csehek és a lengyelek előtt voltunk a bruttó átlagbéreket illetően. Előbb a lengyelek mentek el mellettünk 2000-ben, majd a csehek is, 2008-ban. 2010 után pedig mi csökkentünk, ők stagnáltak, vagy kicsit léptek előre.

A feldolgozóiparban Németországban 100 eurónyi munkaerőköltségre 132 euró hozzáadott érték jut, Magyarországon 211. Ez alapján jogosnak tűnik, hogy emeljék a béreket.

 06,25-énhttps://nepszava.hu/cikk/1132867-nemzeti-felelosseg-es-szegenyseg

 

Kiegészítés 2017.07.08-án.

(Benne van a szövegben is, a Parragh-gondolatsor végén.)

Moldova György idézi a nyugdíjasokról írt könyvének első részében (Kegyelemkenyér 1.) a Csongrád megyei munkanélküliek számait iskolai végzettség szerint. A Dél-Magyarország egyik írására hivatkozik, ahol 2011-es adatokat közölnek. Az akkor regisztrált munkanélküliek között 6676-an voltak az általános iskolát végzettek, 6293-an a szakiskolai végzettségűek azaz szakmunkások, 4328-an a szakközépiskolai végzettségűek, 1931-en a gimnáziumban végzettek s végül 1631-en a diplomások. Százalékosan (a számítást P.I. végezte el): 32-30-20-10-8. Ordítóan beszédes, hogy az első két számban minimális az eltérés, s még a harmadik is sokkal közelebb van ehhez a kettőhöz, mint az azt követőhöz. Az utolsó kettő pedig szinte azonos.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Egy egykori, majdnem filmszociológiai dolgozatról

 

   Előzmények. 1979-ben történt, hogy beiskolázódtam egy pártiskolai képzésre. Párttag ugyan sose voltam, (máig se, s talán már eztán se), de valamiért mégis sorra kerültem. Talán a létszám kellett, talán egyeztették is, hiszen feleségemmel egy tanfolyamra kerültünk. A Szocialista kultúra és közművelődés ráadásul illett is a munkakörömhöz, a kéthetenkénti egy délután a munkaidőmbe esett, s a kurzusvezető is okos ember volt, végzettségét nézve magyar-történelem szakos tanár, de épp akkor a városi tanács elnöke. Oda is jártunk az órákra, a városháza kistanácstermébe. S ezt a kurzust egy dolgozattal kellett lezárni. Hogy legyen valami értelme is, én filmtémát választottam. Ez lett a címe: Magyar filmművészet 1976-1980. A kritika és a közönség véleményének az összehasonlítása.

 

   A megírás folyamata. Adatokat gyűjtöttem az időszak 110 filmjéről, forgalmazási és kritikai adatokat, majd kiválasztottam minden évből négy filmet, s azokat néztem meg közelebbről. Ennek érdekében még a Báthory utcában is jártam, az akkori MOKÉP második emberénél, aki megengedte, hogy nézettségi adatokat kapjak. Céduláztam, striguláztam, összesítettem, s így lett egy 37 oldalas gépelmény, aminek a része a nyolc oldalas 141 tételes bibliográfia. Különös elismerést nem kaptam érte, de máig megőriztem, így tudok most írni róla.

 

   A dolgozat tartalma. Ezt a dolgozatból vett oldalakkal, illetve azok másolatával tudom érzékeltetni, annál is inkább mert a konkrét témával azóta nem foglalkoztam. Így fel sem merült bennem, hogy a 35 évvel ezelőtt leírtakat szembesítsem mai önmagammal.

 

  

Utószó.

 

   Érdekes lehet-e mindez, s ha igen, akkor miért. Talán egyrészt azért, mert akkor még a megyeszékhelyen csak két teremben vetítettek rendszeresen, ma pedig tízben. Akkor mégis jobban figyelemmel lehetett kísérni a magyar filmeket, több eligazító forrás is figyelhető volt. Az egykori három filmes időszaki kiadványból kettő még él (Filmkultúra, Filmvilág), de csak az utóbbi található meg a helyi nagy könyvtár olvasótermében. A televízió is jobban tájékoztatott. S bizonyára akkor még tartott az a Szombathelyről hozott indíttatás, lendület, amivel oda tudtunk figyelni. Aztán ahogyan üzletiesedett a filmgyártás, ahogyan elment az érdekesség felé, ahogyan visszavonultak a nagy öregek,   s nem utolsó sorban ahogyan nagy részt vett igénybe szabadidőmből egy ház megtervezése, felépítésének menedzselése, majd az sk. történő befejezés és máig tartó utómunkák, úgy szorult ki a művészeti ág az érdeklődési körömből. S épp a mostani hónapokban kezd visszaszorulni bele. Három magyar film megnézésével, sorrendben: Testről és lélekről, Brazilok, Kincsem. Talán a figyelmem visszafordulásának is a jele, hogy ezt a harmincöt évvel ezelőtti kis munkámat most az emlékezetembe idéztem

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Wigner Jenő szavai nyomán

 

   1974-ben jelent meg a háromkötetes Műszaki lexikon, a 2. kötet első borítóján egy Wigner-Jenő-idézettel. Nem pontos hivatkozással és nem időjelezéssel, ezért nagyon jó lenne az eredetét is ismerni. Akkor került a kezembe, s már az első elolvasásakor nagy hatással volt rám, különösen a vége, s azóta is gyakran eszembe jutott. Most pedig kíváncsi lettem a pontosabb szövegre, s keresni kezdtem. Azt reméltem, hogy a nemmegyei könyvtár olvasótermében talán megmaradt a borítós változat, de tévedtem. Ekkor jutott eszembe a város egyetlen antikváriuma, a Hold Antikvárium. Szerencsém volt, sőt, a boltvezető tulajdonos megtette azt a szívességet, hogy fotót készített róla, s elküldte. Ez látható a mellékelt képen.

   S most látom csak, hogy a szöveg végére majdnem pontosan emlékeztem, de elfelejtettem, hogy milyen gondolatsor előzte meg. Ezért megnéztem Wigner életrajzi összefoglalóját a wikipédián. Látható, hogy hosszú életet élt az 1902-es születésétől az 1995-ös halálozási évig. Arra sem emlékeztem, hogy a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanult, Neumann János osztálytársaként. Az már rémlett, hogy a Princetoni Egyetem 1930-ban vette fel tanárai sorába (Neumannal együtt), s hogy utána részt vett az atombombát előkészítő kutatásokban. De annyira felzaklatta a ledobott két atombomba értelmetlen pusztító munkája, hogy utána az atomenergia békés felhasználást kezdte kutatni. Ő építette meg az első kísérleti reaktort. Ezt érdemes tudni az idézet értelmezéséhez. 1963-ban kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Később matematikával is foglalkozott, s halála előtt négyszer járt Magyarországon. Először 1976-ban, később meglátogatta a Paksi Atomerőművet, 1987-ben pedig az ELTE tiszteletbeli tanára lett, s megkapta a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést. Szobra az egykori iskolájában látható.

 

   Fordítsuk most figyelmünket a lexikon borítóján felidézett gondolataira. Tényleg fontos lenne ismerni a gondolatok eredeti közlésének körülményeit, idejét és helyét. Azonban enélkül is megállapíthatjuk, hogy örök érvényű gondolatok. Nekünk is mondja, hogy nem az anyagi javak a legfontosabbak. S a könnyű élet egyik veszélyének tartott céltalanság a mi mindennapjainkban is reális veszély, sőt, tán még jobban, mint ötven éve. A munka, a homlok verejtékével (vagy – tegyük hozzá – a homlok ráncolásával, gyűrögetésével) végzett munka adhat igazi értelmet a mindennapoknak. S talán az atombombára is célzott azzal, amikor a Vörösmarty-idézetet továbbgondolva és a tudomány és technika hatását is számításba véve a túl sokat javítás és a túl sokat rontás egymásba való átcsapásának a veszélyét mérlegelte. Meg is nevezi az atomenergiát. Hiszen Watt gőzgépe és egy reaktor között csak az energiaforrásban van lényeges különbség, az elve szinte ugyanaz. Hőenergiából mozgási energiát nyerni. Akár egy dugattyút hengerben mozgatva, akár egy gőzturbinával elektromos áramot fejlesztve. S a tudós szerénysége is tetten érhető, amikor magát az egyről (vagy a négyről) az ötre emelőt egy egységnyinek tekinti, s ezzel szemben a gőzgép feltalálását a nulláról egyre lépésnek, azaz végtelennek nevezi. Valóban, a semmiből keletkezett a valami. Ugyanezt fogalmazta meg korábban Bolyai János, a maga geometriájának a kigondolásával, az apjának írt egyik levelében: „Semmiből egy ujj más világot teremtettem.”

 

   Ez a „semmiből valamit” azonban nem egyedül a lángelmék kiváltsága. Nemcsak a tudósoké és alkotóművészeké. Ugyanez történik minden családban a kisgyermek beszélni tanulásával, majd az iskolában az írás-olvasás megtanításával. Sőt, minden tantárgyban, és még az élet iskolájának is a sokféle tantárgyaiban. Ezt teszi a növénynemesítő, a termelési technológiát megújító munkás vagy mérnök, az új frizurát vagy ruhát kitaláló fodrász és szabó. Vagy aki utat, hidat, stadiont vagy  házat épít. A szélmalmot szélkerékké átalakítók és a napra kitett dézsát napkollektorrá és napelemmé átalakítók.

 

   Ez a tanulási folyamat kezdődött el huszonhét éve a parlamenti demokrácia nevű tantárgyban is, a választóknak és a választottaknak egyaránt. S hogy mennyire sikerült azt a valamit megteremteni? Eddig talán csak a gőzgép hatékonyságával. (Az első gőzgéptől majd kilencven év telt el az első dinamóig, de utána csak 15 év kellett, hogy – éppen száz évvel az első gőzgép üzembe állítása után, 1876-ban – új energia, a robbanó benzin mozgathassa a gépezetet. S újabb nyolcvan év, hogy előbb az USA-ban 1952-ben, majd a Szovjetunióban 1954-ben az atomhasadás energiája termelhessen áramot.) S ahogyan Gyurgyák János hivatkozik címadó tanulmányában, a Hegymenet c. kötetben – amit jelenlegi akadémiánk nem mert kiadni -  „Ralf Dahrendorfnak alapvetően igaza volt, amikor azt mondta, hogy egy politikai rendszert hat hónap alatt le lehet váltani, de egy gazdasági rendszer megváltoztatásához hat év kell, egy társadalmi váltáshoz pedig még ennél is több, mintegy hatvan év szükséges.” Van még tehát ebből a hatvan évünkből több mint harminc?

 

------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A tudás almája

 

Kezdetben vala az Ige, és az ige az Atyánál vala, és az Atya vala az ige. Azután az Atya megteremté az első embert az ő képére és hasonlatosságára, de az Igét nem adá oda neki. (Az ige ezen esetben nemcsak az eredeti, bibliai értelmében értendő, hanem a későbbi, azaz a verbum értelmében, vagyis nyelvtanilag. Állításként és tagadásként, Cselekvésként, történésként, létezésként.) Annyira nem adá oda, hogy még az első emberpár első otthonának közepére is egyik tiltott faként helyezé. Látható immár, hogy az ige és a tudás jelen gondolatmenetben egynemű. Feltehetnők a kérdést, hogy az Atya miért teremté a tudás fáját, ha nem engedé a róla való gyümölcsök élvezését. Egyedül az a válasz lehetne releváns, hogy próbatételül. Ezt azonban cáfolhatnák a további fejlemények. Az Atya – ha omnipotens – előre láthatá teremtményei esendőségét, vagyis számolhata azzal, hogy a kísértés erősbb leend a félelemnél. (Nevezhetnénk ezek szerint a próbatélelt „lukba léptetésnek” is. Ezt az idézőjeles cselekvényt jól ismerik a rosszindulatú vizsgáztatók. ) És úgy is vala. Az asszony vevé le a gyümölcsöt, ami – ha Ádám magyar ember vala, lásd „ád ám” – akkor csakis Jonathán alma lehetett, s ő vivé bűnbe a tiltott gyümölccsel, az ő almájával az embert. Előbb azonban ő evék belőle. A tiltott gyümölcs fogyasztásának két következménye vala. Egyik, hogy megvilágosodának. Ezt azonban csak korlátozott mértékben vehetnők készpénznek, hiszen eme megvilágosodás kimerüle abban, hogy észrevevék mezítelenségüket. Ezért fügefa levelével takarák el magukat. Ki elől, kérdezhetnénk, ha már úgyis láták egymást? S talán késői utódokként hozzátehetnők azt is, hogy egyúttal levonák a felismerés konzekvenciáját is. S talán ez a „levonás” lehetett a nagyobb vétek. (Lásd Karinthy: „Na most, tele van a bendő / Itt a bűn, az eredendő.”) Az eredendő bűn eredete ui. visszavezethető a teremtéshez. Amikor az Atya azt mondá első "intelligens" teremtményeinek, hogy   szaporodjanak és sokasodjanak, és töltsék be a földet, és hajtsák birodalmok alá,    elfelejté a törvényhez megadni a végrehajtási utasítást. S amikor látá, hogy teremtményei a saját kezökbe vevék a dolgok menetét, immár az elfogyasztott alma hatására, zavarba jöve, s a saját mulasztását torolá meg teremtményein. S így jöve a második következmény. Az Atya kizavará a bűnösöket az Édenből, (ld. „Az Úr izeni, tűnjetek” Forrás egy egykori előadás része: www.memoarondolgozo.freewb.hu/memozaik4 ), s halmazati büntetésként Ádámot arra ítélé, hogy orcája verejtékével keresse kenyerét, Évát pedig arra, hogy fájdalommal szülje gyermekét.

   Kitérőként megemlíthetnők, hogy a Bibliának anno két szövegváltozata vala, a Jahve-ista és az Elóhim-ista1. Ezeket ötvözé össze az ismeretlen összeötvöző. Ebből származandóan a Paradicsom közepében hol egy, hol kettő fa említése olvasható. Ha kettő, akkor feltehető a kérdés, hogy tudá-e az első emberpár, hogy melyik melyik. Tudatosan választák-e elsőként a tudás fájának gyümölcsét? Ha előre láthatták volna a következményeket, akkor is ekként döntöttek volna? Illetve ha evének korábban az élet fájáról, ami nem vala tiltva, akkor vajon az eredendő bűnnek lett egy harmadik büntetése is? A kiűzetés fűbüntetése és a már említett mellékbüntetés mellé? Ez lehetett az örök élet lehetőségének a visszavonása.

 

   Eleinket azonban ez a baljós kezdet nem akadályozá abban, hogy az évezredek során tovább keressék az igét, azaz a tudást. Lépésről lépésre haladának, újra és újra reprodukálák a teremtés ősi misztériumát, de nem elégedének meg. Annyira nem, hogy még a harmadik évezred elején is vágyának a teljes tudásra. Új bálványként megalkoták az egyik római provincia egyik ősi városának utódtelepülésén, a Perint patak partján az almát. A Tudás Almáját.

Hatalmasra sikerede. Átmérője megközelíté az egy métert, magassága meg is haladá. Vörösesbarna gránitból készüle, s ezzel méltó módon példázza vala az eredeti alma

 

haszontalanságát. Ahogyan az se teremté meg az emberiség kollektív bölcsességét, toleranciáját, ökonomikus és pacifikus élni tudását, együttélni tudását, úgy ez az alma se tudhatá ezt szolgálni. Hiszen ehetetlen, csak körben forgatni lehet, keserű levében, ahogyan azt Vörösmarty is írta. Kívülről nem látszódik, hogy mit rejt a belseje, pedig lehetett volna rajta jelezni. Pl. E=mc2, vagy a tett halála az okoskodás vagy Magyarország erősödik. (Vagy ahogyan a bibliai eredetű nevet viselő Lázár mondá nemrég, a Trianon-megemlékezésen2 - hogy Mohácsot miért nem ünnepeljük? (ezt nem János kérdezte, hanem a cikkíró) - , s bizonyára meg is kapá ezért, a „tisztelet” szónak mint a kötelező szóhasználati szótár egyik fontos elemének beszédbe való beépítéséért, a földi Atya kegyes jutalmát, egy barackot a fejre. )

 

 

   Érezheté is ezt a mulasztást a kései utókor, mert kisvártatva odatevé a tudás almája mellé a tudás fáját. Ez azonban még kudarcosabb leve. De nem az alma leve. (És oz gyimilcsnek uj keserü vola vize, hogy turkukat migé szokosztya vala.) A fa magyar tölgy (quercus frainetto), ami ugyan szívós, vihartűrő fajta, de termése 2-3 cm-es makk. Az utca átellenes oldalán okulni próbáló ifjak tehát makkolhatnak majd alatta, ha termőre fordul.

 

 

   Nem lenne azonban ildomos, ha ezzel a pesszimista képpel fejeznők be eszme futtatásunkat. Hiszen keletkeze egy másik, gömbszerű képződmény, a római eredetű provincia másik, római eredetű városában, ott, ahol három folyó ad egymásnak találkozót. Ez a hírek szerint ugyancsak forgatható, s ahogyan a kép is mutatja, tükörfényes felülete még a valóságot is képes megduplázni. Állandóan változó világunkat a maga változó állandóságában mutatja. In vivo. Nem tesz hozzá és nem vesz el belőle semmit.

 

 

 

Látható, hogy a teremtés is kétszeri leírásban olvasható. A második szövegváltozatban szerepel az élet fája is, a jó és a rossz tudásának fája mellett. De valóban csak ez utóbbi fa gyümölcsére vonatkozott a tilalom.

 

 • 2) „A magyar sebek akkor fognak behegedni, ha nem nyitják fel újra meg újra. Ha a szomszédos államok vezetői, és persze a közös Európa dolgában illetékes politikusok végre megértéssel és tisztelettel fordulnak a magyarok nemzeti érzékenysége felé. Ha végre megadják a tiszteletet minden magyar embernek" - mondta Lázár János. http://nepszava.hu/cikk/1131202-lazar-mi-nem-felejtunk (A cikkíró megjegyzése: sok országban jártam az elmúlt tíz évben, de egyszer se tapasztaltam, hogy nekem mint magyar embernek ne adták volna meg az általam elvárt tiszteletet.)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István - A nemzetközi globális

 

   Érdekes dolgokra irányult rá a figyelmem az elmúlt napokban. Sok tényező segített abban, hogy a szálak hasonló irányban fussanak, s megpróbáljanak összefonódni. A címből talán sejthető, hogy mi az a „cső”, amibe belehúzva ezeket a szálakat, egy szép színes fonalnyaláb állítható elő. A következőkben tehát ezt a spontán összefonódást próbálom meg katalizálni, elősegíteni.

   Az időrendet követve elsőként két, egymásra rímelő tényezőt kell megemlíteni. Az enyveskezű stoptáblás plakátokkal, laphirdetésekkel és tévés reklámokkal megtámogatott nemzeti konzultáció az egyik. Annak a hat bölcs kérdésben s a kérdésre adható két zseniális válaszlehetőségben megfogalmazott tartalma, vagyis azok a nemzetünkre leselkedő veszélyek, amelyeket majd a konzultációban részt vevő tömegek felhatalmazásával lehet elhárítani. A második pedig annak a már elfogadott, hatályba léptetett törvénymódosításnak a megvédése, amivel rá lehet kényszeríteni a Soros-Egyetemet, (lánykori nevén a CEU-t), hogy számolja fel magát mint bűzlő fekélyt, hagyja el virágzó felsőoktatásunk tiszta egét, s húzzon el. Pl. Prágába.

 

   A harmadik szál egy idézet. „Európa kulturális arculatát márpedig át kell formálni.” (S.Gy.) Ez a mondat a hírek szerint a Magyar Rádióban hangzott el, bár azt pontosabban nem tudtam kideríteni, hogy magának a szerzőnek a szájából-e, vagy függő beszédként, valaki által felidézve.

(https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgg%C5%91_besz%C3%A9d) S azt se, hogy mikor.

Akárhogyan is, ezt is komolyan kell venni, ezért megkíséreltem a mindentudó neten utána járni. Két fontos forrást találtam a közelmúltból s így a szálak ötre szaporodva már elegendőnek látszik a matéria egy új minőség megalkotásának a kísérletére. Ez a két forrás a következő:

http://magyaridok.hu/velemeny/globalis-elit-okle-1700527/

http://magyaridok.hu/ahelyzet/ecce-homo-1769932/

 

   Az első forrásból az látható, hogy kormányunk elsiette, elnagyolta a kampányt. Rosszul választotta meg a célt. Nem Sorost és Brüsszelt kellett volna a fókuszba helyezni, hanem a Külkapcsolatok Tanácsát, s annak európai leányvállalatát. Hiszen „Az európai intézet céljai természetesen tökéletesen megegyeznek az Amerikában székelő központ céljaival: új, globális világrend létrehozása, a globális piac és a multicégek hatalmának kiterjesztése a nemzetállamok rovására, utóbbiak háttérbe szorítása és felbomlasztása, helyette régiók kreálása, az európai identitás felbomlasztása a migráció további ösztönzésével, az etnikumok és nációk összekeveredésével, az Európai Unió szuperföderális állammá való átalakítása, s így a világkormányzás helyi intézményrendszerének létrehozása – és még sorolhatnánk.” Ha mindezt összevetjük annak a fantasztikus regénynek az elképzelt világával, amit Bencsik Gábor írt álnéven 1988-ban (J. T. Chipendale: KEEC, A Nagy Világ-Regatta), azt vehetjük észre, hogy Bencsik még tovább is ment. Nála nem az EU alakult át szuperföderális állammá, hanem a teljes golyóbisunk. Pardon, javítsunk: a teljes glóbuszunk. A Földgolyóbis.

  Az persze az előbbi url-en elérhető írás szerzőjének gondolatmenetéből nem világlik ki, hogy mivel bizonyítható, mivel támasztható alá a következő állítása: ”a Külkapcsolatok Európai Tanácsa egy olyan globalista háttérhálózat, amelyiknek sokkal nagyobb befolyása van az Európai Unió felett, mint amire valaha is gondoltunk volna.”   Továbbá, hogy miért kell félni attól, hogy „…. egy liberális politikai think-tank csoport arról tájékoztatja a Soros Alapítványt, hogy az Európai Parlament 751 képviselője közül 226 képviselő egyetért Soros céljaival és terveivel, és Soros megbízható szövetségesének tekinthető. Sajnos ebből több mint harmincan az Európai Néppárthoz tartoznak. A Külkapcsolatok Európai Tanácsa tagjainak áttekintése után csak annyit lehet megállapítani: nem gyermekmese ez. És bizony nem is összeesküvés-elmélet, hanem valóságos, hús-vér hálózat. Globális hálózat.”

Miért veszélyes egy pillanatnyi egyharmad?   Ha Magyarország felett a legnagyobb befolyása a kétszer kétharmadot elért, fülkeforradalmár pártszövetségnek van, amelynek legitimitását a mögötte álló kétmillió stabil választó és a 2014-ben nagyhirtelen egypártilag megszavazott igazságtalan választási rendszer adja, s nem a „haveri kör”, akkor nevetséges állítás, hogy az EU feletti befolyás nem az uniós választópolgárok akaratában testesül meg, hanem egy globalista háttérhálózatban1.

 

   Térjünk vissza egy pillanatra az első idézethez, a hét szóból állóhoz. Van-e abban szó forradalomról? Kiderül-e belőle, hogy a kulturális arculat átformálása evolucionális vagy revolucionális legyen-e? Egyáltalán fontos-e, hogy - ha mindenképpen meg kell lennie neki, akkor  - melyik úton megy végbe? Elutasíthatjuk-e a forradalmi megoldás lehetőségét, hét évvel egy fülkeforradalom után? Hiszen a forradalom nemcsak politikai lehet. Tudjuk, hogy a kommunikációtörténet is számon tart öt forradalmat (tagolt beszéd, írás, nyomtatás, távközlés, világháló), a tudományos-technikai forradalom megelőzte az első politikait, a franciát, amelyben a harmadik rend előbb a labdaházi esküvel, majd több lépésen át a jakobinus diktatúrával vívta ki jogos részesedését a hatalomból. Az utána következő első modern diktátor a Code-jával tovább terjesztette az általános emberi jogokat. S fél évszázaddal később nálunk is egy békés, vértelen forradalom vont határvonalat az utolsó rendi és az első népképviseleti országgyűlés közé. Az áprilisi törvények a 12 pont bővített kiadásának tekinthetők.

Még távolabb menve az időben: minek tekintsük a legelső magántulajdonos, az első rabszolgatartó létét valamikor az ősközösség végén? Evolúciónak? Minek tekintsük a következő legnagyobb hatású személy szellem-és élettörténetét a Golgota előtt és után? Minek tekintsük a reneszánsz gondolkodás, világfelfogás kialakulását a történelmi középkor közepén, vagyis humanizmust2? Minek tekintsük az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát?

 

   S idáig érve a meditálásban, most tudjuk felvenni az ötödik szálat, a magyaridok.hu második url-je nyomán. http://magyaridok.hu/ahelyzet/ecce-homo-1769932/ Ez a cikk egy lovagkeresztes vitéz írása. Témája azonos Fricz-ével. Ennek a szerzőnek még csak a monogramját se vagyok hajlandó leírni, aki megkeresi a teljes írást, az megláthatja. A cikk maga egy interjú részletéről szól, a részlet lejátszásra történő megvásárlásának sikertelen kísérletéről. Az interjúalany az első idézetünk szerzője volt. Éppen arra a kérdésre válaszolt nemlegesen, hogy hívő-e. A cikkíró ezekkel a sorokkal zárja publikációját: „”Persze hogy nem. Hogyan is hihetne, aki ugyanebben az interjúban így beszél: „Nem érzem magam bűnösnek azért, mert érintett vagyok olyan erkölcstelen tevékenységben, amelynek semmi köze nincs a bűntudathoz. […] Pénzt akarok csinálni, azért vagyok jelen a pénzpiacokon, és ezért én nem lehetek és nem is vagyok tekintettel semmilyen szociális következményre. […] Egyetlen személyiségem van. Miután elkövetek egy erkölcstelen dolgot, az utána következő időszakban megpróbálok erkölcsösen cselekedni.”

Igen, ez is világos beszéd. Mondtuk már, annak idején így s ezért vásárolták a gazdagok és hatalmasok a búcsúcédulákat, aztán ez ellen fellázadtak néhányan, és elindult világhódító útjára a reformáció. S véle a protestáns etika, amely talán szükségképpen torkollott az ilyenféle emberekbe. Soros Györgyökbe.

Ecce homo. Semmi Jézus. Csak a tagadás. Csak a gátlástalanság. Csak a bűn. De közeleg a vég.””

Kommentár: Így kell történelmet hamisítani. S a történelemben vallástörténetet hamisítani. A reformációt nem egyedül Luther Márton 95 pontja indította el, s nem egyedül a gazdagok és hatalmasok búcsúcédula-vásárlása ellen lázadtak fel néhányan. A reformáció szinte szükségszerűen lett a reneszánsz művelődéstörténeti korszak humanista törekvéseinek következménye. Szemben az azt megelőző, nevesincs művelődéstörténeti korszak „antihumánus” berendezkedésével. Ha szerző a protestáns etikát Soros Györgyökbe torkolltatja, s nem bajlódik ennek levezetésével, akkor újabb bizonyítékát adja a „gátlástalanságának” és manipulációs hajlamának, kirekesztő alaptermészetének, de talán egyúttal a tudatlanságának is.

 

   A keretes szerkezet szépsége miatt kerüljön ide egy látszólag ideológiamentes hivatkozás.

http://muvelodestortenet.weebly.com/mi-a-m369vel337deacutestoumlrteacutenet.html  

 

S ebben a forrásban olvashatók az alábbiak:

 

„A GLOBALIZÁCIÓ

Fogalma nem akkor született, mint a kultúráé, a civilizációé, vagy a társadalomé. Mai értelmében jóval később, a 20. század második felében. Amikor maga a jelenség nemcsak kibontakozott, de az emberi világ egyik legnagyobb problémájává vált. Három dolgot szeretnék róla mondani. Tézist, antitézist és - nem szintézist - újra a tézist. (De most már az antitézissel megerősítve.)

 1. A globalizáció nem új dolog, az emberiség egész történetében globalizációs folyamatok követték egymást.
 2. Ez a mostani azonban mégis új dolog, különbözik az eddigiektől. 3. Mégse.”

 

             Ezután kibontja a három pont utáni mondatok belső tartalmát. Majd ezzel

             zárja:

 

Két út áll előttünk

Ismét idézhetünk itt egy népdalt: Két út áll előttem, melyiken induljak? Ez a helyzet állt elő újra az emberiség történelmében is. Legalább két út - természetesen rengeteg változattal. 1. Kevesebb demokrácia, nagyobb koncentráció

Ez az út az elkülönült hatalmi centrumok külön globalizációját és harcát, a demokrácia (a poliarchia) korlátozását jelenti. Visszaállítják a társadalom zártságát, a civil társadalmat pedig belefojtják az infoténment, eduténment, kultoténment és végül a szocioténment világába. (E manapság nemzetközileg ironikusan használt kifejezések második felét az entertainment, azaz szórakoztatás szóból képzik.) Ebben is lehet élni, mert az elnyomás eszközei is globalizálódnak, a fegyverek és titkosrendőrök elnyomásánál sokkal kellemesebb a ténmentokrácia.

A dolgok ilyen alakulásának vannak jelei. Huntington kritikusan beszélt arról, hogy a nyugati világ már régóta igazi harmónia nélküli eufóriában él. Most ennél még többet kell mondanunk. 1990, a szovjet rendszer összeomlása óta ugyanezt a világot a katarzis nélküli hamis eufória jellemzi. Nem képes szembenézni saját történelmével. A kultúra nem technikai okok miatt veszített szerepéből, hanem azért, mert maga is belenyugodott a katarzis hiányába.

 1. Nem kevesebb: több, erősebb, civil demokrácia

Ez a másik út, van-e lehetősége? Csak akkor, ha a demokrácia új szintjét lehet megteremteni. Amely a jogok és a kisebbségek védelme, a poliarchia mellett nagyobb hangsúlyt ad a szolidaritásnak, a - belsőként, kötelezettségként értelmezett - kötelességnek, a részvételnek és az egyenlőségnek. Amely a civil társadalom elvét globalizálja. Amely - folytatva a monarchia, oligarchia, poliarchia terminusainak sorát - a szó legteljesebb értelmében vett pánarchiát vallja ideáljának.

El tud-e ezen az úton indulni az emberiség? Ezt a jövő fogja megmutatni.”

 

 1)http://www.atv.hu/kulfold/20120408_kik_iranyitjak_a_vilagot_megszolal_a_hatterhatalom_embere

 

2) Itt egy hatodik szál kezdődhetne el, de témája nem illik egészen a címben megfogalmazott gondolatsorba. Ugyan a folytonosság vagy megszakítottság kérdése ez is, de a forradalmi jelleg csak áttételesen látszik rajta. Az eddigi művelődéstörténeti korszakok, szakaszok sorára célzok, azok kialakulásának, lassú egymásba folyásának, de végül mégis csak hegemóniaváltásainak a sorára.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Polák István – Fikció és/vagy valóság

   1968-ban szeptember elseje vasárnapra esett. Ezért a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben – ahogyan az ország legtöbb felsőoktatási intézményében – a tanévnyitó napja minden valószínűség szerint szeptember 9-én volt.  Hiszen nem a hónap első hétfője szokott lenni a főiskolákon-egyetemeken az első tanulmányi nap. S ha egy teljes hétig tartott a tanév előtti gólyatábor, akkor az szeptember 2-án kezdődött. De van egy pici esélye annak is, hogy netán másodikán indult a tanév. Akkor a gólyatábor első napja augusztus 25-e volt. Abban az évben aug.20-a szerdára esett. Semmilyen valószínűsége nincs annak, hogy a szombathelyi gólyatábor 21-én, csütörtökön kezdődött volna. Ez esetben ugyanis vagy tíz napig kellett volna tartania, vagy kellett volna pár nap szünetnek lennie a tábor vége és a tanév kezdete között. Mindegyik lehetőség ellenkezik a józan ésszel is és az akkori szokásokkal is.

 

   Az 1968. augusztus 20-i sajnálatos események (a Csehszlovákiának nyújtott „testvéri segítség”) katonai eseménytörténete talán már kutatható lenne. Talán már fel is tárták. Talán tudható, hogy honnan és mennyi katona gyűlt össze kora estétől éjfélig és a határszakasz mely pontjain. Hiszen a határ átlépése éjfélkor kezdődött. De a teljes bevonulás még napokon át tartott, s az ott-tartózkodás három hónapot vett igénybe.

 

   A két esemény két prózai műben, két – szinte teljesen azonos szövegű - regényben került egymás mellé. Mindkét mű szerzője Nagy Gáspár, a Kossuth-díjas költő, aki tíz év óta nincs közöttünk.  (E  regenyek is olvashatok a nagygaspar.hu honlapon.) 1995-ben jelent meg az Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában (legény-részlet) c. műve, aminek első, hosszabb részében egy fiatal kori nagykanizsai plátói szerelem emlékét idézte fel. A megírást a szerző az 1991-1993 évszámokkal jelzi. S a kötet végén ehhez a regényhez néhány novella kapcsolódik. Négy évvel később ugyanez a mű, a novellák nélkül, Kanizsa-vár (vissza) címen is megjelent. Itt már a cím is utal a történetsor első, hosszabb részének helyszínére, Nagykanizsára. Ez hiteles is, hiszen Nagy Gáspár valóban több nyarat töltött el az ott lakó anyai nagynéninél. Hogy a 68-as nyári kaland Klárikával, hogy az is megtörtént-e, azt ma már csak az a Klárika tudná eldönteni, ha nem fikcionált személy lenne, hanem valódi. De ez a kérdés kívül esik jelen írás témáján, legfeljebb közvetett bizonyíték lehetne. Sajnálatos mulasztásom, hogy erre a két regényben is megfogalmazott történetre csak mintegy négy évvel ezelőtt figyeltem fel, akkor olvastam el. De az elolvasások után gyakorlati és elvi kérdéseim támadtak, amiket sajnos már nem tudok a szerzőnek feltenni.

 

   Írásom fő kérdése, hogy el tudja-e fogadtatni a művészet valóságként azt, ami logikailag nem történhetett meg. Átalakítható-e úgy a múlt, hogy megtörténtnek tekinthessünk valamit, ami sajnos nem történt meg, bár ugyanannyi erővel meg is történhetett volna? Elfogadja-e hitelesnek a regényben leírt augusztus 20-i eseménysort az az olvasó, aki nem ismeri a valós részleteket? Illetve – a másik oldalról nézve – megkérdőjelezi-e egy mű hitelességét, ha a beavatott vagy jó emlékezetű olvasó szándékos „vetítésen” kapja rajta a szerzőt. Igaza van-e az Arany János által írt sornak („Költő hazudj, de rajt’ ne fogjanak”)? S mi van akkor, ha rajtakapják? Ezen elvi kérdések után az a konkrét kérdés kerekedik ki kényszerítő erővel, hogy vajon a szerzőt milyen szándék, milyen ösztönzés vezette akkor, amikor annak a 20-i eseménysornak az elképzelését valóságos élményként ábrázolva rögzítette. Illetve lehetséges-e egyáltalán, hogy mégis hiteles élmény vezette a tollat, s nem a képzelet? Továbbá és végül: fontos-e erre a kérdésre választ keresni?

 

   A kérdéssor megfogalmazása után következzék a bizonyítási eljárás. A két regényben beszélő főhős augusztus 20-án reggel hatkor indult el Kanizsáról, hogy odaérjen tanulmányai színhelyére, azaz Szombathelyre. Latinos műveltségét a pannonhalmi atyáknál szerezte, ahol érettségizett. Azért indul ezen a napon, mert a tanévkezdés előtt gólyatáborban vesz részt. Ide azokat a gólyákat szokták meghívni, akiket kiszemeltek az akkori ifjúsági mozgalom vezetőségeként. Vagy a másik végéről is hívtak diákokat? Azokat, akiket át kellett nevelni? Tehát a legény gólyatáborba indul, s a 102 km-es távolságot egy egész nap alatt teszi meg. Hiszen, ahogyan a szerző egyes szám első személyben elmondja, amikor a szárnyvonalon haladt  , ami alig egy tucat állomáson áll meg, már a dombok közé süllyedt a nap. Ez a mondat talán csak a Vasvár-Szombathely szakaszra érvényes. Pécs-Szombathely között azonban átszállás nélküli vonatok közlekedtek, Nagykanizsán át. De haladjunk tovább az epizódsor feltérképezésében. Mert a szárnyvonat megáll, közvetlenül a város (Szombathely) előtt. Valamilyen sorompóhibára hivatkozva buszra ültetik az utasokat. Az idő este kilenc körül lehet, még a tűzijáték előtt vagyunk, hiszen az utasok sajnálkoznak, hogy nem érnek haza addigra. Mert hamarosan a buszok is megállnak egy kereszteződés előtt. S a legény a többi utassal együtt azt látja, hogy fegyveres katona áll őrt a busz mellett, nem engednek leszállni senkit. Az orruk előtt lévő kereszteződésben pedig katonai konvoj vonul. Előbb szovjet tankok és csapatszállító teherautók, dzsipek, majd magyarok is. Később a busz rádiójába a tízórás híreket hallgatják, amiben beszámolnak a tűzijátékról. Tizenegykor már csak kisegítő kocsik haladnak a konvojban, s a legény mindezek miatt fél egy táján ér a kollégiumba.

 

   Tehát 1968 augusztus 20-án egyetlen vas megyei kereszteződésben, még Szombathelytől délre, átvonult egy egész hadosztály. A két órás időtartamba kb. 350 páncélos és ugyanannyi teherautó áthaladása fér bele, lassú ütemben, tíz másodpercenként egy jármű. Ezer katona a tankokban és tízezer a teherautókon. Ez is irreális, nemcsak az, hogy miért épp 20-án indult a legény a gólyatáborba. Hiszen a teljes „béketábor”, azaz a szovjet-bolgár-magyar-lengyel bevonuló katonák létszámát teszik százezer és kétszázezer közé, de a bevonulás se egyetlen éjszaka történt meg, hanem több napon át. Hogy ennek mintegy tizede másfél megyéből és egyetlen kereszteződésben haladjon át, az teljesen kizárt.

 

   A valós elemekkel való szabad alkotói bánás jellemzi a regények folytatását is. A szombathelyi kollégium négyemeletes volt, s a fiúk a negyedik emeleten laktak. Mégis a „3. etázsra” megy fel a fiú, és találkozik az erős dohányos szobatársával. Majd a gólyatábor eseményei következnek, ahol az egyik megyei elvtársnőben rá lehet ismerni Németh Lászlónéra, azaz  „ tudszoc Böskére”, az „olvassák csak, memoriter, galambocskáim” felszólítás nyomán. A tanévkezdés után a legény egy hanglemezt akar meghallgatni, s átmegy a leányok emeletére, mert ott van lemezjátszó. Ez akkoriban a szigorú szabályok miatt a valóságban lehetetlen volt. Az a leány, a rövid fekete hajú, nagy dohányos is, egy későbbi időben lett a fiú menyasszonya rövid időre, nem ebben az első félévben. A tagkönyv letevése se ekkor, hanem a második év elején történt. Ezek feltehetően tudatos módosítások, s talán a távolságtartás, a tényektől való eltávolítás eszközével próbálnak valamilyen általánosabb, az életrajzi tényekhez csak lazán köthető befejezést adni a műnek.

 

Ugyanezzel magyaráznám azt is, hogy miért nem jelenik meg a regényben az, ami az első kötet végére tett novellákban igen, vagyis a szerzőnek az egy évig tartó „penitenciája”, az, hogy diákoskodása helyszíne miatt kellett egy év fizikai munkával vezekelnie, bizonyítani azt, hogy eme négy év dacára alkalmas és méltó arra, hogy a szocialista kultúra szakavatott terjesztője lehessen. A regényekben a fiú vakációzik Kanizsán, holott ebben az évben ezt már az egy év munka utáni törvényes szabadságnak kellene nevezni. Ez sem indokolná azonban, hogy augusztus 20-án induljon el az első főiskolai tanév elkezdésére.

  

   Mindezen részletek miatt úgy éreztem akkor, négy éve, az első olvasás után, hogy kár volt. Kár volt a kanizsai románc és a következő fél év alatti felejtése közé beékelni egy fikciót. Mert visszatérve a kiindulóponthoz: azok számára, akik nem akadnak fenn az általam megkérdőjelezett részleteken, tehát azoknak a ma már zömében fiatalabbaknak elmondhatta, hogy mik történtek azon az augusztus 20-án? De azoknak a keveseknek, akik emlékeznek, s netán még abban az időben diákoskodtak is ott a kis patak két partján, nekik mit mondhatott ez a valóságkezelés? Talán azt, hogy öt évvel a rendszerváltás és négy évvel a csapatok teljes kivonulása után, illetve 27 évvel a csehszlovákiai bevonulás után Nagy Gáspár sajnálni kezdte, hogy nem volt módja látni annak a bevonulásnak egyik epizódját? Elképzelte, hogy mi lett volna, ha …. ? És valóságosította a fikciót? Igen, ez lett azonnal a meggyőződésem. S az, hogy valóban kár volt. Attól azonban óvakodtam, hogy ezt a kis hiteltelenséget általánosítsam, hogy akár a leghalványabban is rávetítsem a már lezárt életműre.

 

   De az azóta eltelt időben még megértőbb lettem. Miért ne csúszhatna egybe, miért ne cserélhetne helyet a valóság és a képzelet? Hiszen azok az olvasók, akik ezeken az ellentmondásokon nem gondolkodnak el, azaz fel se ötlik bennük, azok valamilyen valódi élményben részesülhetnek. Akik pedig – hozzám hasonlóan – szembesítenék az alkotói képzeletet a valósággal, ők kedvük, temperamentumuk és beállítottságuk szerint viszonyulhatnak hozzá. Kialakíthatják az egyéni véleményüket, s még az is előfordulhat, hogy (ahogyan velem is történt) ezt a véleményt később módosítják. Ők is sajnálni kezdik, hogy a szerzővel nem történhetett meg a katartikus találkozás a katonai konvojjal, s maguk is úgy gondolják, hogy a semminél, de még a valóságnál is jobb a fikció.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Egy műsor 1969-ből (Lábjegyzetekkel és utószóval ellátta a honlapszerkesztő)

Átgépelt változat:

   AZ EMBERKE TRAGÉDIÁJA AVAGY PONT PONT PONT PONT1

(Ismeretlen huszadik századi szerzők alkotása a Perint-parton)

 

 

 

 

NARRÁTOR

DIRECT ÚR

ÁDUS – ideonépművelő

Évus –   gyarlóság asszonya

LUCI

 

MINDENES

   Angyalok kara

   Égi kar

   Egyiptomi rabszolgatömeg

   Római szín

   Első demagóg

   Hírnök

   Falanszter

 

                                             A SZEREPLŐKET TÁBLÁKRA ÍRT NEVEKKEL

                                             ISMERTETJÜK MEG A KÖZÖNSÉGGEL

                                             DICSFÉNYÜNK SAJNOS NINCS, DE TALÁN

                                            EZT IS PÓTOLJA MAJD A SZÖVEG.

 

NARRÁTOR   Mikulás esti műsorunk címe: Az emberke tragédiája avagy pont pont

                         pont pont. Műsorunk aktuális és kardinális kérdéseket próbál felvetni.

                          Úgy érezzük, képzésünk során mindenkiben külön kis tragédiák ját-

                           szódnak és játszódtak le. Ezt szerettük volna színpadra állítani.

                         Játszó személyek (mindegyik előre jön, és meghajtja magát – ez nem

                         volt, hanem Ádus nézett ki a függönyrésen –P.I.) DIRECT ÚR, ÁDUS –

                         ideonépművelő,   ÉVUS – gyarlóság asszonya, LUCI – egy kézzelfogható

                         szellem, de van egy mindenesünk is, aki majd táblával jelzi mindazt,

                         amit meg kíván jeleníteni. Én a narrátor vagyok, ezért befejezem a

                           mondókámat.

 

DIRECT ÚR ÁLL EGY SZÉKEN, NYAKÁBAN TÁBLA: DIRECT ÚR. ELÖL EGYMÁS MELLETT ÁDUS ÉS ÉVUS. BALRA, FÉLIG ELTŰNŐBEN LUCI, DE NEM MEGY EL, MARAD. MINDENES BEJÖN, NYAKÁBAN TÁBLA: ANGYALOK KARA. KIABÁL.

 

ANGALOK KARA     Megette magát az abszolút eszme

                                       Im, a teremtés béfejezve már!

                                ( (Szövegváltoztatási javaslat - a továbbiakban csak sz. -:

                                Ím, a teremtés már befejezve. (egy-egy dactilus és spondeus és            így rímel is) P.I.))

 

VISSZAFELÉ MEGISMÉTLI MONDANDÓJÁT, MAJD KI.

NARRÁTOR       Dicsfényt!

DIRECT ÚR      Be van fejezve a nagy mű, igen.

LUCI                     Igen?

DIRECT ÚR       Igen. A gép forog, az alkotó pihen.

LUCI                     Bizony, pihen.

DIRECT ÚR       Ugyan, Lucikám. már az elején fúrni akarsz? Nyugodtan elmehetsz,

                              ma nem jön több küldöttség.

ANGYALOK KARA BEROHAN   Hozsánna néked, Eszme, Erő, Jóság!

LUCI                     Hogy esne beléd a kórság!

DIRECT ÚR         Jer elém, Lucikám, szólj hozzám, dicsérj! Nem tetszik tán, mit

                                alkoték?

LUCI VÁLLÁT RÁNDÍTJA, ÁDUSÉKRA MUTAT, KIK BAMBULNAK.

 

LUCI                 Mit vársz te két műkedvelőtől? Mit tehetsz, ha hiányzik az

                           összhangzó értelem!

                           Te nagy konyhába (sz: konyhádba) helyezéd embered,

                           /S még néha mint a húst/

                           kloffolóval vered,

                           de elnézed azt, ha kontárkodik.

                           Mit vársz te két népművelőtől?

ÉVUS                Tudhatnád, Lucikám, hogy én a paradicsomi járás könyvtárára

                           pályázom. Én amikor elkezdtem az iskolát, rögtön bediktáltam, hogy

                           én más nem is akarok lenni, csak egy kis ká2. Be is írták. Én csak egy

                           kis könyvtáros akarok lenni. Most indulunk Ádámmal, és megkeres-

                           sük könyvtárunk.

ÁDUS               A küszöbig elkísérlek, de tovább nem.

DIRECT ÚR     Viszálykodtok,

                            pedig csak most hull le feneketekről tojáshéjam.

                           Lucikám, te küzdj a salak közt,

                           menj Évus és Ádus után bűnös gondolatiddal,

                           ők úgyse nyugszanak meg, míg népük

                           nem lesz olvasó népért.

DIRECT ÚR   LESZÁLL A SZÉKRŐL, SZÉKET MAGA UTÁN HÚZVA INDUL.

                           Ha megesküdnétek, esküvőtökre meghívót küldjetek,

                           és most indulás, amíg még friss a hónapos retek.

 

 

ÉVUS, ÁDUS, LUCI HÁTUL.

ÉVUS             Most, rögtön kezdjük, drágám? (K -a továbbiakban kieg-.:Suttogva?)

ÁDUS             Persze,   az életünk árán - is.

                         De üljünk kicsit elébb le.

LEÜLNEK, LÓGÁZVA LÁBUKAT, EGYMÁS VÁLLÁRA HAJTVA FEJÜKET.

ÉVUS               Ah, élni, élni mily édesz, mi szép.

LUCI KÖRBEJÁRJA ŐKET. ÁDUS FELNÉZ.

ÁDUS               Nézd, egy alany.

ÉVUS               Jé.   Ah, élni, élni mily édesz, mi …

ÁDUS               Jóember!

LUCI                Na, mizujs?

ÁDUS               Jóember, ne menj   a kocsmába te,

                         inkább megmondom, hányezer fényévre van

                         a Hold Földünk ugató kutyáitól.

LUCI               Lám, megjelent az első bölcselő.

                        Én Áduskám, nagy sor jövend utánad.

                         A tébolydába téved sok közülük,

                         sok visszaretten - hát hagyjatok fel

                         az okoskodással.

ÁDUS FÖLPATTAN   Mit beszélsz? Tudod-te, mit vontál kétségbe?

ÉVUS             Nyugi, nyugi, gyerekek. Menjünk inkább, kajáljunk almát, aztán

                         megnézzük a könyvtárat és együtt katalogizálgatunk, jó?

                         Luci, te már jártál ott biztos, milyen a paradicsomi járás könyvtára,

                         mesélj!

LUCI               Elég nehéz a helyzet ott. Csak éjjel tudnak kölcsönözni, mert

                         nappal az kocsma.

ÁDUS LUCIHOZ ROHAN     És a művház, és a művház? Tán csak nem silótoronynak

                         használják?

 

 

MINDENES JŐ, NYAKÁBAN TÁBLA: ÉGI KAR

ÉGI KAR           Az Úr izeni, tűnjetek.

ÁDUS               Mi?

ÉGI KAR VÁLLRÁNDÍTÁSSAL   Tűnjetek el. Melegebb tájakra.

ÉVUS               Nyugi, nyugi Áduskám,

                         most nem egy tanácstitkárral beszélsz.

                           Gyere, menjünk melegebb tájakra.

                           Keresünk egy nagytermet és rendezünk bált,

                         effélét.

ÁDUS             Ad az Úr válaszainkra kérdéseket,

                         vagy nem ad az úr válaszainkra kérdéseket?   (sz.: ad helyett ád, s az á-

                                                         kat és é-ket még nyújtani is lehet)

DIRECT ÚR FELTŰNIK A SZÉKKEL. NYAKÁBAN TÁBLA: DIRECT ÚR HANGJA.

NARRÁTOR     Dicsfény.

DIRECT ÚR     Zsebetekben pöcsétes írás.

                           A paradicsom az paradicsom. Mi hiány itt, az a paradicsomon

                           kívüle nincs is. Az kint a semmi.

                          Csináljatok bármit, új világot, szép világot,

                           de kertemből tűnjetek.

ÉGI KAR           Na gyerünk, hess, hess.

                           Így nem leszünk soha Olvasó Népért!

ÉGI KAR ÉS AZ ÚR HANGJA A SZÉKKEL KI.

NARRÁTOR     Dicsfény ki.

ÉVUS                 Ah, élni, élni mily édesz, mi szép  

ÁDUS                 Évám, kis bogaram, miénk a tér,

                           gyerünk mívelni népet.

LUCI                 Ha – ha.

ÁDUS                 Gondolkodjunk most.

ÉVUS                 Üljünk le elébb?

LUCI                 Nagy a feje, búsuljon a ló.

MINDHÁRMAN KI.

 

LUCI, ÁDUS, ÉVUS JŐ.

ÁDUS PAPÍRT TART LUCI ORRA ELÉ, OLVASNI TANÍTJA.

LUCI SZÓTAGOL   A tett   ha   lá - la az  o – kos – ko – ko – ko –

ÁDUS            Kodás.

LUCI               Kodás.

ÁDUS             Okoskodás.

LUCI               Kodás.

ÁDUS             Okoskodás.

LUCI               Okos-kodás.

ÉVUS             Ah, élni, élni mily édesz, mi szép.

ÁDUS             Hagyd ezt már Éva.

ÉVUS            Én nem fogom be pörös számat.

LUCI               Én meg a tudásnak teszek panaszt.

MINDENES JÖN. NYAKÁBAN TÁBLA: EGYIPTOMI RABSZOLGATÖMEG.

SZŐNYEGET GURÍTGAT MAGA ELŐTT.

ÁDUS           Nézd, Éva, megint egy alany. Szólítsd le. Lassan Olvasó Népért leszünk.

ÉVUS A TÖMEGHEZ LÉP   Hova, hova barátom?

TÖMEG         Piramisavatás lesz(2b). Ott. Ott. Piramisavatás,   LEÜL A SZŐNYEGRE  

                       Lesz. Fáraó jön. Szőnyeg. Viszem.

ÁDUS           Tudja ezt az Úr, hogy fáraónk lába alá más viszi a szőnyeget és nem ő

                         maga? Tudja ezt az Úr vajon?

LUCI               Okos – kodás.

AZ EGYIPTOMI TÖMEG ELALSZIK A SZŐNYEGEN.

ÉVUS             Áduskám, tanultuk, hogy létezik egy improduktív szféra,

                       mely elsőként lóg meg, ha bűzlik már az éra.

LUCI               Tömegünk elaludt, keltegesd először,

                       aztán próbálj lelket verni belé és öntudatot.

ÁDUS RUGDALJA AZ ALVÓT     Hé,   föl, föl!

                         Ez nem ismeretterjesztő előadás!

                         Itt nem az önkéntes jelleg dominál!

LUCI               Láthatod, Ádám,

                           az improduktív szféra improduktív és dőzsöl,

                           a produktív meg, ha ráér is, siet.

                           Hiába beszélsz itt,

                           szájuk,   fülük siket.

ÉVUS               Ah, élni, élni mily édesz ….

ÁDUS               Ez már csípi a szemem, Éva,

                           inkább gyárts papírrepülőket.

                          Keressünk újabb tért és benne időt

                           és sok-sok alanyt, kiket egyenként megmívelünk.

                           Akkor majd megbocsát az Úr, és mienk újra a kegy.

LUCI                 Sok kicsi sokra megy.

MINDHÁRMAN KI.

 

 

MINDENES JŐ, NYAKÁBAN TÁBLA: RÓMAI SZÍN. SZOMORÚAN MEGÁLL A

SZÍNPAD KÖZEPÉN.

NARRÁTOR     Elnézést kell kérnünk, de közönségünk

                           hiányos etikai felkészültsége miatt

                           a római színt nem adhatjuk elő.

                           Ez kérem a pedagógiai elvek helyes alkalmazása.

                           Ez kérem kardinális kérdés.

RÓMAI SZÍN KI.

 

 

LUCI, ÁDUS ÉS ÉVUS JŐ.

ÁDUS             Tovább, tovább, annyi a tudatlan,.

                        meg kell mívelnünk mind, sorban , egymás után.

LUCI               Mondva mondom,

                         addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.

ÉVUS             Ne törődj vele, ne idegeskedj, Ádám,

                         minket alaposan megalkoták, most

                         már csak mívelnünk kell. Csak tőlünk függ,

                         hogy hogyan.

ÉVUS             Apropó, nem láttatok véletlenül

                         valahol egy kis könyvtáracskát a nagy pusztaságban?

LUCI               Állítom, hogy kétévi járóföldön belül könyvtár sehol.

                         De van itt egy útmenti fogadó. Térjünk be

                         ott biztosan találunk lelkeket, szomjunkra nedvet,

                       miegymást.

ÉVUS FELKIÁLT     Ehess, ihass, ölelhess, alhass.   (K: az ölelhess-t   nyomatékkal)

DIRECT ÚR BEROHAN, SEBTIBEN FELÁLL A SZÉKÉRE.

NARRÁTOR     Dicsfény.

DIREKT ÚR   Csak mértékkel gyerekeim, csak mértékkel.

MINDENES JŐ, NYAKÁBAN A TÁBLA JELZI, HOGY Ő AZ ELSŐ DEMAGÓG.

ELSŐ DEMAGÓG DÜLÖNG, ÉNEKEL.

                             Babám az ajtót be ne lakatold

                           éjféltájban feljön már a hold, juhuhuhu

ELSŐ DEMAGÓG KI.

DIRECT ÚR     A 23. paragrafus kimondja,

                             éjfél tájban feljön már a hold,

                             ezért babám az ajtót jól belakatold.3

DIRECT ÚR SZÉKÉVEL EGYÜTT KI.

LUCI           Ha – ha. Ha – ha.

MINDENES JŐ, NYAKÁBAN TÁBLA: HÍRNÖK.

HÍRNÖK       Luci nevű egyén azonnal jöjjön az igazgatói hivatalba.

ÉVUS             Ah, élni, élni mily édesz, mi szép.

LUCI ÉS A HÍRNÖK EL.

 

ÉVUS           Lesz majdan kis albérletünk,

                       te járod a határt, alanyról alanyra,

                       én meg ringatom otthon a gyermekeinket,

                       kiket eleitől fogva népmívelőknek szánunk.

                     Ah, élni, élni ….

ÁDUS           Gondolkodjunk. Milyen nagy lenne az ováció,

                       ha emelkedne a dotáció!

                       A dologban az az árulás,

                       hogy kevés a hozzájárulás.

                       És sehol egy kulturgunyhó.

ÉVUS           Keressünk.

ÁDUS           Aki keres, az talál.

KI.

 

 

DIRECT ÚR JŐ, SZÉKRE ÁLL, MINDENES JŐ TÁBLÁVAL: FALANSZTER.

LUCI JŐ DIRECT ÚR SZÍNE ELÉ.

NARRÁTOR       Dicsfény.

DIRECT ÚR         Láthatod Luci, semmire se mennek.

                               Formálásukra hasztalan áldoztam időt.

                                 Nem tudom, mi lehet baj, tán a kötelező

                                 olvasmányok hiányoznak nékik, de kissé elvadultak

                                 kint, paradicsomon kívüle.

                                 Eszméik vannak, de csak rögeszméik.

                                Továbbképezzük őket. Vállalod a főszakács

                                 szerepét?

LUCI                       Tudhatod, mindig szerettem borsot törni.

DIRECT ÚR FALANSZTERHEZ   Hozd a két tébolyultat.

FALANSZTER KI.

DIRECT ÚR        Lucikám, készíts üstjeid alá nagy tüzet.

                               Beléjük oltjuk, ami még hiány. Csak arra ügyelj,

                               tátsák el szájukat.

LUCI                     Szájtáti, szájtáti, szájtáti.

DIRECT ÚR       Szájtáti, igen, de országos stílusban.

                               ne essen csorba nevünkön.

ÁDUS ÉS ÉVUS JŐ.

ÉVUS                   Ah, élni, élni nem édesz, nem szép.

ÁDUS                   Én már függetlenített voltam, különben is. Én nem adtam

                              nyilatkozatokat holmi folyóiratoknak, melyek ellenségeink4.

                             Népünk lassan-lassan már Olvasó Népért?

DIRECT ÚR     Csináljátok utánam: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁDUS ÉS ÉVUS   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

DIRECT ÚR       Na, most maradjatok így, és szálljatok üstbe.

LEÜÖLNEK A SZÍNPADRA, KÖZBEN SZÁJUK NYITVA, ÉS TELE TOROKKAL KIABÁLNAK       ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

DIRECT ÚR         És most tedd Lucikám, mit mondok.

LUCI MOZDULATAIVAL UTÁNOZZA

DIRECT ÚR       Lábuk alá egy kis ideológiát, ez a legfontosabb,

                               pirítjuk néhány számadattal: Nap - Föld közepes távolság, stb.

                             Most tégy a tűzre egy másodfokú bibliográfiát, úgy,

                               bizony, de mellé gyorsan néhány kötet Szolzsenyicint

                             Fejükre vízben oldott katalóguscédulákat önts, mondd

                             meg nekik, hogy eto ocseny horoso.

ÁDUS                 ETO5 ocseny horoso.

ÉVUS                 ETO ocseny horoso.

DIRECT ÚR       Lucikám, abbahagyhatod a tüzelést. Még ázzanak egy kicsit.

                             Mondd, Ádusom, látsz már valahol egy kulturgunyhót?

ÁDUS                 Mindenhol csak kulturgunyhát látok.

                             Most már mindenhol csak kulturgunyhót látok.

DIRECT ÚR       Na, jól van, kiszállhattok.     FELÁLLNAK

                             Na Ádus, hogy érzed magad? Érzed-e még az űrt?

ÁDUS                  Blabla, blabla, balbalblabla.

ÉVUS                   Bla.

LUCI                   Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

DIRECT ÚR       Jól van, fiaim , induljatok. Mondottam: küzdj és hízva hízzál.

ÁDUS                   Bla.

ÉVUS                   Bla.

DIRECT ÚR FOGJA SZÉKÉT ÉS EL.

NARRÁTOR       Dicsfény kint.

ÁDUS ÉNEKEL   Blablablabla.

ÉVUS                     Ah, élni, élni mily blabla blabla, blabla.

LUCI                       A tett halála az okoskodás

                                 de többet ésszel, mint erővel.

                               Ezt fejtsétek meg!

 

                                           VÉG.

 

 1) Írta egy alkalmi szerzőcsoport, az akkori NK 2. évfolyam tagjai, előadásra kerül 1969 decemberében, az akkori Felsőfokú Tanítóképző Intézet Mikulás-műsorán a díszteremben. Fotók találhatók az évfolyam cd első táskájában, Pörös Géza: Szombathelyi cédulák c. írásában

2) Gróf Ervin, a könyvtári feldolgozás és a könyvtártan tantárgyak oktatója készített félévenként véleménykutatást a szemináriumokon. Arra várt választ, hogy a két szak (a népművelő és a könyvtáros) közül ki melyiket részesíti előnyben. Ennek megfelelően a variációk: K, k, Kn, KN, kN, kn, n, N. A betű egyúttal a szándék intenzitását is jelezte. Két eredménye lehetett a vizsgálódásnak: a jelzett szándék és a tantárgyi előmenetel közötti korrelációt vagy divergenciát, illetve több félévet összehasonlítva a változás irányát

2b)   Kivetítőn megjelenhet akár egy stadion is a piramis helyett.

3) Célzás az akkori idők egyik neuralgikus pontjára, ami szerint a négyemeletes kollégium felső emeletén lakó hímnemű diákok és az első három emeleten lakó nőnemű diákok legálisan se nappal, se éjszaka nem járhattak át egymás emeletére. Éjszakára azonban a kulcskérdés „meg volt oldva”.

4) Célzás az akkori Vigília egyik cikkére, ami nagy botrányt kavart.

5)     Könyvtárosok számára érthető szójáték, az Egyetemes Tizedes Osztályozás betűszava.

 

Utószó

   Felvetődik a kérdés, hogy 48 évvel a megírás és előadás után, a mai viszonyaink között milyen relevanciája van az egyfelvonásos darabnak. Két irányba mutathatunk. Az egyikbe nézve a korabeli ideológiai viszonyokra láthatunk rá, a népművelő-könyvtáros szakmára készülők kettős tudatára. Meg is akartak felelni az elvárásoknak, de meg is akarták valamennyire tartani szellemi szuverenitásukat. Ezért tartották a (görbe) tükröt a képzés és a majdani praxis elé. Mutatóujjunk másik iránya a jelen. Vajon meg tudjuk-e érteni ebben a mi mai, manipulációktól mentes, óriásplakátok és nemzeti konzultációk nélküli , multikulturális és toleráns világunkban, hogy mekkora nyomásnak volt kitéve az akkori ifjúság, s főleg azt, hogy ezt az akkori nyomást nem is érezte, hiszen születése óta ebben élt. Ez volt a természetes számára. Mennyire örülhet a mai fiatalság, hogy szellemi béklyóktól mentesen szárnyalhat, hogy szabadon fejtheti ki alkotó ambícióit, hogy csak a saját képességeitől függ az, hogy milyen mértékben boldogul. Persze ez a képesség elsősorban az idegen nyelvek tudásának segítségével érhet csúcspontjára. Valahol.

 

Az utószó utószava egy hosszabb idézet egy korlátozott példányszámban megjelent cd-ről. A cd az 1971-ben végzett NK évfolyamról szól, s az idézet a cd harmadik táskája első mappájának első fájljából való. Ebben a fájlban két szerző tekinti át az NK szakkal foglalkozó eddigi köteteket, s az egyik szerző ehhez egy etimologizáló áttekintést fűzött:

 

„Mert nézzük csak meg, hogyan változott a népművelés fogalma, s ezzel párhuzamosan a szak elnevezése. Illetve a könyvtár szak neve is változgatott. (Mielőtt végigkövetnénk, hadd hozzak két párhuzamot. Mániám ezeknek a terminológiaváltásoknak az emlegetése. Mert a hatvanas években leraktuk a szocializmus alapjait, s elindultunk a teljes felépítése felé. A Szovjetunióban már ezen túl voltak, s ahogy az a szocialista tábor vezető országához illett, már a kommunizmust építették. Szóval: a jelszavunk a hetvenes évek elején a szocializmus teljes felépítése volt. Aztán ahogy telt az idő, tán kiderült, hogy ez a vágy irreális, s lett helyette egy hasonló hangzású, ami felváltotta. Még a hangzók többsége is megegyezett, más permutációban. Vagyis a hetvenes évek második felében a fejlett szocializmust építhettük. Aztán a nyolcvanas években a fejlett helyett az érett szocializmust. ((Mindezt egy főiskolai karon a tudományos szocializmus tantárgyának irodalmát is gyűjtő könyvtárosként figyelhettem meg.)) Eltelt még pár év, s a gyümölcs túlérett, megszottyadt, leesett a fájáról anélkül, hogy megkóstolhattuk volna. Lett helyette 1990-ben a kapitalizmus, s azóta azt építgetjük, vagy bontogatjuk. S ha már idáig elértem, akkor épp kapóra jön a másik gondolatsor, a rendszerváltás-rendszerváltozás-rendszerváltoztatás fogalomhármas. Ahogy az előbb a lefokozás, a visszavétel szavait láthattuk, úgy itt a tudatosulás, aktivizálódás utólagos megkonstruálását. Mert hogyhogy váltás? Mint a fehérneműt? Na ne! És hogyhogy változás? Csak úgy, magától? Dehogy! Változtatás volt, előre megfontolt szándékkal.)

   Nézzük akkor ezek nyomán, illetve ezek előtt vagy ezekkel egyidőben a népművelés elnevezését.

   Előbb a népnevelésről. Százötven évre nyúlik vissza az eredete. A Népnevelők Közlönye 1862-ben indult, s egy évvel később átalakult Népnevelők Lapjára, s azonnal meg is szűnt. Majd 1868-ban megalakult a Népnevelők Budapesti Egyesülete, s vele újraindult a lap is. Érdemes lenne alaposabban utánanézni a tevékenységüknek, de feltételezem, hogy a kiegyezés évtizedében nem a birodalmi érdekek szolgálata, hanem a hazafiúi törekvések jellemezték. Aztán egy ugrással 1919-be érkezünk, amikor megjelent egy könyv. 124 oldalas, s a teljes szövege olvasható ezen az url-en :

http://mtdaportal.extra.hu/books/migray_jozsef_szocializmus_es_nepneveles.pdf

Ezzel már közeledünk is a képzés kezdetéhez. Olvasmányélményeim nyomán emlékszem, hogy pl. az ötvenes évek első felében önkéntes aktivisták (un. népnevelők) jártak párosan egyes családokhoz, olyanokhoz, amelyekről kiderült, vagy feltételezték, hogy maradi gondolkodásúak, s elbeszélgettek velük a helyzetről, az eredményekről, a fejlődésről. Vagyis nevelték a népet. Találomra kinyitva egyes site-okat, a következők kerültek elő:

A terménybegyűjtés szabotálása miatt kezdeményezett például bűnvádi eljárást – egyben fegyelmi eljárást is indított – a Pest Megyei Tanács VB a tápiószecsői községi vb-titkár ellen. Őt azzal vádolták, hogy nem oktatta ki a begyűjtéssel kapcsolatos feladataikról az aktívákat, illetve a népnevelőket, ehelyett „egy kizárt jobboldali szociáldemokratánál volt disznótoros vacsorán”.

(http://hvg.hu/tudomany/20111221_kulak_tehen)

A falragaszokon a nyári melegben izzadó jegesmedve az Állami Áruházat reklámozza (41. tétel), a kaszáját fenő paraszt pedig pillangósvirágú takarmányokat készül termelni (52. tétel). A földművesszövetkezet plakátja, – árukapcsolásként a Mávaut járatvonalaival kombinálva – szinte arra késztetné az embert, hogy fakaruszra pattanjon, s elmenjen akár Kötegyánig, csakhogy „ízletes ételek! kitünő italok!” közül válogasson (14. tétel). Persze a kiváló táplálék magunkhoz vétele előtt illendő kezet mosni, hisz a tisztaság fél egészség; a kiskacsától kezdve a rókakomán és a nyuszin át a kismadárig mindenki mosakszik, csak a csíkos trikós nebuló nem, pedig „aki maszatos, az egészséges nem lehet.” (15. tétel) Ám nincs népnevelés eredmény nélkül, (lásd Népnevelő zsebkönyv, 1955. 162. tétel), mert a csíkos később már maga írja fel a táblára: „Ha egészségesen élsz, könnyebb a tanulás.” (30. tétel). Hiába no, aki a saját poharából iszik és kikeféli a ruháját, annak könnyebben megy megbirkózni a Laricsev-példatár feladataival.

(http://www.pannonbooks.hu/elt-el-elni-fog-szocreal-a-muzeum-antikvariumban/)

A népnevelő megtudhatta például, (a zsebkönyvből – P.I.) hogy október elsején a Kínai Népköztársaság megalakulásáról, másodikán a Nemzetközi Békenapról, harmadikán a Szakszervezeti Világszövetség 1945-ös létrejöttéről kell megemlékeznie. Eszébe véshette, hogy "Régen az emberek elemi csapásnak tartották a háborút. Ma a világ minden táján száz- és százmilliók értik és tudják, hogy a béke vagy háború kérdésének eldöntése végső fokon az emberektől függ." Még arról is olvashatott, hogy "a kapitalista világban az atomenergia elsősorban a rombolás, a támadás, az emberek, békés városok és falvak tömeges elpusztításának eszköze". A Szovjetunióban persze nem.

(http://nol.hu/archivum/archiv-6779-2716)

S erről már lemaradtunk, mert elkelt:

http://konyv.vatera.hu/antik_konyv/nepnevelo_zsebkonyv_1955_2037689600.html

   Gondolhatjuk-e ezek után, hogy az 1962-ben létrehozott népművelő-könyvtáros (vagy népművelés-könyvtár ?) szakon képzett szakemberek ezeket a hagyományokat folytatták? Szerintem nem gondolhatjuk, csupán az elnevezés kis módosítása utal arra, hogy már nem egyszerűen nevelni kellett a népet, hanem művelni. Azért ez is tekinthető kissé pejoratív elnevezésnek, hiszen rokon pl. a földműveléssel. Akit népművelnek, az hasonlít a földhöz? Vagyis buta? Nem, dehogy. Mégis később átalakult a tevékenység közművelődéssé, - kettős változás! a népből köz lett, s a művelésből művelődés, cselekvésből történés -, majd a szak és a diploma neve előbb művelődéssszervezővé, s legutóbb andragógiára, andragógusra. Biztosan a pedagógia mintájára.

   Ez a folyamat a szombathelyi képzésben pl. A szárnyas idő függelékében is, Szále kötetének névsoraiban is és a SEK Tudástára honlapján  (http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/intezmenytortenet/nepmuv_kvt/hallgatoi_lista_1976-79_lev ) is nyomon követhető. (Tekintsünk most el attól a kis malőrtől, hogy a hagyományos párosításban tanuló tizenöt évfolyamból csak nyolc esetben egyeznek meg a létszámok mindhárom forrásban. Leggyakrabban a reprezentatív kötet tér el a másik kettőtől, de van, ahol a tudástáras. )

   Aztán kronológiailag.

A következő szakaszok és váltások láthatók:

 • 1962 A NK szak indulása, az utolsó végzett nappali évfolyam 1971-1974-es, a levelező xxxx-1979-es. Szále szerint 878-an, A szárnyas …szerint873-an, s a Tudástár szerint 893-an kaptunk NK-s diplomát.
 • 1974   Az utolsó, azaz tízedik nappalis NK-évfolyam végzésének éve.

 

 • 1972 A két szak szétválasztása, tanár szakokkal való párosítása, előbb csak a pécsi főiskola kihelyezett tagozatán, majd az önálló főiskolán
 • 1975 Az első N+t és K+t diplomák osztása.
 • 1979 Az utolsó(?) NK-diplomák kiadása levelező tagozaton.

 

 • 1988 Az első művelődésszervező évfolyam indítása.
 • 1991 Az utolsó(?) N-diplomák kiadása. N+t diploma összesen ez évben 112.
 • 1992 Az első Msz-diplomák. Msz+t diploma összesen ez évben 103.
 • 1998 Az első könyvtár-művelődésszervező diploma (egy fő részére).

Csak nem a NK reiknkarnáciiója? . A következő két évben 4 és 2.

 • 2002 Csak informatikus-könyvtárosok végeztek könyvtárosként.
 • 2003-2004   Csak könyvtárosok végeztek könyvtárosként. Ez évben inf-műv.szerv. : 9 diploma.
 • 2005 Mindkét elnevezésű könyvtáros-diplomára van példa.
 • 2006 Megint csak informatikus-könyvtárosok végeztek.
 • 2007 Mindkettő.

-         2008-2009 Csak informatikus-könyvtáros. S eddig az évig (1998-tól) 48-an végeztek a régihez hasonló, de átnevezett kétszakos párosítással, vagyis könyvtáros-művelődésszervező szakosokként.

A kis áttekintés végén megjegyzendő, hogy az elnevezések nem következetesek. Hiszen a szak és a képzettség különböző néven nevezhető, ahogyan ez meg is történt. Tehát az lett volna fogalmilag és nyelvileg tiszta, ha a szakok kezdettől a népművelés-könyvtár (művelődésszervezés ill. andragógia) viselték volna, s a szakképzettség illetve a foglalkozás pedig a népművelő (művelődésszervező illetve andragógus) vagy a könyvtáros elnevezésű lett volna. Többször vált át azonban a szak neve a foglalkozás elnevezésére, majd vissza. S amint látható, meg egy oldalon belül is, a SEK Tudástár-on:

Népművelő-könyvtár szak

Népművelő-könyvtáros szak – 1968-1971 – nappali tagozat

2012, szeptember 4 - 13:40 | csuk

Az évfolyam honlapja http://memoarondolgozo.freewb.hu

 1. Bertalan Margit

…………………………………………..

Legvégül pedig elvárható lenne ettől az összefoglalónktól, hogy egyetlen négyjegyű számmal leírjuk, hány olyan diploma származott 2009-ig az Alma Mater-től, amiben a népművelés illetve változatai és/vagy a könyvtár és változatai szerepelnek. Ezt az egy számot akkor tudnánk leírni, ha egyenként megszámolnánk és összeadnánk A szárnyas idő névsoraiban szereplő neveket. Ugyanis - ellentétben a két másik forrással - nincsenek sorszámozva a nevek egyik szak esetében sem. Ezért akár azt is gondolhatjuk, hogy a könyvtáros tanszék és az andragógusokat képző tanszék vezetője vagy valamelyik oktatója naprakészen tudná mondani az adatot. Tippeljünk! Kétszeresen tippelhetünk, arra is, hogy megmondanák-e, s arra is, hogy mekkora számot hallanánk.

S végül ideologikusan. Vagy ideológiailag? Vagy logikusan?

Itt először röviden utalni kell Szále előszavára.

„Szerintem a felülről odatett, a központi akaratot végrehajtó „kultúrkomisszár” karikatúra sosem volt érvényes ránk. Lehet, hogy a képzést ezzel a céllal hozták létre, de már 1962-ben éreztük – éppen a gyakorlatból jövő tanáraink és a valósággal való azonnali találkozásunk jóvoltából –, hogy az aufklérista fölfogás nem tartható. Ha a kulturális élet szervezői, fejlesztői akarunk lenni – és akarunk, mert az jó dolog –, akkor vissza kell mennünk az Eötvös József-i elvekhez, vagyis ahhoz, hogy a kultúra nem a „központ” ügye, hanem a népé, s csak a közművelődésnek van létjogosultsága, a nép fölülről vezényelt „művelés”-ének nincs. Nem tudom pontosan, hogy ez mikor érlelődött meg bennünk, de azt hiszem, nagyon az elején. Ezt sugalmazta az élet, s mi közelebb voltunk az élethez, mint a központi párthatározatokhoz. Lipp Tamás könyve, a Hályogkovácsok, erről szólt 1979-ben, ami azt jelenti, hogy tíz évnyi gyakorlati munka után az az évfolyam – dokumentálhatóan – pontosan érzékelte, mi a dolga. Bírálta a képzést annak aufklérista szemlélete miatt, de a bírálathoz szükséges tudást nagyrészt ebből a képzésből kapta. Luther Márton nem tudta volna a reformációt elindítani, ha nem lett volna képzett katolikus pap. Mondhatnám nagy bölcsen: a dolgok összefüggnek.”

   Próbáljuk ezt lefordítani egyrészt a mi öt félévünknek a tantárgy- és óraszám-struktúrájára, másrészt egyéni tapasztalatainkra.

   A tantárgyakat én négy csoportra osztottam: az ideológiai, az általános alapozó, a könyvtári és a népművelési tantárgycsoportot hoztam létre. (A tantárgyakat nem sorolom, mert azt gondolom, hogy egyértelmű a besorolás.) Kicsit meg is lepett az eredmény. Mert az öt félév során összesen volt heti 140 óránk, azaz átlagosan heti 28. (Az első félévben 22, a harmadikban 34.) Ebből az összes órából 33, azaz 23,6 % volt az ideológiai töltetű, 49 azaz 35 %-nyi az alapozó jellegű, ismét és pontosan 33 azaz 23,6 % a könyvtári és 13   azaz 9,3 % a népművelési tárgyak száma és aránya. Volt még az első négy félévben 12 órányi azaz 8,5 %-nyi közös gyakorlat. (El lehet gondolkodni azon, hogy miért volt majdnem háromszoros a könyvtár szak óráinak száma a népművelési tárgyakhoz viszonyítva.) Nem hittem volna tehát, hogy a teljes időnk negyedét az ideológiai képzés tette ki. S ez szerintem nem is látszott meg, máig nem látszik meg rajtunk. Vajon miért? Négy oktató vett részt abban a negyedrésznyi képzésben, s szerintem ketten-ketten voltak a hitelesek és hatni tudók (pg. és tud.szoc.), illetve a kevésbé hitelesek (dial.és tört.mat., term.tud. és vallástört.-valláskrit. valamint mamut azaz munkásmozgalom-történet). Azt gondolom, hogy volt annyira sokrétű („univerzális sznobképzés”) és sokszínű mind a tantárgyak palettája, mint az azokat tanító pedagógusaink személyisége, egyénisége, hogy mindig képesek voltunk „gyököt vonni”. (Azért emlékszem néhány témára a marxista tárgyak szemináriumairól is, most legelőször az jut eszembe – s ez máig aktuális kérdés lehet – hogy mi a hit és a meggyőződés közötti viszony. Úgy emlékszem, hogy többségbe kerültünk azok, akik a meggyőződést tették előbbre. Vagyis úgy érveltünk, hogy hinni valamit vagy valamiben bizonyos ismeret- illetve tapasztalathiányban is lehet, de a meggyőződés azért több, mert ismeretek, tapasztalatok vannak mögötte, azaz egy gondolkodási folyamat eredménye.)

 

   Ha szembesíteni akarnánk a képzést az azóta eltelt, most már legalább negyvennégy évvel, akkor pl. azt lehet mérlegelni, hogy az akkori magunk hívő (esetleg elkötelezett) vagy kételkedő attitűdje megállta-e a helyét azóta. Kaptunk-e olyan erős iránytűt a világhoz, a sűrű változásokhoz, ami segített bennünket eligazodni? Ezt a kérdést megválaszolatlanul hagyom.

Elolvasva a 2002-es könyvtáros-kötet előszavát, szinte megdöbbenéssel vettem tudomásul a következő kiadvány tényét:

A közművelődési és könyvtáros oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája: Szombathely, 1987. augusztus 26-29. / szerk. Szalay László (1988 [!1989]) Szombathely, 1987. 389 p.

Eddig nem volt róla tudomásom.”

 

Az utószó utószavának utószava már nagyon rövid. 2017-re megszűnt a népművelő-képzés utolsó mohikánjának tekinthető andragógia-szak, s a főhivatású népművelőkből is szabadidő-szervezők lettek, ráadásul nagyon gyakran a megtisztelőnek számító közmunkás státusban.

P.I.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polák István – A gondolkodó lény

Előzmények:

http://index.hu/belfold/2017/03/31/igy_nez_ki_a_legujabb_nemzeti_konzultacio/

https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

http://index.hu/velemeny/olvir/2017/05/11/megszolal_a_fidesz-torzsszavazo/

Itt annak a műveltnek nevezett olvasó bejegyzését, véleményét közölte az index, aki a következő url-en közölt cikkre reagált: http://index.hu/belfold/2017/05/11/fidesz_orban_brutalis_kampany/

Egy lehetséges következmény, a cím bűvöletében:

A fenti bevezető után ismét etimologizáljunk egy kicsit. Mai szavunk a konzultáció.

Bakosnál:1. tanácskérés, véleménykérés 2.tanácsadás, véleményadás 3. szakértők tanácskozása valamilyen kérdésben 4. isk az a főiskolai v. egyéb oktatási forma, amelynek során a résztvevő az anyaggal kapcsolatos problémáit a tanárral megbeszéli

Egy modernebb megközelítés:

http://szinonimaszotar.hu/keres/konzult%C3%A1ci%C3%B3

"konzultáció" szinonimái:

megbeszélés, tanácskozás, beszélgetés, diskurzus, diskurálás, terefere, traccsolás, beszéd, társalgás, dialógus, eszmecsere, szövegelés, párbeszéd, fecsegés, duma, dumálás, szóváltás, dumcsi, csevegés, véleménycsere, kommunikáció, trécselés, véleménycsere, smúzolás, csacsogás, csevej,

megbeszélés, tanácskozás, vita, gyűlés,ülés, tárgyalás, konferencia, értekezlet, kongresszus, disputa, diszkusszió, megvitatás, egyeztetés, szimpózium

Ezek után tegyünk a szóhoz egy jelzőt. Nemzeti konzultáció. Ugyanúgy járunk, ahogyan korábban a politikai korrektség szókapcsolattal jártunk. Nem lóghat ki az alapszó értelmezési tartományából a jelzővel szűkített változatnak a jelentése. Tehát ez utóbbinak is konzultációnak kell lennie. Meg kell felelnie az alapszó jelentésének. A jelző csak a meghirdetők szándékára, a konzultáció elképzelt, remélt hatókörére, s esetleg az ideológiai színezetére utal.

Bakos negyven évvel ezelőtti kötetében az első három jelentés lehet akár szóbeli, akár írásos tanácskérés-tanácsadás-tanácskozás, a negyedik esetben jelenik meg a szóbeliség. A szinonimaszótár felsorolásában már szinte kizárólag az interaktivitást igazán biztosító szóbeliségre utaló fogalmak szerepelnek. Ám mindegyik értelemben benne van két elem. Az egyik szerint azok, akik a konzultációban részt vesznek, azok egyenrangú felek. Nem arról van szó, hogy a megkérdezettnek be van fogva a szája­; vagy csak bólogathat, vagy csak jobbra-balra ingathatja a fejét. (Lefordítva: nem azt jelenti, hogy két ablak között választhat, hogy hova teszi az x-et, teszi-e egyáltalán valamelyik ablakba.) Tehát nem arról van szó, hogy el kell fogadni a kérdező által felajánlott alternatíva valamelyikét. Az a forma, ahol a megkérdezett nem írhat le egyetlen szót se a saját véleményének jelzése keretében, az a forma nem konzultáció, csupán annak csúfolják. Megcsúfolása magának a fogalomnak. A másik elem pedig interaktivitásra, folyamatra utal. Tehát nem egyszeri adok-kapok, hanem valódi párbeszéd, amelyben a felek többször is szólhatnak egymáshoz. A szinonimák között ott a vita szó is. Ez nem feltétlenül tartozik bele a fogalomba. Az a lehetőség azonban mindenképpen, hogy a megkérdezett is visszakérdezhessen, a kérdező pedig pontosíthasson-finomíthasson-módosíthasson. Persze nem fontos, hogy ez szóban történjen, de írásban kissé körülményesebb. Ezért is mulatságos egy egyoldalas és egyoldalú levelet konzultációnak nevezni. Egy x-szel csak egyetértés jelölhető, bármelyik ablakba is kerül. S azzal már ne is foglalkozzunk, hogy a hat alternatíva hogyan fogalmazódik meg. Mit lehetne válaszolni pl. a következő kérdésre (állítólag ez lett volna a hetedik kérdés, csak nem fért rá az első oldalra):

 1. Köztudott tény, hogy Brüsszel azzal próbálja az uniós szabályok betartására kényszeríteni drága hazánkat, hogy egy elektromágneses harangot akar ránk borítani, ami eltérítené fölöttünk a napsugarakat. Így tetszés szerinti ideig sötétségben tarthatna, s ezzel zsarolhatna bennünket. Mit tegyen ezzel kapcsolatban Ön szerint Magyarország?

 

a., Forduljon kérvénnyel Brüsszelhez, tartson bűnbánatot, s ígérje meg, hogy ezután jó kisfiú lesz.

 

b., Gyorsított és kivételes eljárásban dolgoztassa ki a Parlamenttel az elektromágneses harang áthelyezésének tudományos technológiáját, s majd ezt a harangot véglegesen és eltávolíthatatlanul helyezze át Belgium fölé.

Ugye, hogy egyik ablakba se tehető jó szívvel az x? Érdemes tehát figyelnünk a szavak igazi jelentésére.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Polák István – Politikailag korrekt nyomkövetés

 

   Az Élet és Irodalomban (A politikai korrektségről 2017.04.28. 17. szám, 2. p.) http://www.es.hu/cikk/2017-04-28/polak-istvan/a-politikai-korrektsegrol-.html   megjelent írásom utáni napokban fedeztem fel a fogalomnak, a politikai korrektségnek, illetve a politikailag korrektnek egy korábbi megjelenését. A Nagy Gáspár emlékét ápoló és a nevét is viselő vasvári kulturális központ által kiadott kötetben. (Nagy Gáspár a költő hazatér. (Szerk.,vál. G. Szakál Georgina, Gergye Rezső). Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, 2017. 135 p.)

 

   A kötetet nyitó tanulmányt Mórocz Zsolt írta, Hazatérés (Nagy Gáspárról) címmel. Ismerősnek tűnt, s valóban, a Vasi Szemle 2007-es írásának a másodközlése. Olvastam annak idején az eredeti cikket, de akkor még nem volt szemem a fenti két szóra. Most idézem azt a két szövegrészt, ahol Mórocz emlegeti:

 

A kommunizmus szétmállásakor, amikor a cenzúra direkt lehetősége véget ért, úgy tűnt néhány pillanatig, semmi sem állhatja többé útját az igazságnak. A valóságot azonban a politikai korrektség nevében ismét elkerítették, azután kitették a táblát: a bekerített területre lépni tilos. A világos beszéd esélye nem szűnt meg ugyan, de megint kockázatossá vált, akárcsak a kommunisták uralma alatt. A hajdani ideológiai nyelvet felváltotta az említett politikailag korrekt nyelv, ezzel párhuzamosan számos anti-Kazinczy jelent meg a színen, hogy munkához lásson, irtsa, ami még irtható. Alkalmi Heródesek gyilkolászták a nyelvet és a reményt - Nagy Gáspárral szólva. Az igazság a propaganda hálójába került, ahonnan, ha netán kiszabadul, eltorzul, elvétve sem hasonlít többé önmagára.”

 

Majd az írás vége felé:

 

„A nyelvvel való élés, a konvencionális alak mögött - a jelöletben, ahogy Frege mondaná - új jelentés jött létre. A nyelv, a költői nyelv, azaz a költő hatalma ennyi. Ettől irtózik máig a tényleges, a politikai hatalom. Ezért született meg napjainkban a többször említett politikailag korrekt nyelv kívánalma, a szépen hangzó elvárás, ami nem egyéb az öncenzúra új követelményénél.”

 

Kik kerítették el a valóságot, hogyan és mivel, kik tették ki a táblát, s mi az akadálya az elkerítettnek nevezett területre való belépésnek? Mi lett volna a kockázat? A politikai korrekt nyelvet „elkerítők” mit irtanak és hogyan? Nem derül ki. Mintha ez köztudott lenne. Bizonyára azért a ködös beszéd, mert konkrét példák itt se lennének hozhatók, akárcsak a szoboravató beszédben.

 

Nézzük Mórocz két másik írását. Előbb egy öt évvel későbbit, majd egy öt évvel korábbit, 2002-ből. Néhány idézet a Hitel 2012.2. - tematikus - számában megjelent írásból:

 

http://www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/79-91.pdf

 

„Az értelmiségi árát ideológiai használhatósága szabja meg. A tőkeerős baloldalon magasabb az árfolyam, a tőkeszegény jobboldalon magától értetődően alacsonyabb.”

 

„Az ellenben bizonyos, az igazságérzetet eleddig nem sikerült kiirtani fajunk legjobbjaiból. Mindig akadtak Szent Ferencek és Luther Mártonok, Szervét Mihályok és Apor Vilmosok, Néri Fülöpök és Sztehlo Gáborok, Batthyány-Strattmann Lászlók és Teréz anyák.”

 

Az elsőhöz: tőkeerős baloldal és tőkeszegény jobboldal 2012-ben? A másodikhoz tegyük hozzá, hogy Emile Zolák és Petőfi Sándorok és Déry Tiborok és akár Tóth Krisztinák – hogy ne csak egy forrásból merítsünk. (Hiszen emlegeti is a Kőszegi-hegység Borha-forrását.)

 

A szeretet szó sokak szemében nevetséges, nem valódi, lejárt szavatosságú kifejezés, egy hosszú, némileg hamis korszakból. Más szavak viszont – a kirekesztés, másság, rasszizmus, tolerancia számos egyébbel együtt – a spontánprivatizációnak estek áldozatul. A kisajátítók alapos munkát végeztek. Molnár Tamás úgy vélte, faramuci helyzet állelő, mikor a „vallási pluralizmus” és a „tolerancia” nevében egy magát „értelmiségnek”nevező csoport brutális elnyomás alatt tartja a másként gondolkodókat. Hozzátehetjük:azok beszédmódját. Magyarországon némely bíró éberen ügyel rá, hogy a többséggel szembeni rasszista indulatok büntetlenül, mi több, megnevezetlenül maradjanak.”

„A politikai hatalom, amennyiben célja úgy kívánja, hajlandó a középszer égig magasztalására. Főként olyankor, amikor hiteles, kongruens véleményformálóvá akarja gyúrni emberkéjét. A folyamat nagyjából ellentéte annak, amit karaktergyilkosságnak szoktak nevezni a publicisztikában. Mindig figyelemreméltó – mi több: némileg szórakoztató –, amint a szürkék hegedősei közül kilép egy-egy az éles rivaldafénybe, azután a szakszerű, alig-alig érzékelhető médiakampányt követően kiderül róla, hogy mindenkor titkos favorit, illetve fel nem ismert üstökös volt.”

 

Brutális elnyomás? Hogyan? Melyik politikai hatalomról írt ? Vitte a lendület, nem vette észre, hogy 2012-t írnak? Úgy, ahogyan a miniszterelnök se vette észre nemrég, fél év után, hogy Népszabadság nincs? Se nagybetűvel, se kisbetűvel? Vagy ez itt egy 2010 előtti írás rosszul aktualizált változata?

 

„A mitizált civil mozgalom (favorit szervezetüknek általában egymillió aktivistája marad távol a sajtószabadságért hirdetett tüntetésektől), a civil kifejezés nem jelent egyebet, mint ellenzékit. Létrehoznak kis létszámú – nagy médiatámogatású – szervezeteket, mozgékonycsoportokat, amelyek ügyes gerillareklámmal, politikai hackkel, fenyegető, bűntudatkeltő szlogenekkel jelennek meg a világgá vált médiafelületen. Azt a látszatot keltve, mintha a magyar társadalom túlnyomó része a választásokat követően az általa hatalomra juttatott kormánnyal állna ellenséges viszonyban. Hol nyíltan hirdetik, hol csak sugallják, hogy az uralmon levő – most éppen kétharmados – többség illegitim. A demokratikusan választott kormány diktatórikus, mert nem az ellenzékbe szorult vagy a történelem szemétdombjára

került pártok programját hatja végre.”

 

„Az ellenben szöget üthet a fejünkbe, kik és miért pénzelik azokat az állatvédő és zöld mozgalmakat, amelyek úgy vélik, egy libának több joga van a minőségi élethez, mint a magyar parasztnak. Azt viszont nem vitatják – liberális elveikhez híven –, hogy utóbbi szabad választásként felakasztja magát kiúttalanságában. Ez nem hír. A brutálisan, fasiszta módon tömött liba több figyelmet, együttérzést kap a szerencsétlen gazdánál.”

 

Az első bekezdésben ugyanaz a köd, mint Nagy Gáspárról szólóban. Ugyanaz a megfoghatatlan többes szám harmadik személy. De azért van benne néhány konkrétum is. Melyik pártok is kerültek ekkorra a történelem szemétdombjára? Hát a három legnagyobb rendszerváltó párt, vagyis az MDF, az SzDSz és a kisgazdák. S ez nem a három pártot minősíti elsősorban, hanem a demokratikus választások iskolájának máig az elemijében tanuló választóközönséget. De a Mórocz által homályban hagyott három párt közül kettővel koalícióban kormányzott a 2010-ben kétharmadhoz jutott, jobboldali konzervatívvá avanzsált Fidesz 1998-2002 között. Az a két párt utána került a szemétdombra. Amortizálta (vagy amoralizálta) őket a koalíció? A második bekezdéshez: kik vélik úgy, hogy egy libának több joga van a minőségi élethez, s ez hol fogalmazódott meg? Annyira közismert és elfogadott tény ez is, hogy bizonyítani se kell? (Ha van libavédő zöld mozgalom, akkor azok, akiket ez zavar, hozzanak létre embervédő zöld mozgalmat.)

De ne is reméljünk sokat az olyan gondolkodótól, aki a tényeket úgy kezeli, ahogyan az A tények és a valóság c. és éppen tíz évvel korábban irt cikkében látszik.

 

http://www.vasiszemle.hu/2002/03/morocz.htm

 

„Némi fenntartással fogadom a felmérések, tesztek, sőt még a mélyinterjúk eredményeit is. Tényszerűek ugyan, de - Rilkével szólva - tudjuk: a tények nagyon gyakran eltakarják a valóságot. Azt a valóságot, amelyben látszólag élünk, ahonnan bajaink fakadnak.”

 

A média emlőin csüngő ember, Mórocz szerint „Felmérésekben hisz, nem a saját tapasztalatában, ha van neki ilyen.”

 

Vagyis a tények a fák, s mögötte van az erdő, ami ellene mond a fáknak, amit a fák eltakarnak? (Egyedi-általános-különös - na ez is háromság.) A saját tapasztalat felülírja a felméréseket? Persze, persze, tudjuk, a felmérésekkel bármit, s annak az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani, ha a reprezentativitást tudatlanságból vagy szándékosan mellőzik. De ez a mellőzés is bizonyítható lenne vagy lehet.

 

   Mórocz egyik legutóbbi írása négy évvel ezelőtti, ez már a negyedik, amit szemügyre vehetünk, (Mórocz Zsolt: P.S. Nagy Gáspár.) (http://www.vasiszemle.hu/2013/01/morocz.htm ), és abban is kétszer fordul elő ez a szókapcsolat. Így azt feltételezem, hogy vagy ő volt az idei szoboravató beszéd írója, vagy az ismeretlen beszédíró ismerte és használta a 2007-es és a 2013-as írást. Két részlet ebből a negyedikből:

„A nyelvet, a lét hajlékát valóban a költők, írók őrzik. Köztük néhány kiemelkedő versével Nagy Gáspár. Nála, akárcsak Miłosnál, Nagy Lászlónál, Hrabalnál, Utassynál, Kunderánál és többeknél, a kifejezhető és a kifejezhetetlen nem a tudomány, nem a nyelvfilozófia területén jelent meg, nem Heisenberg, Wittgenstein, netán Foucault gondolatainak mezsgyéjén, hanem egy létező rendszer zónáiban Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában. A nyelvcenzúra szögesdrótjai között, amit az akkori totalizmus még nem politikailag korrekt beszédnek hívott, csak szocialistának. Minden valódi érték, ami ebben az időszakban született, az éppen a fennálló világnézettel szemben jött létre.”

„Néha kissé erőltetettnek éreztem egy–egy "modernista" kísérletét, mintha nem igazán bensőjéből fakadna, hanem a korszellemnek szeretne megfelelni. A politikai abszurd viszont léthelyzetéből fakadt. Mivel a hely – a szocialista éra zónája –, melyben lakozott, a lét hajléka helyett (à la Heidegger), a totalizmus nyelvi körzete volt (à la Aczél György) a humortól az irodalomig, a párthatározatoktól a közbeszédig. Ezt a nyelvet cserélte le a baloldali értelmiség a "rendszerváltozást" követően a politikailag korrekt diskurzus követelményére, arra a veritást tiltó szótárra, ami az ősrégi ideológiai elnyomás új, diadalmas verbális eszköze lett.”

Úgy vélem, hogy felesleges túlelemezni, az idézetek önmagukért beszélnek.

 

   Az ÉS-ben megjelent írásom elküldése és megjelenése között volt olvasható az alábbi interjúrészlet, s így nem volt módom a kéziratot kiegészíteni vele, de a terjedelme se bírta volna el. A netes „publikációban” ez a korlát rugalmasabb, ezért ide tudom tenni az interjúnak a témához illő részét.

http://magyaridok.hu/belfold/magyarorszagon-kampany-foprobaja-zajlik-1584190/

   Ha a mi kulcsszavainkat (érték kontra érdek) keressük a szövegben, akkor ezt tapasztaljuk:

 

„ …minden választás legfontosabb tétje, hogy a magyar emberek érdekét szolgáló Országgyűlésünk és kormányunk lesz-e, vagy idegen érdekeket szolgál majd.”

……………………….

 

– Az ember sokszor úgy érzi, mintha nem is egy nyelvet beszélnének a szemben álló felek. Mindenki dez­informálással vádolja a másikat.

– Kevés esély van arra, hogy ilyen közös nyelv születhessen. Már csak azért is, mert mi egyenesen beszélünk, az ellenfeleink meg egy kitalált nyelven, modern kori eszperantón, ezt hívják PC-nek. Mi leírjuk, kimondjuk a valóságot, ők meg kitalálják, még pontosabban: megkonstruálják. A két nyelv küzdelme zajlik az egész nyugati világban.

 

………………………….

Az egész ügy arról szól, hogy Soros György a nyilvánosság elől rejtetten, magyarországi szervezetein keresztül temérdek pénzzel támogatja az illegális bevándorlást. Számos civilnek álcázott lobbiszervezetet fizet, hogy érvényesítsék az érdekeit. Valóságos hálózatot tart fenn, saját szószólókkal, saját médiával, sok száz emberrel, saját egyetemmel. Nyomás alatt akarja tartani azt a Magyarországot, amely még egy Soros Györgytől is elvárja, hogy betartsa a törvé­nyeit. Azt mondom, hogy Soros Györgyöt nem szabad lebecsülni, egy nagy hatalmú, mindenre elszánt milliárdos, aki nem ismer se istent, se embert, ha az érdekeiről van szó.”

 

Amint látható, az interjúban az érdek szó négyszer fordul elő, az érték egyszer sem. S nincs kifejtve a szó utolsó alkalmazásakor, hogy mik is Soros érdekei? Ha nincs kifejtve, de még csak az újságíró se kérdezett rá, s eddig még nem lett volna evidens számunkra, akkor találgassunk. Vagy az az érdeke, hogy a mai magyarok jobb életet élhessenek, vagy az, hogy nyomorogjanak. Vagy az az érdeke, hogy nagyobb legyen a demokrácia, vagy az, hogy diktatúra legyen. Vagy az az érdeke, hogy az Unió erős tagjai legyünk, vagy az, hogy kilépjünk. Ha tudnánk, hogy Soros konkrétan és naponta mit tesz hazánkban, akkor el tudnánk dönteni, hogy a három ellentétpár melyik oldalát tételezzük fel róla. De ha nem tudunk a napi hazai ármánykodásairól, akkor ezt nem tudjuk eldönteni?

 

   Benne van az interjúban a két szóból álló szókapcsolat is. Annak persze örülhetünk, hogy a PC-nek (nem a personal computernek és nem is annak a rejtélyes izomnak) sikerült kicsit feljebb lépni. Már nem hamis próféták nyelve, hanem egy megkonstruált nyelv, a modern kori eszperantó. Az ne zavarjon bennünket, hogy minden nyelv valójában konstrukció, nem a nyelv találja ki a neki megfelelő valóságot, hanem a valóság a nyelvet (ld. akár a másik PC szaknyelvét). Illetve a megkonstruált valóság felvázolásához nincs szükség új nyelvre. Jól megfelel annak a meglévő magyar nyelv is, ahogyan ezt a nagy magyar írók és a nagy magyar plakátszövegírók jól tudják.

 

   Ha már hosszasan idéztem a Hitel öt évvel ezelőtti számát, pár szóval érdemes többet is mondani róla. Tematikus szám volt, ma is elérhető a Hitel site-ján. Papp Endre szerkesztő többek között ezzel a gondolattal kezdi a bevezetőjét:

 

„Most az a nyugtalanító jelenség foglalkoztat bennünket leginkább, melyet – erősebb megfogalmazásban – a szellemi élet hanyatlásának nevezhetünk. Ha mértéktartóbbak vagyunk, sem mondhatunk mást, mint hogy kulturális válságot érzünk magunk körül. Érinti ez a felbolydulás a leértékelődő hagyományos művelődési modellt, a folyamatot, mely a művészeteknek a szórakoztatóiparba való belesimulásával jár, a nemzeti szinten tételezhető értéktudat felszámolódását, a szellem emberei elfogadottságának, tiszteletének zuhanását.”

 

Majd ezekkel a kérdésekkel zárja:

 

„Érdekel bennünket a véleménye(d): Milyen értelmiségi-művészi szerepeket, lehetőségeket lát(sz) maga(d) előtt? Fenntartható-e egyáltalán ez az életforma, s ha igen, mégis mi módon?”

 

   Öt évvel ezelőtt végigolvastam a 34 felkért szerző írásait, s akkor jegyzeteltem is, majd csoportosítottam a számegyenes három részéhez igazítva, s még a mértéket is jelölve: a számomra tárgyilagosnak vagy közömbösnek vetteket az origóhoz téve; azokat, amikkel nagyjából egyetértettem, a pozitív oldalhoz; s amikkel kicsit vagy nagyon nem értettem egyet, illetve nem találtam igaznak, a negatív felére, annak különböző számaihoz passzítva. Sajnos elkallódott a néhány oldalas jegyzetem, de arra emlékszem, hogy nagyjából ugyanannyi írás jutott mindhárom csoportomba. Érdekes játék lenne újraolvasni, szembesíteni az azóta eltelt idővel, a netán megváltozott nézőpontommal, s újraosztani ezekbe a csoportokba a cikkeket.

   Most Móroczén túl még egy írást említek, ami ugyancsak a negatív oldalra került, de ez a nullától sokkal távolabbra. Tóth Erzsébet: Hidegbéke avagy a hallgatás ára c. írásáról van szó, s a cím első szava egy évvel később a válogatott írásainak kötetcím-adó szava lett. Egyik bekezdését idézem:

 

„A honorárium átlaga sokkal kisebb, mint volt a Kádár-kormány idején. Minden,

alapvető élelmiszer, háztartási eszköz, elemi szükséglet ára a munkabérekkel együtt arányosan emelkedett, elérhetővé vált, kizárólag az írói honorárium vesztegel a húsz évvel ezelőtti szinten vagy az alatt. Elméletileg a könyv ára is csak annak magas, aki írói jövedelméből akar megélni. Nincs pénzem könyvre, mondja, akinek két mobiltelefon lapul a zsebében, a harmadik meg az autójában csöng.”

 

   A költő, aki ezeket a mondatokat írta, közgazdász végzettségű, s ez ott olvasható az írás alatti lábjegyzetben. Ennek ellenére le tudta írni az idézet második-harmadik mondatát. (Egyébként a többi bekezdése is tele van „költői túlzásokkal”.) Ez a két mondat előbb kutatásra, azután írásra késztetett. Utánanéztem, hogy mennyit kellet dolgozni egyes alapvető árukért – köztük a könyvekért - ötven éve és manapság. Így született Az olvasás ára c. kis tanulmányom, amit először természetesen a Hitel-nek ajánlottam közlésre, s természetesen nem nyerte el Papp Endre felelős szerkesztő tetszését. Most ezt nem azért említem, hogy a mellemet verjem, hanem arra példaként, hogy a „levegőbe beszélés” „valóságtartalma” hogyan fordítható le a tények nyelvére. Írásom kis késéssel végül a Könyv, könyvtár, könyvtáros 2013.3. számában jelent meg. Táblázattal igazoltam, hogy az alapvető fogyasztási cikkekért ma 25-77 %-kal kell többet dolgozni, mint ötven éve. A könyvekért pedig? „…manapság legalább kétszer annyit kell dolgozni egy könyvért, mint ötven éve.”

Így „igazolta” a konkrét statisztika Tóth Erzsébet mondatainak valósághoz való viszonyát. Így torzíthatja el a látásunkat, a szakmai alapokon történő értékelésünket az ideológiai elfogultság. Így csal meg bennünket a párthűség. S ez azért lehet példa értékű, mert véleményem szerint ugyanígy lenne érdemes eljárni a többi mai hamis általánosítással is. Meg kellene keresni és megmutatni mögöttük a Mórocz által lenézett tényeket.

  

   Amikor eddig jutottam az írásban, akkor olvastam az ÉS 17. számában Kardos András egész oldalas cikkét, a Rendszerváltás 2.0 címűt. Három részt idézek belőle.

   „Ahhoz, hogy egy rendszerváltó mozgalom hitelesen fel tudjon lépni a változás érdekében, nyelvváltásra van szüksége, hogy meg tudja fogalmazni, immár nem a jelenlegi kurzus orwelli újbeszédjét használva, miként lehetséges elgondolni és megvalósítani egy újabb rendszerváltást, vagyis vissza kell adni és meg kell teremteni a demokráciának a maga morálisan és politikailag is elfogadható nyelvét.”

Tehát ahogyan Vásárhelyi Mária korábban, s ahogyan én is ennek az ÉS-számnak a 2. oldalán jeleztem, ki kell emelni a fent is illusztrált ködből a nyelvet, meg kell tisztítani a bekoszolt fogalmait, vissza kell adni nekik az eredeti jelentésüket.

   „Az orbáni autokrácia elleni fellépés sine qua nonja az, hogy magát a rendszert meg tudjuk nevezni, hiszen a helyes percepció nélkül lehetetlen az ellenzéki magatartás és kritikai nyelvhasználat adekvát kialakítása, sőt egy ellenalternatíva felvetése is.”

Itt a rendszert nemcsak a köznapi értelmében (társadalmi-politikai berendezkedés) kell érteni, hanem tudományos, rendszerelméleti alapon.

   „Sorban kell megtalálni azokat az ügyeket, melyek a választók számára elérhetők és befogadhatók ….ilyen lehet a választási rendszer aránytalanságának és az ebből következő nem tiszta választásoknak az ügye….”

Itt nemcsak arról van szó, hogy a húsz éve működtetett vegyes rendszert hogyan hekkelte meg 2014 előtt az akkori kétharmad, hanem hogy ez a rendszer szerintem csak egy olyan országban működhet jól, ahol a választók hosszú időn át szerzett, gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek, s két választás között is odafigyelnek a közéletre. Ugyanis – ahogyan ezt egy másik írásomban részleteztem (Népszava …) – a vegyes rendszerben (106 képviselő egyéni körzetből, 93 a listákról nyer mandátumot) a voksok átlagosan 50 %-a kerül a kukába, nem lesz belőle mandátum. A vesztes egyéniekre adottak és a listás küszöb alattiak. A csak listás rendszerben – ahol nincs is küszöb, mert pl. az első 25 000 szavazat is ér egy mandátumot - ezzel szemben csak max. 5 % a vesztett voks, minden listán az x-szer 25000 feletti, ha ötmillió szavazóval számolunk, vagyis listánként maximum 24999. Ez tízszeres eltérés az utóbbi javára. Az pedig, hogy egy ilyen választás után milyen képet mutatna a parlament, hogyan lehetne akár egy ügyvezető kormányt is alakítani, az akkor megoldandó kérdés lenne.

 

A továbbiakban a nyomkövetés nem a megjelenés, hanem a általam való felfedezés időrendjében halad.

 

http://www.hirado.hu/2017/03/01/soltesz-veszelybe-sodorja-a-tarsadalmat-a-politikailag-korrekt-beszed-az-iszlamrol/

„Becsapja az embereket a politikailag korrekt beszéd az iszlámról, és veszélybe sodorja a társadalmat – figyelmeztetett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerda este Budapesten.”

 

„ …az államtitkár kiemelte: a menekültválságért felelősek azok a „politikailag korrekt beszédet hirdetők” is, akik miatt nem lehetett beszélni a radikális iszlámról, a terrorizmus valódi arcáról és annak okairól sem.”

   Hogy hogyan csapja be ez a „politikailag korrekt” beszéd az embereket, milyen veszélybe sodorja, kik ezek a beszélők, s miért nem lehetett miattuk beszélni a radikális iszlámról, hogyan akadályozták meg ezt a beszédet, az nem derült ki.

http://hvg.hu/kultura/20151106_bartis_attila_interju

Az interjú címe: Amikor a politika seggbe rúgja a nyelvet.

„Az egymást kizáró, párhuzamos igazságok felismerésének és elfogadásának a képessége nélkül az etikai normáink elég könnyen olcsó szlogenekké válnak. Enélkül aligha jutunk túl a tolerancián, ami magyarul, ugye, megtűrést jelent, és már nem annyira szimpatikus, meg a politikai korrektségen, amit bátran nevezhetünk etiketthazugságnak vagy a nyelven tett erőszaknak, így, mint általában a valós tartalomnélküliség, nem is nagyon oldott meg még semmit.

Az egymást kizáró igazságok elfogadása ügyében a nyugati világ eddig ezekig a szellemi magaslatokig jutott. Másrészt ez elég nehezen számon kérhető egy olyan kultúrán, amely már a krisztusi tanításokkal se nagyon tudott mit kezdeni, holott kétezer éve kereszténynek vallja magát. Örömmel hallom, hogy velünk ellentétben az osztrákok csak építkezésre emlékeztető munkálatot folytatnak és kerítésre emlékeztető valami épül. Nincs reménykeltőbb, mint amikor a politika seggbe rúgja a nyelvet. A regényhez visszatérve, ha akarjuk, ha nem, lényegében a kettős mércéink, az igazsághoz és a hazugsághoz való viszonyunk határozza meg az életünket. Meg persze, az elfogadáshoz, a megbocsátáshoz, az elfojtáshoz, az emlékezéshez való viszonyunk. Ezekkel küzd ez a szöveg is. Ahogy én is. Meg feltehetően még sokan.”

 

Bartis se részletezi, hogy a politikai korrektség miért etiketthazugság vagy a nyelven tett erőszak, s az interjúkészítő sem akadt fenn ezen. Véleményem szerint ő már áldozatnak tekinthető, a „meg nem gondolt gondolat”, az orwelli „újbeszél” áldozatának.

 

http://hvg.hu/itthon/20161110_donald_trump_illiberalis_politikai_korrektseg_pc

 

HVG 2016.nov.10.

„Befellegzett a politikai korrektségnek Donald Trump hatalomra kerülésével, "lekapja rólunk a szájkosarat", és végre Orbán Viktor és Európa is felszabadul a liberális béklyóból? Mit kell tudni a Trumphoz közeli új jobbos mozgalomról, amely sok elemében a Fideszhez hasonló dolgokat mond, egyik arca pedig egy katolikus meleg brit újságíró?”

„Az elitellenesség és a változás vágya összekapcsolódik a politikai korrektséggel és ellenzőivel. Például az illiberális Orbán, aki az egyre illiberálisabb Erdogant is sikeres vezetőnek nevezte, és Trumpról is dicsérően beszélt, maga is kikelt a politikai korrektség ellen (többször is megtette, legutóbb éppen csütörtökön). Szerinte ez egy szájkosár, az EU-ban ez gátolja a tiszta beszédet, és itthon is, máshol Nyugaton is a liberális demokrácia sajátja. A miniszterelnök a KDNP 2014-es születésnapi ünnepségén úgy fogalmazott: "a politikai korrektség olyan taburendszer, amely megfoszt az őszinte beszédtől, az innovatív gondolkodástól. Meg kell találni a politikai korrektség dogmarendszerétől függetlenítve az új magyar államot."”

„A politikai korrektség és ellene fordított harc azért is kapcsolódik össze Trumppal, mert az amerikai elnök 2016 augusztusában egy bizonyos Steve Bannont nevezett ki kampányfőnökének, akit a Breitbart nevű médium éléről csábított át. A lap pedig a politikai korrektség egyik legádázabb ellenfelének, a magát alternatív konzervatívnak tartó alt-right mozgalomnak a szócsöve. Kérdés, hogy Trump a feltörekvő, erősödő, a saját durva stílusához hasonló, erős netes jelenlét miatt választotta-e Bannont vagy az ideológiai kötődés miatt.”

„A 2015-től megjelenő alt-right mozgalom egyik vezéralakja, Milo Yiannopoulos önmagában is megtestesíti a mozgalom furcsaságait: a brit, katolikus, meleg újságíró ha teheti, kikel a politikai korrektség ellen, pályázatot ír ki elnyomott fehér férfiak részére, Trumpot pedig szexuális értelemben is vonzónak tartja. A mozgalom heterogén, leginkább a lázadás tartja össze a részeit.”

„György Péter esztéta nem lát semmilyen összefüggést a politikai korrektség és Trump győzelme között, az előbbi hanyatlását sem érzékeli. Egyszerűen csalódott fehérek tömegei választották meg a 45. amerikai elnököt, akik nem akarnak többé szegények lenni, ennyi történt. …György nem világválság párti, emberek, választók millióit nem lehet primitívnek bélyegezni, ezzel a demokráciát is pocskondiázzuk. Nincs baj, "arra jó a válság, hogy gondolkodjunk"..”

 

   Ennek az értelmezésnek a nyomán, az idézett szövegrészek alapján mit kell gondolnunk? Azt, hogy azt a „szájkosarat” az egyik oldal tette rá a másik oldalra, és tartotta máig rajta? Hogyan? Vagy hogy az a másik oldal önként vette magára? Miért? Szégyenből, gyengeségből, kisebbsége tudatában, vagy mert kevés szellemi muníciója lett volna hozzá, hogy szembeszálljon vele. S ezt a hiányt érezte pótolva az amerikai elnökválasztás eredményével? Csupa megválaszolatlan kérdés. De az, hogy bár legalább két évtizede forgolódik a PC fogalma az ideológiai arénában, mégis tavaly ősz óta gyorsult fel a megjelenése, azt a gyanút támasztja alá, hogy Trump kapta le?

 

Idáig érve, s kis szünetet tartva, tavaszi gyomlálásba kezdtem a gép Dokumentumok tárában. Ekkor találtam rá egy tavaly mentett írásra, amiben időrendben található a PC emlegetése. Ez két héttel az előző, HVG-s után jelent meg:

http://444.hu/2016/11/23/bankok-helyett-bunkok-vege-a-politikai-korrektsegnek-akarmi-legyen-is-az

A cikkíró a 2012 eleje és 2016 vége közötti időből tizenöt említést talált és sorolt fel a miniszterelnök szájából. Érdemes előhívni az írást és végigolvasni.

 -------------------------------------------------------------------

Polák István – Páratlanul páratlan

(az ÉS Páratlan oldalára javasolt, s ott meg nem jelent írások)

 

-----------------------------------------------------

Nagykorú a vásárló?

Elküldve az ÉS-nek 2013.06. hóban.

 

Összesítve az ÉS 2013.23. számában a könyvheti könyvek adatait, feltűnt valami. Persze, nem most tűnt fel, csak épp most gondoltam tovább. A könyvek árának kerekségét vagy „kereketlen”-ségét. Tudjuk, hogy a kereskedelem trükkje volt és maradt máig is a „nagy ötlet”: ne legyen a csoki ára 100 Ft, hanem inkább 99, az mégis más. És így tovább. (A dolgot anno a rothadó nyugaton találták ki, hozzánk kis késéssel gyűrűzött be.)

     Node egy idő után a vevő – főleg, ha nem matematikai antitalentum – kerekített, s ezért jól tudta, hogy például a digitális fényképezőgép, ha 19 990 Ft az ára, akkor az nem tízezer, hiába kezdődik 1-gyel, de még nem is 19 ezer (ó, ha csak az első két számot néznénk?!!?), hanem bizony húszezer. És így kell összevetni a 21 990-be kerülő másikkal.

   Ez eddig még rendben lenne, megszoktuk, alkalmazkodtunk hozzá. Azért is jó, mert nagy, és egyre nagyobb számokkal dolgozva ugyan, de az 5 és a 10 forintos fémpénz még nem vált feleslegessé. Bár, ha így fejlődünk, az 5-ös hamarosan, s akkor miből nyomunk turistabotra bilétát a várbeli sikló felső állomásánál?

   Azonban könyvet többségükben a gondolkodó emberek vesznek. Őket miért kell etetni? Miért gondolja bárki, - a szerző, a kiadó, a terjesztő, a boltos -, hogy pl. EP legújabb könyvének (Egyszerű történet vessző száz oldal), a forgalmazásának, az elolvasásának használ, előnyére válik, hogy az ára 2990 és nem 3000?

   Hozzátartozik azért a teljes igazsághoz, hogy akadnak, főleg a határon túli kiadóknál, százasra vagy ezresre kerekített árak is, pihentető látványt és kis megnyugvást hozva a bősz összesítőnek.

--------------------------------------------------------------

 

Rövidített változat, a Páratlan oldal c. rovatnak szánva, 2016.12.:

Polák István – Kidobom a …. Bakosomat

 

   A három nővér (Haumann, Körmendy és Márkus) a régi Baszmannaja utcát emlegette, én most a régi Bakosomat (Idegen szavak kéziszótára, 1967-es kiadás), ami cserbenhagyott. Egy idegennek tűnő szó jelentését néztem meg benne, a 394. oldalon. Ezt találtam:

 

korrekt (correct) lat. 1. szabatos, helyes, pontos, hibátlan (kifejezés) 2. becsületes, kifogástalan (magatartás), feddhetetlen (jellem) 3. törvényes, megengedett (eszközök)

 

Azért érdekelt, mert mostanában gyakran találkoztam a politikai korrektséget elavultnak nevező értelmezéssel. Odaképzeltem a jelzőt (politikai) a három számjegy után, s ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy nem felel meg egyik jelentése sem a mai kor követelményeinek. Még a vak is látja, hogy teljesen használhatatlanná vált ez a régi Bakosom. Nem segít eligazodni, sőt egyenesen dezinformál. Ki is fogom vágni hamarosan a kukába, a szelektívbe, mert hátha lehet még valahogyan hasznosítani. Ha máshogy nem, hát Lokál-isan.

 

(oá iá)

 

 

A hetedik (2017 áprilisa)

   „Bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.” Talán többen is mondták, de emblematikusan Esterházy Péterhez kötődött. Azért, hogy most is a szinten maradhassunk, tegyünk egy hetedik kérdést a hathoz:

 1. Köztudott tény, hogy Brüsszel azzal próbálja az uniós szabályok betartására kényszeríteni drága hazánkat, hogy egy elektromágneses harangot akar ránk borítani, ami eltérítené fölöttünk a napsugarakat. Így tetszés szerinti ideig sötétségben tarthatna, s ezzel zsarolhatna bennünket. Mit tegyen ezzel kapcsolatban Ön szerint Magyarország?

 

a., Forduljon kérvénnyel Brüsszelhez, tartson bűnbánatot, s ígérje meg, hogy ezután jó kisfiú lesz.

 

b., Gyorsított és kivételes eljárásban dolgoztassa ki a Parlamenttel az elektromágneses harang áthelyezésének tudományos technológiáját, s majd ezt a harangot véglegesen és eltávolíthatatlanul helyezze át Belgium fölé.

 

jederman

 

Már a nyelvünket is? (2017.július 11.)

Próbáljunk meg méltó módon reagálni a Nézőpont Intézet és Schmidt Mária július 7-i megnyilatkozására, annak magas színvonalához és mély igazságtartalmához igazodva. Mert valóban: Brüsszel már annyi mindent vett el tőlünk, hogy oldalakon át lehetne sorolni, de nem adott érte SEMMIT! Most már a nyelvünket is akarják? Ne hagyjuk! Tartsuk jó szorosan csukva a pofánkat! Főleg nyilvános helyen ne nyissuk ki, még étkezés céljából se! Legfeljebb otthon, szűk családi vagy baráti körben, megbízható személyek körében. Ha pedig valaki még így is a nyelvünkre pályázik? Harapjuk meg a kezét!

jederman

---------------------------------------------------

 

Számoljunk! (2017.aug.25.)

Egyik este az egyik csatornán az Egri csillagok forgatásáról is volt szó. Számoltak és mondták, hogy 1968-ban 4,5 millióba került, ez most hatmilliárd lenne. S hogy akkor egy 4 fős család megnézhette 20 Ft-ért, kis pattogatott kukoricával egyetemben. Ma ez 10.000 Ft-ot kóstál, kevés chips-el.

Ennek nyomán bősz továbbszámolásban kezdtem. S az jött ki, hogy ma 1333-szorosába kerülne a film, s megnézni 500-szoros áron lehet. Vagy fajlagosan olcsó a mozijegy, vagy fajlagosan drága a gyártás. Vagy mindegyik állítás igaz. Továbbá akkor a kezdő bérünk 1800 Ft volt, ma ez nettó 120 000. Az akkori havi bér 2500-szorosa volt a film ára, a mainak 5000-szerese. Vagyis itt is duplázódás van.

De a legmeglepőbb: az akkori 20 Ft egy kezdő pedagógus 2 órás órabére volt, a mai 10.000 pedig 14 órai (nem tanórai) órabér. Hétszer annyit kell ma dolgozni egy négy fős moziba menésért. Szerintem így, fekete-fehéren, ezt ma kevesen tudják hazánkban.

 

jederman

------------------------------------------------------------------

Egy álom (2017.08.31.)

   A minap a kertszomszédaink a mi tujasövényünk árnyékában ülve társalogtak, amikor átszóltam hozzájuk. Azt javasoltam, hogy fizessék ki a fáim árának a felét, hiszen ők is élvezik a hasznát. Felháborodtak. Szememre vetették, hogy erről az ültetés előtt kellett volna egyeztetnünk. S megkérdezték, hogy honnan vettem az abszurd ötletemet. Hát – mondtam – a jó kormányunktól, amely ugyanezt kéri a déli kerítésért. Aztán felébredem.

jederman

 

Asztali nézet