Honlap neve
Velünk a múlt

MENÜ

Kedves Látogatók!

A honlapot kiszolgáló szerver - a szerkesztő feltételezése szerint - azt kívánta, hogy se a memoaron oldalra, se a memozaik oldalra ne kerüljön több anyag. Nem akarta engedni. Tán sokallta már a meglévőt. Pedig nem sok. Ezért a honlapszerkesztő végleg bezárta ezeknek a rovatoknak a hátsó bejáratát, ahol addig a feltöltést végezte. Ezután a memoaron2 és a memozaik2 mint második kötet, vagy mint második szoba fog működni. (Itt  javítjuk a főrovat egy elavult megjegyzését, hiszen már 11 rovat van, s a tartalomkövetés továbbra is egyrészt a memoszerk elején, másrészt a memotar tartalomjegyzél-részében lehetséges.) 

 

Csider Sándor karácsonyi üzenetei 2015.12.23-án.

Csider Sándor

Ajándék minden nap

 

Aki reggel útra kel,

egy zsák csókot kapjon fel.

Egész nap csak osztogassa,

este zsákját töltse újra.

 

Aki titkokat kutat,

keres bűvös utakat.

Hiába jár erdőben,

ott kanyarog lelkében.

 

Ki elbújik és csak vár,

jó barátra nem talál.

Induljon el, keressen,

szeressen, csak szeressen!

 

Aki bánt, ha megbántják,

növeli saját gondját.

Ripakodni mit sem ér,

a csendes szó célhoz ér.

 

Ki szép szóért esdekel,

hírmondót sem érdemel.

Van szívében százszámra,

szórja szét a világba.

 

Este, aki haza tart,

énekeljen vidám dalt.

Ezer szépet, jót talált,

másnak adta a javát.

 

Csider Sándor

Idézetek a karácsonyról

2015

Gyűjtötte: dr. Csider Sándor

 

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Pilinszky János

Karácsony ünnepe mindig a szeretetre, Jézus Krisztusra figyelmeztet bennünket. Az isteni ajándékra, a megváltó, a felemelő szeretetre, amellyel mi is mindnyájan megajándékozhatjuk egymást. Nincs olyan szegény ember, aki ne tudna valami jót tenni embertársai érdekében. És senki sem olyan gazdag, hogy ne volna szüksége arra a segítségre, amelyet embertársaitól kaphat.

Veres András szombathelyi püspök

 

A karácsonynak nincsen semmi köze a valósághoz. És mégis, mégis... ahhoz túl öreg vagyok, hogy higgyek benne, ám ahhoz túl fiatal, hogy lemondjak róla. Túl cinikus, hogy átadjam magam neki, túl szeretetéhes, hogy kívül maradjak.

Robert Fulghum

Karácsony, fényhedt karácsony. Jobb lenne lenni máshol. Ott ahol közel és távol, Édesanyám, szíved a jászol.

Bella István

Ne várj túl sokat a karácsony napjától. Nem tudod egyetlen napba belezsúfolni önzetlenséged és jóindulatod minden lemaradását, ami az elmúlt 12 hónapban összegyűlt.

Oren Arnold

Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.

Babits Mihály

Karácsonykor könnyű szeretni, de mi van azzal a sok hétfő reggellel?

Parti Nagy Lajos

Minden évben ugyanazokat a dalokat énekeljük, ugyanazokat az ételeket esszük, követjük a hagyományokat, és megosztjuk egymással azokat a dolgokat, amelyekről úgy érezzük, valahová tartozunk. És végső soron valójában mindannyian csak az otthonunkat keressük.

Richard Paul Evans

Most a fenyőfák ágai védnek, most, aki éhes, kapjon ebédet, most, aki álmos, álmodni tudjon, most, aki gyertya, el ne aludjon!

Rigó Béla

Általában is igaz: van karácsonyi szomorúság, amely szorítóbb, reménytelenebb, mint a más napokon jelentkező. Hiszen aki karácsonykor szomorú, az kétszeresen az, mert mások olyan boldogok, békések, örvendezők. Akit karácsony estéjén szorít sarokba magányossága, akit most kínoz a friss gyász fájdalma, aki most szenved kórházi ágyán, aki most irigykedik mások otthonának békességére, azt kétszeresen gyötri a kín, kétszeresen sújtja a gyász és fájdalom.

Ittzés János

 

Kínálkozik egy ünnep, és ilyenkor az emberek nyitnak némi rést szorosra zárt kagylóhéjukon, többségük ajándékoz, tehát odafigyel szeretteire, és ebből a figyelmességből juthat másoknak is. Mert az ünnep arról szól, hogy adni örömtelibb, mint elvenni; a szeretethez kevesebb energia kell, mint a gyűlölethez. Aki ad, magát is jobbnak gondolja, részese lehet így az ünnep kegyeletének, még akkor is, ha nem vallásos.

Kontra Ferenc

Vajon a karácsonyi kirakatban üldögélő bánatos macikáknak mosolyra áll majd attól a szája ha rájönnek hogy a szeretet jegyében hamarabb melegségre találnak mint a hajléktalanok bárhol a világon?

Pethes Mária

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

Márai Sándor

A karácsonyba vetett hitet még sokáig őriztem, szerettem volna hinni varázsában; emlékeim között szerepelt néhány hócsikorgású, gyanta- és gyertyaszagú, örömteli karácsony, de már nagyon a múltban, talán hamis emlékként, melyet az ember csak kitalál, hogy vigasztalja magát, ám valójában soha nem élte át; de én őrizgettem magamban ezeket a karácsonyokat, amikor mindenki jó volt a másikhoz, és kerestük egymás örömét. 

Szakonyi Károly

A bent didergő éjszakát sejlő fényremény fűti át szív öröme feldereng benső béke csöndje cseng nyugalom derűje száll s angyalok ideje jár.

Ara Rauch

Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, A szívek fénylő angyalát, égen földön várnak ránk.

NOX

Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek.

Ara Rauch

Majd a karácsony hozza végül Az apró szívek örömét; De a "bubus" már nagy szakértő, Bírálva hordja meg szemét, S ha nem drágát hozott az angyal Ajak lepittyed és befagy; Biz, édes Jézuskám, te is már A luxus terjesztője vagy!

Arany János

Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.

Sri Chinmoy

 

 

A repülőtéren már a karácsonyi gyümölcskenyeret is átvizsgálják. Azt viszont még az átvilágítók sem tudják, mik azok a kis piros izék benne.

David Michael Letterman

Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont nemcsak a sokféleség és a díszítésbeli változatosság volt, hanem a hatása. Aki rácsodálkozott ezekre a süteményekre, valami melegség, karácsonyi hangulat, békesség járta át, és a késztetés arra, hogy ő is hozzájáruljon valamivel az ünnephez.

Ara Rauch

Nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni - ez a karácsony igazi szelleme.

Calvin Coolidge

Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.

Wass Albert

S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.

Wass Albert

Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a főpróbákon, és rosszakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim fölött.

Márai Sándor

Kívánok neked az ablakodba fényeket, a fényhez szép csendeket, a csendhez tiszta vágyakat, s a vágyhoz mindig társakat.

Első emelet

Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.

Oren Arnold

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!

Charlotte Carpenter

Karácsony délután lassan jön az alkony. Kíváncsiság bujkál minden gyermekarcon.

Donászy Magda

Egy bizonyos idő után akárhány karácsonyfát láthatsz, mindig csak egyet látsz s a többi látszat.

Gyurkovics Tibor

 

Itt marad most a fenyő. Itt marad minálunk. S amíg itt lesz, mindnyájan ünneplőben járunk.

Gazdag Erzsi

 

Békével töltözik a völgy, csönd gyűlik földünkre, bársony, - egyszer csak, egyszer, angyalok szállnak alá zizegő szárnyon, Fehér lesz, fehér lesz, minden fehér, - kivirágzik minden madárnyom.

Csanádi Imre

 

Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó meleg simogatást.

Áprily Lajos

Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van.

Carol Nelson

Most pedig figyelj jól: a karácsony a születés ünnepe. Valaminek vége van, és valami most jön létre. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül, egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska eloszlassa az egész elmúlt éved sötétségét! Várj egy kicsit, míg azt nem érzed, hogy a kis gyerekláng megerősödik benned, és utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világmindenség. A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem - csak egy gondolat: "Szeretlek".

Müller Péter

Isten már a teremtés első napján létrehozta a külső világosságot, a hatodik nap saját képmására formált embert pedig a belső fényforrás meggyújtásának képességével áldotta meg, hogy ennek melegénél kiengedhessen a gonosz leheletétől megdermedt lélek és szárnyalhasson a gondolat. Mi azonban elfeledtük, hogy egyedül a hit képes fellobbantani ezt a lángot, és csak a szeretet tudja táplálni. Az a szeretet, mely Jézus eljövetelével ismét és végérvényesen közénk költözött, még akkor is, ha az isteni jóság megtestesítőjét megtagadta és keresztre feszítette a kapzsiságtól és gyűlölettől elvakult emberiség, hiszen tudatosan vállalt kínhalála nekünk örök lehetőséget biztosított a bűnbánat általi megbocsátás elnyerésére.

Bedő Zoltán

Kellő alázattal gyújtsuk hát meg a karácsonyi gyertyát, hogy lángjának fellobbanásával esélyt kaphassunk a megvilágosodásra és ezzel együtt az újrakezdésből fakadó változásra. Ugyanis csak az év során ránk rakódott szennytől megtisztulva döbbenhetünk rá igazából, hogy változtatni csupán hittel és szeretettel felvértezve lehet. Hogy a gondok, bajok, s nehézségek okai elsősorban magunkban keresendők. Hogy a kiegyensúlyozott és értelmes lét érdekében a lelkünkben, valamint a tudatunkban kell rendet teremteni és tartani.

Bedő Zoltán

Életünk, ünnepeink legnagyobb nyomorúsága, hogy elfelejtünk fölfelé nézni, megfeledkezünk Jézusról, Istenről. Hiszen manapság is olyan sok minden lefoglal minket. Olyanok vagyunk, mint Augusztus császár, csak saját életünkkel, a mi kis birodalmunkkal foglalkozunk. A világ olyan, mint Heródes király, Jézust el akarja távolítani az életből, ünnepből. Bár jóllehet kell a világnak karácsonyfa, ajándék, csillogás, ünnepi étel, de Jézus nem kell.

Baráth Andrea lelkipásztor

December 24-én a templomi félhomályban, eljött a perc, égtek az ádventi koszorún a gyertyák, meggyújtották a karácsonyfán a csillagszórókat, - s mint minden évben, amióta  emlékezni tudtam – az Isten házát betöltötték a Csendes éj harmóniái. S  ekkor összeszorult a torkom, sírtam… Ezt énekelték nagyszüleim, szüleim, most én, gyermekeim, s valószínű unokáim is ugyanígy fogják hirdetni az örömhírt minden Karácsonyon: „Krisztus megszabadít”…

Oros Eszter

Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátaival munka után leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az emberek gondját-baját, figyel. Nem kapkodja el a választ, még nem érkezett el az ő órája. Milyen jó lenne, ha meglenne bennünk ez a végtelen türelem! Názáreti csendes élet. Megvan-e a szívünkben a vágy ezek iránt a dolgok iránt? Az ember sokszor nézi a televíziót és egyébről se szól, mint gazdasági válságról, hogy milyen nagy a probléma, nincsen pénz, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy.

Böjte Csaba

A gyereknek nem arra van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad.

A kétezer év alatt nem került szebb eszme, szebb kihívás élő ember elé, mint a család. Ezt az életformát maga Jézus Krisztus szentelte meg. Ne olyan helyen keressék a boldogságot, ahol nincs, a kút mellett ne haljanak szomjan! Merjenek meríteni ebből az ajándékból! Merjétek szeretni egymást, merjétek megfogni a férjetek/feleségetek kezét, merjétek átölelni a gyermekeiteket, merjetek játszani, merjetek kirándulni, beszélgetni! Merjetek örvendeni annak, hogy ajándék vagy te is, és ajándék a melletted lévő családtagod is!

Böjte Csaba

    Az egyik hittankönyvben van egy kép, melyben két felnőtt férfi kar tulajdonképpen a tenyerében tart egy piciny újszülöttet. A kép mellett egy Tagore idézet: „Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza, hogy Isten még nem vesztette el bizalmát az emberek iránt.”

Győri Egyházközség

Még jó, ha a fa körül elhangzik a "Mennyből az angyal", de ez sem az igazi, mert a mohó szemek a földet kutatják, a fa alatti csomagokat: "Mit hozott a Jézuska?" Elfelejtettük, hogy a Jézuska nem hoz semmit. Neki sem volt semmije. Csak egy szál köntöse, arra is kockát vetettek a katonák a halála után. A Jézuska csak békét tud hozni, és csendet a szívben, és szeretetet, ami a világ legnémább, legnyugodtabb, legszótlanabb állapota. Láthatatlan. Nincs benne lihegés, nyugtalanság, idegesség, lárma.

Müller Péter

a karácsony a születés ünnepe. Valaminek vége van, és valami most jön létre. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül, egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska eloszlassa az egész elmúlt éved sötétségét! Várj egy kicsit, míg azt nem érzed, hogy a kis gyerekláng megerősödik benned, és utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világmindenség. A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem - csak egy gondolat: "Szeretlek".

Müller Péter

A változtatás bizonyossága adjon boldogságot mindenkinek, ameddig megpihen a valódi, vagy képzeletbeli fa tövében. Így illő boldognak lenni, különösen egy olyan próféta, messiás – kinek, hogy teszik – ünnepén, aki az egyház tanításával ellentétben maga sem volt csak szelíd.

Pálmai Tamás

Nézzétek a szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes lélekkel. S ha azt látjátok az önkeresés során, hogy szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség vagy bármiféle tisztátalan érzés lakozik valamely testvéretekkel szemben: gyomláljátok azt ki gyorsan, mielőtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennetek az életet.

Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon.

Prof Dr. Faragó Sándor rektor

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Az első ide kerülő  anyag pedig egy gyöngyszem.

 

http://www.fasori.hu/files/kiadvanyok/orokdiak/2011/orokdiak_4.pdf

Kiss Gyula (*1921k, 1939, m-n, 1943—1944). Mint kezdô tanár a Fasori Gimnáziumban

óraadó, a frontra vezényelt Blázy László helyettese. Amikor 1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot, bejelentette, hogy a németórák ezentúl feleltetés nélküli szabad foglalkozások lesznek, melyeken Walther von der Vogelweide versek olvasására és elemzésére, valamint régi német népdalok éneklésére fog sor kerülni. Tettének talán csak azért nem lett következménye, mert az iskolát a harci cselekmények miatt hamarosan bezárták és hadikórházzá alakították. Kiss Gyula a háború után középiskolai tanárként működött Dunántúlon.

 

A hír kiegészítése, Liptay György professzor úr szíves közlése nyomán:

Blázy (László) 15 éven át tanított a Fasori Gimnáziumban. Amikor ezenközben 1943 őszén frontszolgálatra vezényelték, helyére egy akkoriban végző kollégista, Kiss Gyula került. Az Eötvös Collegium hivatalos tagnévsora szerint őt 1939-ben vették fel magyar-német szakra, társai zsebeházi Kiss Gyula néven ismerték. Az 1943/44 évi fasori évkönyv arról tájékoztat, hogy a katonai szolgálatra bevonult tanárokat igen nehéz volt helyettesíteni, csak nyugdíjasok és pályakezdők jöhettek számításba. Abban a tanévben ilyen körülmények között lett kezdőtanárként Kiss Gyula a Fasori Gimnáziumban óraadó és Blázy László helyettese magyar-német szakon, emellett osztályfőnöki feladatok elvégzését is vállalta. Amikor 1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot, Kiss Gyula a másnapi németórán bejelentette, hogy a maga részéről megszünteti a német nyelv hivatalos tanterv szerinti tanítását és az ezzel kapcsolatos feleltetést, és a további órákon Walther von der Vogelweide versek olvasására és elemzésére, valamint régi német népdalok éneklésére fog sor kerülni szabad foglalkozás keretében. Tettének talán csak azért nem lett következménye, mert a tanítás néhány hét múlva váratlanul befejeződött. A tanulókat a bombázásoktól féltve szélnek eresztették, a Fasori Gimnáziumot április végén kiürítették és hadikórházzá alakították, Kiss Gyula háború utáni sorsáról annyit tudunk, hogy szülőföldjére, Dunántúlra visszatérve folytatta középiskolai tanári munkáját.

 

A honlapszerkesztő megjegyzése: Igen, Róla van szó. Erre egy másik url is bizonyíték:

http://tudastar.nyme.hu/sekkonyvtar/sites/default/files/Toth_Gyula_Kiss_gyula_nekrolog_Vasi_Szemle1987_2sz.pdf

Asztali nézet